Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Leer het complete speelveld van de beleidscontroller overzien

Tijdens de opleiding Beleidscontrol leer je het complete speelveld in je functie als beleidscontroller overzien. Wat is doeltreffend, doelmatig en uitvoerbaar beleid en wat draagt hieraan bij? 

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de effectiviteit en efficiëntie van beleid. Daartoe is er meer focus op een samenhangende en integrale aanpak daarvan, al dan niet aangeduid onder de noemer van programmasturing. Bij de opleiding Beleidscontrol leer je over hoe je het beleidsinstrumentarium optimaal kan inzetten. Welke beleidsdoelen wil je bereiken? Welke instrumenten zet je daarvoor in? Hoe bepaal je of je op koers ligt? En welke mogelijkheden heb je om bij te sturen? Hoe bewaak je de samenhang in beleid? Vragen die continu een rol spelen in de opdracht van de publieke sector om de maatschappelijk toegevoegde waarde te vergroten. 

De opleiding beleidscontrol helpt je in het ontwikkelen van een scherpe analytische blik op deze vraagstukken en hoe je kunt sturen op beleidsresultaten en de ingezette middelen.

Voor wie?
Deelnemers zijn werkzaam als beleidscontroller. Je bent beginnend of al meer ervaren in het vakgebied en wil leren op welke wijze je beleid in brede zin kunt sturen en beheersen. De opleiding staat ook open voor controllers actief op het vlak van programmasturing.

Beleidscontrol in het kort

Duur: 7 dagen van 9.30 – 16.30 uur; afwisselend op de VU in Amsterdam of in Den Haag
Start: najaar 2024 Direct naar programma
Prijs: € 4.995 (vrijgesteld van btw) 

Combinatie van theorie en praktijk
Beleidscontrol is een gezamenlijke opleiding van het Zijlstra Center (Vrije Universiteit Amsterdam) en de Rijksacademie. Door deze combinatie komen zowel academische inzichten als praktische toepassingen en dilemma’s uit de beleidspraktijk aan de orde.     

Na afloop

  •  weet je wat beleidscontrol is en hoe je rol zich verhoudt ten opzichte van financial control
  • ben je je bewust van de verwachtingen en dilemma’s van jouw rol en functie als beleidscontroller
  • heb je inzicht in je invloed op het verbeteren van de kwaliteit, doelmatig-, doeltreffend- en uitvoerbaarheid van beleid
  • heb je inzicht in je invloed op het besluitvormingsproces rond de grote beleids- en investeringsbeslissingen waarbij jij bent betrokken
  • kun je de best passende methode kiezen om beleid te evalueren en monitoren in elke fase van de beleidscyclus
  • kun je de techniek van performance based budgeting toepassen in een praktijkcasus
  • heb je inspiratie gehaald uit de manier waarop in andere organisatie beleidscontrol en programmasturing is ingericht en werkt
  • heb je een relevant vraagstuk uitgewerkt rond beleidscontrol in je eigen praktijk

Bij vragen of twijfel over deelname kun je een mailtje sturen naar hetzijlstracenter@vu.nl

Accreditaties

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

Vrije Universiteit Amsterdam
Het Zijlstra Center
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

  • Esther Siesling & Jacqueline Serry
  • Programma coördinator