Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Zij-Instroomprogramma Geneeskunde (Zigma)

Zij-Instroomprogramma Geneeskunde (Zigma)

Heb je interesse in de geneeskunde in combinatie met wetenschappelijk onderzoek?

Dan is de pre-master Zij-Instroomprogramma Geneeskunde iets voor jou.

We zoeken gemotiveerde kandidaten die al een universitaire biomedisch georiënteerde bachelor (en/of masteropleiding) hebben afgerond en een brede interesse hebben.

Check of je aan de toelatingseisen voldoet

 • Toelatingseisen

  Om deel te kunnen nemen aan Zigma, het Zij-instroomprogramma Geneeskunde van de VU Amsterdam, moet de kandidaat aan de volgende toelatingseisen voldoen:

  1. Je hebt een afgeronde universitaire bachelor- en/of masteropleiding.

  2. Deze bacheloropleiding, of indien van toepassing de daarop volgende masteropleiding of promotie traject (PhD), heb je op het moment van de start van Zigma, niet langer dan 5 jaar geleden afgerond.

  3. Je hebt, wanneer Nederlands niet je moedertaal is, of wanneer je geen onderwijs in de Nederlandse taal hebt afgesloten, een certificaat NT2-II. Dit is nodig omdat de voertaal van de opleiding Nederlands is.

  4. Je hebt één van onderstaande universitaire bacheloropleidingen afgerond of rondt deze af vóór 15 augustus 2023:

  • Beta-gamma met major Biomedische wetenschappen
  • Biomedische wetenschappen
  • Biofarmaceutische wetenschappen
  • (Medische) Biologie
  • Diergeneeskunde
  • Farmacie
  • Gezondheidswetenschappen met major Biomedische wetenschappen
  • Gezondheid en Leven
  • Klinische Technologie van de TU Delft/UL/EUR
  • Liberal arts & sciences (pre-med)
  • Life sciences en technology met major Biomedische wetenschappen
  • Medische natuurwetenschappen
  • Psychobiologie
  • Technische geneeskunde
  • Voeding en Gezondheid van de WUR

  OF je hebt een aanverwante universitaire bachelor opleiding afgerond die beoordeeld en goedgekeurd is door de commissie (zie onder: Je vooropleiding laten beoordelen)

  5. Je hebt niet meer dan één keer eerder deelgenomen aan de selectieprocedure van Zigma

  6. Je hebt niet eerder al geneeskunde aan een universiteit in Nederland of in het buitenland gestudeerd. 

  Heb je een ander diploma en wil je toch meedoen?

  Kandidaten die niet één van bovengenoemde opleidingen hebben afgerond, kunnen in sommige gevallen toch ook deelnemen. We hebben bijvoorbeeld ervaring met studenten die toegelaten zijn met de volgende vooropleidingen: 

  • Bewegingswetenschappen 
  • Farmaceutische wetenschappen.

  Met deze, maar ook met andere biomedisch georiënteerde universitaire opleidingen, kun je ook toegelaten worden tot de selectieprocedure, mits:

  • jouw bacheloropleiding in het curriculum verplichte biomedische vakken heeft binnen één of meerdere van de basiskennisdomeinen zoals hieronder benoemd EN
  • in jouw pakket van verplichte vakken en keuzevakken, minimaal vier van onderstaande zeven basis kennisdomeinen voldoende aan bod zijn gekomen in je opleiding.

  De zeven basiskennisdomeinen zijn: 

  • Fysiologie van hart, nieren en longen 
  • Moleculaire biologie (DNA/RNA/eiwitsynthese en genregulatie)
  • Biochemie van koolhydraten, eiwitten en vetten en stofwisseling
  • Anatomie en embryologie
  • Histologie (van cellen en weefsels)
  • Infectie en afweersysteem
  • Hormonale regelsystemen

  Om te beoordelen of je aan bovenstaande criteria voldoet laat je je vooropleiding beoordelen.

  Zij-Instroom voor tandartsen 
  Het Tandarts Zij-Instroomprogramma Geneeskunde VU Amsterdam wordt niet meer aangeboden. Tandartsen die geïnteresseerd zijn in de kaakchirurgie verwijzen wij naar het zij-instroomprogramma Geneeskunde voor tandartsen van de Universiteit van Amsterdam.

 • Je vooropleiding laten beoordelen

  Je kunt twee maal per jaar een aanvraag indienen bij de zij-instroom selectiecommissie om te laten beoordelen of jouw vooropleiding voldoet voor deelname aan de selectieprocedure. 

  1. In september 2022.
   De deadline voor het indienen van het online formulier "Aanvraag beoordeling vooropleiding Zigma 2023-2024" is 23 september 2022. In oktober ontvang je de beoordeling van de vooropleiding door de commissie over jouw toelating tot de selectieprocedure.
  2. In januari 2023.
   De deadline voor het tweede moment voor het indienen van het online formulier "Aanvraag beoordeling vooropleiding Zigma 2023-2024" is 15 januari 2023. Je ontvangt vóór 1 februari bericht van de commissie over jouw toelating tot de selectieprocedure.

  Voor beide momenten geldt dat je het geheel ingevulde formulier (“Aanvraag beoordeling vooropleiding Zigma 2023-2024”) via de link online kunt invullen en indienen. In dit online formulier wordt ook gevraagd om de volgende bestanden te uploaden: 

  • de cijferlijst behorend bij je bachelordiploma met studiepunten (ECs) en/of een overzicht van je studieresultaten uit het studieregistratiesysteem van jouw universiteit.
  • uitgebreide omschrijvingen van de studieonderdelen. 
  • een kopie van je diploma voor zover van toepassing.

  Bij de beoordeling door de selectiecommissie of de kennisdomeinen voldoende aan bod zijn gekomen tijdens jouw vooropleiding, worden getoetst:

  • het niveau en de studielast van de vakken per domein: minimaal niveau 100 (universitair bachelor jaar 1) en minimaal 6 EC
  • de gebruikte leerboeken en in hoeverre het domein in de volle breedte behandeld is in de beschreven vakken.

  Let op: als jouw vooropleiding hierboven is genoemd in de opsomming van de bacheloropleidingen die direct worden toegelaten tot de selectieprocedure onder de tekst “toelatingseisen”, dan hoef je dit online formulier voor beoordeling van de vooropleiding, niet in te vullen.

  Heb je een universitaire (voor)opleiding afgerond in het buitenland, dan moet de selectiecommissie jouw vooropleiding ook beoordelen. Vul dan bij je aanmelding het online formulier "Aanvraag beoordeling vooropleiding Zigma 2023-2024" ook in.  

  Een aanmelding via het online aanmeldformulier is ook een vereiste indien je reeds een ‘Beoordeling Vooropleiding’ hebt aangevraagd in september of januari. 

  Bekijk de aanmeldprocedure van Zigma

 • Selectieprocedure

  Voor studiejaar 2023-2024 zijn er 24 zij-instroom plekken. Voor deze 24 plekken selecteren we in drie rondes de meest talentvolle studenten waarvan wij verwachten dat zij het uitdagende programma met succes kunnen doorlopen. Kandidaten kunnen maximaal twee keer deelnemen aan de selectieprocedure.

  De eerste selectieronde
  Als je je op tijd aangemeld hebt (vanaf 12 november 2022 en tot en met 15 januari 2023) via onze aanmeldprocedure (dit verloopt dus niet via Studielink) en je voldoet aan de toelatingseisen, word je uiterlijk begin februari 2023 door de selectiecommissie Zij-instroomprogramma Geneeskunde uitgenodigd voor de eerste selectieronde. De commissie vraagt je dan in de uitnodigingsbrief voor de toets om ook een uitgebreid online persoonlijk dossier in te vullen voor de tweede ronde.
  Op 24 februari 2023 doen de deelnemers een kennistoets. De toets zal in samenwerking met het LUMC worden afgenomen. De toets wordt afgenomen op locatie (VU campus). Voor kandidaten bestaat bij uitzondering de mogelijkheid de toets online met proctoring (OLP) af te nemen. Gebruik deze link voor meer informatie.
  De best scorende deelnemers gaan door naar de tweede selectieronde. Er zijn negentig tot honderd plaatsen in de tweede ronde. Hier vind je het leeradvies ter voorbereiding op de kennistoets en enkele voorbeeldvragen.

  De tweede selectieronde
  In maart 2023 is de tweede selectieronde. In deze ronde kijkt de selectiecommissie naar je persoonlijk dossier en bijgevoegde bewijsstukken. De commissie zal daarbij selecteren op:

  • Je cijfers (met name van jaar 2 en het eerste semester van jaar 3)
  • Of je op tijd je bacheloropleiding kunt afronden
  • Extra vakken die je eventueel hebt gevolgd
  • Je eventuele andere vooropleidingen
  • Je affiniteit en ervaring met wetenschappelijk onderzoek
  • Je affiniteit met de gezondheidszorg
  • Diverse relevante prestaties of ervaringen op maatschappelijk, bestuurlijk en academisch vlak.

  Aan het einde van de tweede ronde ontvangen de 42 best scorende deelnemers van deze beide rondes (toets en persoonlijk dossier), bericht dat zij door gaan naar de derde selectieronde. Wanneer je niet bij de best scorende deelnemers hoort, krijg je een bericht over jouw plaats op de wachtlijst, of een brief dat je helaas niet in de laatste ronde zult worden uitgenodigd.

  De laatste selectieronde
  Tijdens de derde en laatste selectieronde, die plaats vindt op 03 april 2023, zullen zes korte interviews bij je worden afgenomen. Tijdens deze MMIs (multiple mini interviews) wordt bekeken wie op dat moment het beste aansluit bij de eisen van het programma waarin we je willen opleiden tot een goede Zigma-student, een goede arts én een goede onderzoeker. Er wordt onder meer gelet op communicatie, zelfstandigheid, inlevend vermogen, reflecterend vermogen, studievaardigheden, motivatie, en interesse in wetenschappelijk onderzoek.

  Op basis van deze gesprekken krijg je van de selectiecommissie een beoordeling. De kandidaten met de hoogste scores van deze drie selectierondes gezamenlijk, worden toegelaten tot Zigma, op voorwaarde dat zij vóór 15 augustus 2023 hun bachelor (en alle andere voor toelating benodigde vakken) halen. 

   

  Overzicht procedure voor studiejaar 2023-2024

  23 september 2022Deadline voor 1e mogelijkheid aanvraag beoordeling vooropleiding 2023-2024
  oktober 2022De uitslag over de beoordeling van de vooropleiding (eerste mogelijkheid) wordt verzonden.
  10 oktober 2022Zigma Informatieavond. Kijk hier voor meer informatie onder de paragraaf 'informatieavond'
  10 november 2022Zigma Informatieavond. Kijk hier voor meer informatie onder de paragraaf 'informatieavond'
  12 november 2022Start AANMELDPERIODE voor de selectieprocedure Zigma 2023-2024 
  06 december 2022VU Masterevent. Meld je aan via de website van VU Amsterdam.
  15 januari 2023Deadline voor 2e mogelijkheid aanvraag beoordeling vooropleiding 2023-2024
  15 januari 2023Deadline voor AANMELDING voor de selectieprocedure Zigma 2023-2024
  Uiterlijk 17 januari 2023Mail ter bevestiging van de aanmelding
  voor februari 2023De uitslag over de beoordeling van de vooropleiding wordt verzonden
  begin februari 2023Uitnodiging kennistoets en je ontvangt de link naar het formulier voor het persoonlijke dossier
  24 februari 2023Kennistoets vindt digitaal plaats en je levert het persoonlijk dossier digitaal in
  eind maart 2023Uitslag kennistoets en beoordeling persoonlijk dossier, plus uitnodiging voor de derde ronde
  03 april 2023Derde selectie ronde
  april 2023Uitslag van de selectieprocedure wordt verstuurd
  12 mei 2023Datum waarop de eerste uitgenodigde kandidaten het contract ondertekend moeten hebben voor deelname aan Zigma

   Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt op: 17 januari 2023

  Aan de inhoud van bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend. De Faculteit der Geneeskunde VU Amsterdam behoudt zich het recht voor om de hier beschreven procedure aan te passen naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen rondom Covid-19 of andere calamiteiten.

  Bekijk de aanmeldprocedure van Zigma