Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verdiep u in het fundament van contractenrecht

Met deze leergang versterkt u de fundamenten van uw contractrechtelijke kennis. Het is een verdiepend vervolg op de leergang Verbintenissenrecht. Bij de leergang Verdieping contractenrecht wordt een aantal onderwerpen uitgebreider en diepgaander behandeld

Na afloop van deze leergang: 

  • Beheerst u de centrale leerstukken van het contractenrecht op het hoogste niveau: u krijgt inzicht en overzicht;
  • Bent u in staat om de oplossing van contractrechtelijke problemen vanuit de basis vorm te geven; 
  • Is uw vermogen om contractrechtelijke processtukken logisch te structureren sterk toegenomen; 
  • Kunt u de basisleerstukken praktisch toepassen tijdens procedures, waaronder bewijsrechtelijke aspecten;
  • Kunt u adequater adviseren door het verworven inzicht in de praktische toepassing;
  • Leert u het rechtelijk oordeel over contractrechtelijke problemen beter te voorspellen.

Uitspraken van deelnemers over deze leergang:
"Wat mij aansprak was goede uitleg, waarbij we als cursisten werden meegenomen in de grote lijnen van het contractenrecht én de totstandkoming hiervan. We werden aangespoord werden om zelf over de redenen en achtergronden van die lijnen na te denken en voorbeelden aan te dragen, waardoor een levendige interactie ontstond en ik de stof ook goed kon onthouden."
"Wat ik bijzonder interessant vond was de lijn van de rechters en leren hoe zij ernaar kijken."
''De leergang bevat nuttige tips die toegepast kunnen worden in de praktijk.''  
''De onderwerpen zijn gevarieerd en relevant voor de rechtspraktijk.''

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Inhoud
Data, kosten en contact

Prof. dr. Lodewijk Smeehuijzen over deze leergang:

Prof. dr. Lodewijk Smeehuijzen over deze leergang:

“Om uw cliënten in iedere situatie van het beste advies en de meest passende ondersteuning te voorzien is diepgaande kennis van contractenrecht onontbeerlijk. In deze verdiepende leergang komen alle grote, klassieke contractrechtelijke leerstukken aan de orde. De docenten behandelen (wetenschappelijke) discussiepunten, laten zien hoe deze doorwerken in de praktijk en bieden u inzicht en overzicht op het hoogste niveau.”

Foto Lodewijk Smeehuizen

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl.

Of bel Monique Becker op 020-598 21 03.

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto