Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Turning your most deeply held beliefs into academic research

Theology and Religious Studies: Research

The studieprogramma

Specialisaties 

De onderzoekmasteropleiding Theologie en Religiewetenschappen: Research biedt thematische specialisaties aan en specialisaties in een religieuze traditie, die direct verbonden zijn aan de onderzoekscentra die deel uitmaken van de faculteit. Daarnaast volg je verplicht vakken aan het NOSTER.

De onderzoeksmaster is een tweejarige opleiding (120 EC). De opleiding bestaat uit een grondige training in gespecialiseerd onderzoek en stelt je in staat geavanceerd onderzoek te doen in alle grote subdomeinen binnen de theologie en religiewetenschappen. Je kunt kiezen uit elf verschillende specialisaties.

Eerste jaar

Ongeacht je specialisatie begin je in het eerste jaar met het vak Hermeneutics, waarin je leert hoe mensen elkaar kunnen begrijpen, vooral wanneer we niet hetzelfde geloof en dezelfde gebruiken hebben. Je volgt drie vakken van de door jou gekozen specialisatie en een onderzoeksstage waarmee je inzicht krijgt in je gekozen onderzoeksonderwerp. Daarnaast ontwikkel je je academische vaardigheden door het schrijven van een artikel en een paper voor te bereiden en te presenteren tijdens een congres. Ook lees je samen met studenten van andere specialisaties twee klassieke werken.

Tweede jaar

In het tweede jaar volg je twee vakken van je specialisatie en een vak naar keuze om je academische kennis te verdiepen en verbreden. Ook schrijf je een voorstel voor je scriptie en een promotieonderzoek. De opleiding wordt afgesloten met de masterscriptie. Op deze opleiding is het Talentenbeleid van de Faculteit Religie en Theologiewetenschappen van toepassing.

De startdatum van deze opleiding is 1 september. Alle vakken worden gegeven op dinsdag en op donderdag.

Specialisaties

Welke specialisatie kies jij?

Ontdek de verschillende mogelijkheden binnen het masterprogramma.

Samenvatting

Tijdens deze onderzoeksmasteropleiding Islamic Studies and Theology, een specialisatie van Theology en Religiewetenschappen: Research, ontwikkel je je kennis en onderzoeksvaardigheden binnen een breed interdisciplinair kader en bereid je je voor om verder te gaan in onderzoek naar de Islam.

Binnen de opleiding richt je je op een gespecialiseerd onderzoeksgebied binnen Theologie of Religiewetenschappen. Je wordt aangemoedigd je eigen interesses te volgen. Je ontwikkelt je kennis en vaardigheden ten aanzien van bepaalde onderwerpen en discussies die een rol spelen binnen de Islam vanuit de hedendaagse context. Daarnaast onderzoek je materialen die een belangrijke rol spelen binnen het wetenschappelijk onderzoek naar de Islam en die een basis vormen voor toekomstig onderzoek.

Deze onderzoeksmasteropleiding is verbonden aan het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT) van de VU. Dit centrum biedt verschillende vakken aan over de Islam in de moderne wereld. Zo kun je kiezen voor aanvullende vakken in Islamitische hermeneutiek, religieuze overdracht en de Islam in context. Je vindt het studieprogramma in onze studiegids.

Vakken

 • Hermeneutics
 • Classics I
 • Classics II
 • Academic Presenting
 • Research Skills
 • Internship
 • Modern Trends in Islamic Thought

Kijk voor het volledige studieprogramma in de studiegids.

Samenvatting

Waarom is het belangrijk om het concept vrede te bestuderen binnen de context van religieus onderzoek? Op welke manier zijn religies verbonden met politieke en economische conflicten? Op welke manier is religie relevant voor de actuele politiek? Op welke manier worden religies gebruikt om trauma's te genezen, haat te zaaien, of vrede te stichten?

Word jij getriggerd door bovenstaande vragen? Of heb je andere vragen die te maken hebben met onderzoek naar vrede en conflicten? Dan is de onderzoeksmasteropleiding Peace, Trauma, and Religion (PTR) echt iets voor jou.

Tijdens de opleiding Peace, Trauma, and Religion krijg je de mogelijkheid om onderwerpen te bespreken met studenten met allerlei verschillende achtergronden die afkomstig zijn uit verschillende contexten. Studenten verwerven hiermee kennis en vaardigheden die nodig zijn voor baanbrekend onderzoek op het gebied van vrede en conflicten. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat academisch inzicht meer inhoudt dan alleen maar kennis. Om echt goed inzicht te krijgen in het onderzoek naar vrede en conflicten met een focus op religie krijgen PTR-studenten de mogelijkheid om op excursie te gaan naar een relevante locatie, zoals Colombia, Israël/Palestina, Zuid-Afrika, of Duitsland.

Deze tweejarige opleiding is de enige opleiding waar studenten alle specialisatievakken van PTR volgen, zoals Public Theology, Just Peace, en Religion and Trauma (allemaal in het Engels). Terwijl je kennismaakt met de meest actuele discussies over vrede en conflicten bespreek je ook de rol van religies om te begrijpen wat de raakvlakken zijn met onderzoek naar vrede en conflicten. Tegelijkertijd krijg je de vrijheid om je favoriete onderwerpen of gezindten grondig te onderzoeken. Ook is er ruimte voor specialisatie door het volgen van een keuzevak.

De opleiding biedt ook werkcolleges door deskundigen voor het doen van onderzoek tijdens de vakken Hermeneutics, Research Skills, Master Seminar, Research Design I en Research Design II. Tijdens deze colleges leer je alles over interpretatie, wetenschappelijk schrijven, het publiceren in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften, presenteren tijdens congressen en het opstellen van goede onderzoeksvoorstellen. Daarnaast volgen studenten een stage van 12 EC. Studenten die een reguliere onderzoeksmasteropleiding volgen, schrijven in het tweede jaar een scriptie van 30 EC en volgen de modules Classics I en Classics II. Studenten die de eenjarige specialisatie Peace, Trauma and Religion volgen hebben de mogelijkheid om in te stromen in het tweede jaar van de onderzoeksmasteropleiding. Je kunt deze keuze bespreken met de onderwijscoördinator van de opleiding. Je vindt het studieprogramma in onze studiegids.

Vakken

 • Hermeneutics
 • Classics I
 • Academic Presenting
 • Peace, Trauma and Religion 3: Public Theology
 • Religion, Violence and Trauma

Kijk voor het volledige studieprogramma in de studiegids.

Samenvatting

Religie is een fenomeen dat een centrale rol speelt in de moderne wereld, ook in het westen: religie inspireert, motiveert, geeft troost, maar kan ook in de weg zitten, of zelfs schade veroorzaken. Hierdoor is er veel discussie over religie – denk aan de manier waarop in religies de waarheid wordt geclaimd, de houding ten opzichte van de werkelijkheid, maatschappelijke gevolgen, en de verhouding tot de hedendaagse wetenschap. Tijdens de masterresearchopleiding Philosophy and Religion krijg je een introductie in een aantal van de belangrijkste kwesties die spelen rondom religie in westerse democratische gemeenschappen, vanuit empirisch filosofisch en theologisch perspectief. Je kunt je eigen specialisatie kiezen en beslissen wat de focus wordt van jouw onderzoek. Je vindt het studieprogramma in onze studiegids.

Vragen die tijdens deze opleiding aan de orde komen zijn:

 • Wat is de aard en de waarde van een godsdienst?
 • Welke ethische en meta-ethische vraagstukken spelen een rol bij religies?
 • Wat zijn de belangrijkste argumenten voor en tegen het geloven in God?
 • Hoe moeten we naturalisme en atheïsme in onze moderne wereld opvatten en beoordelen?
 • Hoe verhoudt godsdienst zich ten opzichte van de wetenschap?
 • Hoe kunnen we de aard van God conceptualiseren in Abrahamitische religies?

