Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Zij-Instroomprogramma Geneeskunde (Zigma)

Zij-Instroomprogramma Geneeskunde (Zigma)

Heb je interesse in de geneeskunde in combinatie met wetenschappelijk onderzoek?

Dan is de premaster Zij-Instroomprogramma Geneeskunde iets voor jou.

We zoeken gemotiveerde kandidaten die al een universitaire biomedisch georiënteerde bachelor (en/of masteropleiding) hebben afgerond en een brede interesse hebben.

Check of je aan de opleidingseisen voldoet en meld je aan

 • Toelatingseisen

  Om deel te kunnen nemen aan Zigma, het Zij-instroomprogramma Geneeskunde van de VU, voldoe je aan de volgende toelatingseisen: 

  1. Je hebt affiniteit met en bent geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek en de gezondheidszorg.
  2. Je hebt een afgeronde universitaire bachelor- en/of masteropleiding.
  3. Deze bacheloropleiding, of indien van toepassing de daarop volgende masteropleiding of promotie traject (PhD), heb je op het moment van de start van  Zigma, niet langer dan 5 jaar geleden afgerond.
  4. Je hebt, wanneer Nederlands niet je moedertaal is, of wanneer je geen onderwijs in de Nederlandse taal hebt afgesloten, een certificaat NT2-II. Dit is nodig omdat de voertaal van de opleiding Nederlands is.

  Je hebt één van onderstaande universitaire bacheloropleidingen afgerond of rondt deze af vóór 15 augustus 2022: 

  • Beta-gamma met major Biomedische wetenschappen
  • Biomedische wetenschappen
  • Biofarmaceutische wetenschappen
  • (Medische) Biologie
  • Diergeneeskunde
  • Farmacie
  • Gezondheidswetenschappen met major Biomedische wetenschappen
  • Gezondheid en Leven
  • Klinische Technologie van de TU Delft/UL/EUR
  • Liberal arts & sciences (pre-med)
  • Life sciences en technology met major Biomedische wetenschappen
  • Medische natuurwetenschappen
  • Psychobiologie
  • Technische geneeskunde
  • Voeding en Gezondheid van de WUR 

  Kandidaten die één van bovengenoemde vooropleidingen hebben afgerond (of gaan afronden voor 15 augustus 2022), kunnen zich tijdens de periode vanaf 12 november 2021 en uiterlijk tot en met 15 januari 2022 direct aanmelden via de link op deze site.

  Kandidaten die al geneeskunde aan een universiteit in Nederland of in het buitenland studeren of hebben gestudeerd komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma.

  Heb je een ander diploma en wil je toch meedoen?

  Kandidaten die niet één van bovengenoemde opleidingen hebben afgerond, kunnen in sommige gevallen toch ook deelnemen. We hebben bijvoorbeeld ervaring met studenten die toegelaten zijn met de volgende vooropleidingen: 

  • Bewegingswetenschappen 
  • Farmaceutische wetenschappen.

  Met deze, maar ook met andere biomedisch georiënteerde universitaire opleidingen, kun je ook toegelaten worden tot de selectieprocedure, mits:

  • jouw bacheloropleiding in het curriculum verplichte biomedische vakken heeft binnen één of meerdere van de basiskennisdomeinen zoals hieronder benoemd EN
  • in jouw pakket van verplichte vakken en keuzevakken, minimaal vier van onderstaande zeven basis kennisdomeinen voldoende aan bod zijn gekomen in je opleiding.

  De zeven basiskennisdomeinen zijn: 

  • Fysiologie van hart, nieren en longen 
  • Moleculaire biologie (DNA/RNA/eiwitsynthese en genregulatie)
  • Biochemie van koolhydraten, eiwitten en vetten en stofwisseling
  • Anatomie en embryologie
  • Histologie (van cellen en weefsels)
  • Infectie en afweersysteem
  • Hormonale regelsystemen

  Om te beoordelen of je aan bovenstaande criteria voldoet laat je je vooropleiding beoordelen.

 • Je vooropleiding laten beoordelen

  Je kunt twee maal per jaar een aanvraag indienen bij de zij-instroom selectiecommissie om te laten beoordelen of jouw vooropleiding voldoet voor deelname aan de selectieprocedure. 

  1. In september 2021.
   De deadline voor het indienen van het online formulier "Aanvraag beoordeling vooropleiding Zigma 2022-2023" is 24 september 2021.
  2. In januari 2022.
   De deadline voor het tweede moment voor het indienen van het online formulier "Aanvraag beoordeling vooropleiding Zigma 2022-2023" is 15 januari 2022. Je ontvangt vóór 1 februari bericht van de commissie over jouw toelating tot de selectieprocedure. 

