Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ontwikkel je leiderschapsvisie vanuit een spirituele dimensie

In de cursus Bezield leiderschap richt je je op jouw persoonlijke waarden en drijfveren. Deze koppel je aan existentiële uitdagingen van deze tijd.

Programma

De cursus is opgebouwd uit vier sessies. In de eerste sessie ligt de nadruk op de vraag wie je bent als leider. We besteden aandacht aan de eigen biografie en professionele drijfveren (wie ben ik?). In de tweede sessie staan we stil  bij leiderschap als een sociaal interactieproces (wie zijn wij?). Tijdens de derde sessie staan inzichten uit de spirituele en religieuze tradities centraal (Wat zijn mogelijke inspiratiebronnen?). In de vierde en laatste sessie reflecteren we op je eigen leiderschapsrol. Hoe kan deze zo worden vormgeven dat het bijdraagt aan hoop, vertrouwen, verbondenheid en veerkracht in tijden van onzekerheid (wat staat ons hier te doen?)?

De sessies duren maximaal 5,5 uur (van 15:30 – 21:00 uur), waarbij we in kleine groepen met elkaar in gesprek gaan. Ook werk je aan interactieve opdrachten die vervolgens plenair worden nabesproken en doordacht. Daarnaast bereid je thuis reflectieopdrachten voor. Deze variëren van autobiografische notities en het schetsen van het eigen leiderschapsverhaal, tot beeldvorming rond de eigen leiderschapsvisie. Verder krijg je handreikingen voor zelfstudie. Na afloop van de sessies vertalen we nieuwe inzichten naar oefeningen voor je eigen leef- en werkomgeving.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen €795,- per deelnemer.

Groepsgrootte

Aan deze training kunnen minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers deelnemen.

Accreditaties

Heb je vragen? Of wil je je opgeven voor een cursus?

Neem contact met ons op: