Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Strategisch partnerschap als uitgangspunt

Professionalisering voor bestuurders en intern toezichthouders van zorginstellingen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en andere organisaties in het (semi)publieke domein.

Toezichthouden is een vak en vereist een steeds verdergaande professionalisering, ook in de wijze waarop bestuur en intern toezicht zich tot elkaar verhouden en met elkaar omgaan. Toezichthouden is méér dan ‘op afstand’ controleren of de bestuurder het wel goed doet. Bestuurders hebben toezichthouders nodig die met hen sparren, die hen scherp houden.

Tijdens de leergang Bestuur & Toezicht komen de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van public governance en de relatie, het strategisch partnerschap, tussen bestuur en toezicht aan bod, gebaseerd op onderzoek en best practices. Met topdocenten van de VU en gastsprekers uit de sector maakt u aan de hand van praktijkcases en governance-dilemma’s een vertaling naar uw eigen praktijk. Iedere bijeenkomst is zo ingericht dat er veel ruimte is voor discussie en het uitwisselen van ervaring.

Bestuur & Toezicht in de semipublieke sector in het kort

  • Duur: 6 Masterclasses (op woensdag, van 14.00 - 20.00u) 
  • Startmoment: 25 september 2024 direct naar het programma
  • Kosten: € 4.575 (als onderwijsinstelling zijn we vrijgesteld van btw)
  • Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het secretariaat van het Zijlstra Center:

T +31 (0)20 - 598 9865
hetzijlstracenter@vu.nl

Accreditaties

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

Vrije Universiteit Amsterdam
Het Zijlstra Center
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

  • Esther Siesling & Jacqueline Serry
  • Programma coördinator