  Voor beide momenten geldt dat je het geheel ingevulde formulier (“Aanvraag beoordeling vooropleiding Zigma 2022-2023”) via de link online kunt invullen en indienen. In dit online formulier wordt ook gevraagd om de volgende bestanden te uploaden: 

  • de cijferlijst behorend bij je bachelordiploma met studiepunten (ECs) en/of een overzicht van je studieresultaten uit het studieregistratiesysteem van jouw universiteit.
  • uitgebreide omschrijvingen van de studieonderdelen. 
  • een kopie van je diploma voor zover van toepassing.

  Bij de beoordeling door de selectiecommissie of de kennisdomeinen voldoende aan bod zijn gekomen tijdens jouw vooropleiding, worden getoetst:

  • het niveau en de studielast van de vakken per domein: minimaal niveau 100 (universitair bachelor jaar 1) en minimaal 6 EC
  • de gebruikte leerboeken en in hoeverre het domein in de volle breedte behandeld is in de beschreven vakken.

  Let op: als jouw vooropleiding hierboven is genoemd in de opsomming van de bacheloropleidingen die direct worden toegelaten tot de selectieprocedure onder de tekst “toelatingseisen”, dan hoef je dit online formulier voor beoordeling van de vooropleiding, niet in te vullen.

  Heb je een universitaire (voor)opleiding afgerond in het buitenland, dan moet de selectiecommissie jouw vooropleiding ook beoordelen. Vul dan bij je aanmelding het online formulier "Aanvraag beoordeling vooropleiding Zigma 2022-2023" ook in.   

  Een aanmelding via het online aanmeldformulier is ook een vereiste indien je reeds een ‘Beoordeling Vooropleiding’ hebt aangevraagd in september of januari. 

 • Selectieprocedure

  Aan de inhoud van onderstaande kunnen geen rechten worden ontleend. De Faculteit der Geneeskunde VU Amsterdam behoudt zich het recht voor om de hier beschreven procedure aan te passen naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen rondom Covid-19 of andere calamiteiten.

  Voor studiejaar 2022-2023 zijn er 24 zij-instroom plekken. Voor deze 24 plekken selecteren we in drie rondes de meest talentvolle studenten waarvan wij verwachten dat zij het uitdagende programma met succes kunnen doorlopen. Kandidaten kunnen maximaal twee keer deelnemen aan de selectieprocedure.

  De eerste selectieronde

  Als je je op tijd aangemeld hebt (vanaf 12 november 2021 en tot en met 15 januari 2022) via onze aanmeldprocedure (dit verloopt dus niet via Studielink) en je voldoet aan de toelatingseisen, word je uiterlijk begin februari 2022 door de selectiecommissie Zij-instroomprogramma Geneeskunde uitgenodigd voor de eerste selectieronde. De commissie vraagt je dan in de uitnodigingsbrief om ook een uitgebreid online inschrijfformulier/CV in te vullen voor de tweede ronde.

  Eind februari 2022 doen de uitgenodigde deelnemers een kennistoets. De toets zal in samenwerking met het LUMC worden afgenomen.

  De best scorende deelnemers gaan door naar de tweede selectieronde. Er zijn negentig tot honderd plaatsen in de tweede ronde.

  Op deze website vind je t.z.t. een advies ter voorbereiding op de kennistoets evenals een aantal voorbeeldvragen. 

  De tweede selectieronde

  In maart 2022 is de tweede selectieronde. In deze ronde kijkt de selectiecommissie naar je inschrijfformulier, CV en bijgevoegde bewijsstukken. De commissie zal daarbij selecteren op: 

  • Je cijfers (met name van jaar 2 en het eerste semester van jaar 3)
  • Of je op tijd je bacheloropleiding kunt afronden
  • Extra vakken die je eventueel hebt gevolgd
  • Je eventuele andere vooropleidingen
  • Je affiniteit en ervaring met wetenschappelijk onderzoek
  • Je affiniteit met de gezondheidszorg
  • Diverse relevante prestaties of ervaringen op maatschappelijk, bestuurlijk en academisch vlak.

  Aan het einde van de tweede ronde ontvangen de 48 best scorende deelnemers van deze beide rondes (toets en CV), bericht dat zij door gaan naar de derde selectieronde. Wanneer je niet bij de best scorende deelnemers hoort, krijg je een bericht over jouw plaats op de wachtlijst, of een brief dat je helaas niet in de laatste ronde zult worden uitgenodigd.

  De laatste selectieronde

  Tijdens de derde en laatste selectieronde, die plaats vindt in april 2022, zullen zes korte interviews bij je worden afgenomen. Tijdens deze MMIs (multiple mini interviews) wordt bekeken wie op dat moment het beste aansluit bij de eisen van het programma waarin we je willen opleiden tot een goede Zigma-student, een goede arts én een goede onderzoeker. Er wordt onder meer gelet op communicatie, zelfstandigheid, inlevend vermogen, reflecterend vermogen, studievaardigheden, motivatie, en interesse in wetenschappelijk onderzoek.

  Op basis van deze gesprekken krijg je van de selectiecommissie een beoordeling. De kandidaten met de hoogste scores van deze drie selectierondes gezamenlijk, worden toegelaten tot Zigma, op voorwaarde dat zij vóór 15 augustus 2022 hun bachelor (en alle andere voor toelating benodigde vakken) halen.