Vakken

 • Hermeneutics
 • Classics I
 • Academic Presenting
 • Faith and Reason
 • Arguing for and Against God’s Existence

Kijk voor het volledige studieprogramma in de studiegids.

Samenvatting

De masterdifferentiatie Biblical Studies en Digital Humanities combineert de veelzijdige hulpmiddelen van computationele analyse met kritisch onderzoek naar Hebreeuwse en Griekse Bijbelteksten. Onderzoek naar complexe linguïstische en hermeneutische onderwerpen vraagt vaak om krachtigere hulpmiddelen en meer data dan traditionele onderzoeksmethoden ons bieden. Met gelabelde databases, taalverwerkingshulpmiddelen en statistische analyses kunnen onderzoekers die gegevens verzamelen, toetsen en presenteren. Studenten kunnen deze hulpmiddelen ook gebruiken voor onderzoek naar de Targoems, de Dode Zeerollen of de Septuagint. Daarnaast behandelt de opleiding ook de taal, de geschiedenis, de overdracht en de ontvangst van Bijbelteksten zelf.

Vakken

 • Analytical Tools and the Study of the Bible (Willem van Peursen): The student will get insight in the way in which systematic, quantitative research can contribute to a better understanding and translation of the Bible
 • Working Sessions Bible Translation (Matthijs de Jong): Translation problems are discussed from linguistic, exegetical and contextual points of view.
 • Exegesis of the Old Testament (Eveline van Staalduine-Sulman): training in exegetical skills, alternately in Torah, prophetic texts and poetry.
 • Exegesis of the New Testament (Arie Zwiep): training in exegtical skills, alternately in Gospels, Acts and New Testament letters.

Kijk voor het volledige studieprogramma in de studiegids.

Samenvatting

De Bijbel is het invloedrijkste boek ter wereld. Tijdens de specialisatie “Contextual Biblical Interpretation” krijg je inzicht in de manier waarop de Bijbel wordt gebruikt, welk effect het gebruik van de Bijbel heeft op de lezers ervan, en hoe dit samenhangt (en hoe niet) met de oorsprong van Bijbelboeken. Hoe kan een en hetzelfde boek worden gebruikt om te pleiten voor menswaardigheid en tegelijkertijd worden ingezet door populistische politici? Welke rol speelt de Bijbel in crisistijd (zoals de coronapandemie) en wat is de rol van de Bijbel in de kunst? Wat is over de hele wereld en in de loop van de geschiedenis de verstandhouding (geweest) van de Bijbel met onderwerpen zoals gender, ras en klasse?

Door middel van vakken met casestudies over de Hebreeuwse Bijbel en het Oude en Nieuwe Testament krijg je een breed overzicht van de rol van de Bijbel in verschillende contexten. Vooral de relatie tussen tekst en context is hierbij interessant: context is een katalysator voor interpretatie. Iedere context vraagt om een nieuwe en unieke interpretatie, waaruit blijkt hoe onuitputtelijk de Bijbel is, als heilige tekst maar ook als culturele klassieker. Studenten kunnen vakken over Bijbelse onderwerpen combineren met vakken over de geschiedenis van religies of de kerk en vakgebieden zoals systematische theologie, missiologie of Bijbelvertaling. Je vindt het studieprogramma in onze studiegids.

Studenten van de specialisatie Contextuele Bijbelinterpretatie kunnen ook kiezen voor een training Contextueel Bijbellezen. Deze training wordt aangeboden via de Stichting Contextueel Bijbellezen Nederland. Vragen kun je stellen aan Peter Breure via jpebreure@online.nl. De training kan gebruikt worden voor het vak 'Professionele vaardigheden'.

Het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie in Amsterdam is een hub voor onderzoek naar het gebruik van de Bijbel. Het academische colloquium van het centrum biedt een uitgelezen mogelijkheid om vooruitstrevend onderzoek uit te voeren samen met de onderzoekers van het Centrum. Lopend onderzoek heeft betrekking op onderwerpen zoals ecologische hermeneutiek, interculturele hermeneutiek, de Bijbelse interpretatie bij het stichten van gemeenten, autobiografische kritiek, onderzoek naar masculiniteit en queer, enzovoorts. Daarnaast verzorgt het Centrum in het najaar het uitwisselingsprogramma Bridging Gaps. Tijdens dit programma worden theologiestudenten van over de hele wereld in contact gebracht met Nederlandse studenten, docenten en kerken. Ieder jaar verzorgt een senior academicus in november het Dom Hélder Câmara-college over contextuele Bijbelinterpretatie. Wat dit Centrum zo uniek maakt, is dat het een gezamenlijk initiatief is van de PThU en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam, waardoor leden toegang hebben tot de academische gemeenschap van beide instituten.

Vakken

 • Hermeneutics
 • Classics I
 • Classics II
 • Academic Presenting
 • Research Skills
 • Internship
 • Biblical Interpretation in the Context of Sustainable Development

Kijk voor het volledige studieprogramma in de studiegids.

Samenvatting

Al sinds de 6e eeuw voor Christus worden de heilige geschriften vertaald, en zij zijn op dit moment samengevoegd in onze Bijbels. De processen van de vertaling en de samenstelling van de Bijbel overlappen elkaar en hebben een behoorlijke invloed gehad op elkaar. In de toekomst zal dit niet anders zijn, zeker met de hedendaagse technologie.

Deze technologische veranderingen – van boekrol tot codex en van drukwerk tot digitale media – hadden en hebben grote invloed op de manier waarop de heilige teksten van de joodse en christelijke gemeenschappen in de toekomst zullen worden begrepen, vertaald, verspreid, tot uitvoering worden gebracht en worden ontvangen.

De onderzoeksmasterspecialisatie Bible Translation biedt je een unieke kans om de principes en de praktijk van Bijbelvertalingen vanuit een multidisciplinair perspectief te onderzoeken.

De vragen die die het uitgangspunt vormen van deze opleiding zijn zowel fundamenteel als toegepast van aard:

 • Hoe kunnen we de wisselwerking begrijpen van historische, hermeneutische, taalkundige, culturele en exegetische omstandigheden die vorm geven aan Bijbelvertalingen?
 • Wat is het verband tussen Bijbelvertaling, de culturele context en Bijbelwetenschap, en wat zijn de beste practices bij moderne Bijbelvertalingen?
 • Op welke manier kunnen we de krachtige hulpmiddelen die digitale geesteswetenschappen ons bieden integreren in huidige en toekomstige Bijbelvertalingen?
 • Wat is de rol van macht, ongelijkheid en gender bij Bijbelvertalingen?

Tijdens deze thematische specialisatie worden de praktische workshops van onze interfacultaire opleiding gecombineerd met relevante modules van het Centrum voor Contextual Biblical Interpretation en van de onderzoeksmaster Biblical Studies and Digital Humanities. Je vindt het studieprogramma in onze studiegids.

Vakken

 • Working Session in Bible Translations
 • Analytical Tools and the Study of the Bible
 • The Text of the New Testament and its Tradition

Kijk voor het volledige studieprogramma in de studiegids.

Samenvatting

Wil je je kennis van de christelijke theologie te verdiepen vanuit een hervormd en evangelisch perspectief? De onderzoeksmasteropleiding Reformed and Evangelical Theology daagt je uit je theologische overtuigingen te overwegen en treedt daarmee in de voetsporen van grote theologen, zoals John Calvin en Jonathan Edwards, John Wesley, Herman Bavinck en James William McClendon. Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor nieuwe theologische vraagstukken. