Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderwijs en AI

Artificiële intelligentie (AI) verandert de manier waarop we lesgeven en leren.

Vraag jij je af hoe je gedegen kunt anticiperen op het toenemende gebruik van AI-toepassingen onder studenten? Zou je meer inzicht willen krijgen in de mogelijkheden die deze tools jou als docent kunnen bieden, en hoe je hiermee op verantwoorde wijze om kunt gaan?

Het VU Centre for Teaching and Learning (CTL) helpt je graag om een passend antwoord te formuleren op de uitdagingen die het toenemende gebruik van AI-gebaseerde toepassingen met zich meebrengen. Wij zijn er voor je om je te helpen de vele kansen, maar ook bedreigingen, die deze zich snel ontwikkelende technologie voor het onderwijs biedt te zien en effectief mee om te gaan.

AI: vele toepassingen, vele mogelijkheden, vele onderwijskundige en ethisch dilemma's
AI biedt vele mogelijkheden om efficiënt en effectief onderwijs en leren te bevorderen. Het is echter belangrijk om vooraf te bepalen wanneer en hoe het gebruik van AI zinvol is in het onderwijs.

Waarvoor zou jij AI in willen zetten? Wat zijn je onderliggende doelen? Wat voor impact heeft het nastreven van deze doelen op de wereld? Het is van belang om je bewust te zijn van deze effecten. Om een voorbeeld te geven: stel dat we een AI-assistent inzetten om vragen van studenten te beantwoorden in het kader van werklastreductie, wat voor (positieve dan wel negatieve) impact heeft dat vervolgens op het leerproces van deze studenten, en is die impact evenredig voor de hele groep?

Denk ook na over de data die je zelf gebruikt: waar komt deze vandaan, hoe komt deze tot stand, hoe is deze vastgelegd en gecodeerd, hoe goed of slecht geeft dit de realiteit weer, etc. Ook dit heeft impact op je werk, je onderwijs en dus ook je studenten.

Kortom, het is waardevol om binnen en buiten de VU kennis uit te wisselen over AI, onszelf en elkaar de juiste vragen te stellen en kennis te delen. De VU kent een VU-werkgroep AI in onderwijs, die deze uitwisseling coördineert en faciliteert. Ook worden in dit verband behoeftes voor CTL- en UB-workshops over AI in het onderwijs in kaart gebracht en uitgewerkt. Deze werkgroep ondersteunt daarnaast de VU-UvA taskforce AI in onderwijs. De werkgroep bestaat uit collega’s vanuit o.a. CTL, UB, IT en SOZ Onderwijsbeleid.

Meer weten?
Kijk dan bij de informatie hieronder:

  • Generatieve AI en ChatGPT: jouw gebruik, onze verwachtingen - Voorlichtingspagina voor VU studenten vanuit het perspectief van toetsing.
  • ChatGPT voor Onderwijs - Pagina op Canvas met uitgebreide informatie voor docenten hoe ze om kunnen gaan met ChatGPT in het onderwijs.
  • Verschillende AI Chatbots/Generative AI workshops - Binnen de VU CTL Shorts serie biedt VU CTL verschillende workshops aan over ChatGPT: Hoe gebruik je het in lesgeven, leren en beoordelen, hoe gebruik je het voor cursusontwerp en hoe gebruik je het voor je werk.
  • Didactische tips voor omgaan met ChatGPT - Concrete handvatten voor docenten om in hun onderwijs te anticiperen op de inzet van ChatGPT op een productieve en verantwoorde manier.
  • VU-UvA taskforce AI in onderwijs - In deze taskforce werken acht experts aan de uitdagingen en nieuwe mogelijkheden die kunstmatige intelligentie het onderwijs kunnen bieden.
  • AI Maturity in Education Scan (AIMES) - De AI Maturity in Education Scan (AIMES) is ontworpen om docenten, opleidingsdirecteuren en faculteitsbestuurders inzicht te bieden in hun begrip van artificiële intelligentie (AI Literacy) in het onderwijs.
  • Microsoft Copilot - Sinds februari 2024 stelt de VU Microsoft Copilot beschikbaar voor studenten en medewerkers. Het gebruik van deze chatbot is veilig als je inlogt met je VU aanmeldgegevens. De data blijft dan alleen op de VU en wordt niet gedeeld met OpenAI. Docenten mogen studenten, in tegenstelling tot ChatGPT, wél vragen om voor opdrachten gebruik te maken van Microsoft Copilot via de VU-licentie.

Contact
Voor algemene beleidsvragen over AI en vragen over de VU-UvA taskforce kun je contact opnemen met Alice Schaap van SOZ Onderwijsbeleid. Voor vragen hoe je als opleidingsdirecteur of docent om kan gaan met AI in het onderwijs (zoals ChatGPT) kun je contact opnemen met het VU Education Lab via onderwijswerkplaats@vu.nl. Via Luuk Terbeek kun je in contact komen met de VU-werkgroep AI in onderwijs. Persvragen? Neem contact op met woordvoering VU.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?