  Overzicht procedure 2021-2022

  24 september 2021Deadline voor 1e mogelijkheid aanvraag beoordeling vooropleiding 2022-2023
  13 oktober 2021De uitslag over de beoordeling van de vooropleiding (eerste mogelijkheid) wordt verzonden.
  25 oktober 2021Zigma Informatieavond. Kijk hier voor meer informatie onder de paragraaf 'informatieavond'
  10 november 2021Zigma Informatieavond. Kijk hier voor meer informatie onder de paragraaf 'informatieavond'
  12 november 2021Start AANMELDPERIODE voor de selectieprocedure Zigma 2022-2023 
  07 december 2021VU Masterevent. Meld je aan via de website van VU Amsterdam.
  15 januari 2022Deadline voor 2e mogelijkheid aanvraag beoordeling vooropleiding 2022-2023
  15 januari 2022Deadline voor AANMELDING voor de selectieprocedure Zigma 2022-2023
  Uiterlijk 17 januari 2022Mail ter bevestiging van de aanmelding
  voor februari 2022De uitslag over de beoordeling van de vooropleiding wordt verzonden
  begin februari 2022Uitnodiging kennistoets en je ontvangt de link naar het CV-formulier per mail
  eind februari 2022Kennistoets vindt plaats en je levert het CV-formulier digitaal in 
  eind maart 2022Uitslag kennistoets en CV-beoordeling en uitnodiging MMIs
  april 2022MMIs worden afgenomen
  april 2022Uitslag van de selectieprocedure wordt verstuurd
  12 mei 2022Datum waarop de eerste uitgenodigde kandidaten het contract ondertekend moeten hebben voor deelname aan Zigma
 • Doorstromen naar de Masteropleiding Zij-Instroom Geneeskunde

  Om na de premaster in te kunnen stromen in het masterprogramma Zij-Instroom, de masteropleiding geneeskunde met research profiel, dienen alle vakken tijdig te zijn behaald.

 • De kosten

  Tijdens dit premasterjaar word je ingeschreven als premasterstudent aan de VU Amsterdam. Dat betekent dat je een bedrag gelijk aan het wettelijk collegegeld betaalt en recht hebt op gebruikmaking van het studentenleenstelsel en de bijbehorende studenten OV-producten. Voor 2021-2022 is het collegegeld €1.084,- in verband met de pandemie. Voor 2022-2023 wordt dat mogelijk weer teruggebracht naar het reguliere bedrag, vermoedelijk ter hoogte van ±€2.000,-. Daarnaast moet je rekening houden met extra kosten voor studieboeken en materialen. Die kosten ongeveer €2.000,-.

  Instellingscollegegeld

  Heb je al een masteropleiding in het domein gezondheidszorg (volgens het CROHO register) afgerond voor je aan het Masterprogramma Zij-Instroom begint? Dan moet je waarschijnlijk instellingscollegegeld betalen. Het instellingscollegegeld is per september 2021 aan Vrije Universiteit Amsterdam voor geneeskunde €21.640,00 per collegejaar. Op de website van DUO (of in het CROHO register) kun je zien of jouw opleiding in het domein gezondheidszorg valt. Daar kun je ook meer informatie vinden over het instellingscollegegeld.

  Aan deze informatie over Zigma op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Meld je aan

 • Aanmeldprocedure Zigma

  Zigma heeft een afwijkende aanmeldprocedure dan andere (pre)masters aan VU Amsterdam. Je dient jezelf in eerste instantie niet aan te melden via Studielink maar vult een door ons opgesteld online aanmeldformulier in (formulier op deze website). Een aanmelding via het online aanmeldformulier is ook een vereiste indien je reeds een ‘Beoordeling Vooropleiding’ hebt aangevraagd in september of januari.

 • Online aanmeldformulier

  De aanmelding voor de selectieprocedure voor Zigma 2022-2023 is geopend van 12 november 2021 tot en met 15 januari 2022. 

 • Online beoordelingsformulier voor vooropleiding

  Het beoordelingsformulier is beschikbaar om je vooropleiding te laten beoordelen. Je opent het beoordelingsformulier door op onderstaande link te klikken. Vul het formulier alleen in als jouw vooropleiding niet direct toegang geeft tot de selectieprocedure. De deadline voor de 1e mogelijkheid van het aanvragen van de beoordeling van de vooropleiding 2022-2023 was 24 september 2021. De uitslag van die beoordeling is al verzonden. De deadline voor de aanvraag voor de volgende beoordeling van vooropleidingen is 15 januari 2022.

  Beoordelingsformulier vooropleiding Zigma 2022-2023

  Ongeacht je aanvraag Beoordeling Vooropleiding in september of januari, dien je je altijd aan te melden door middel van het online aanmeldformulier (aanmeldperiode 12 november 2021 tot en met 15 januari 2022).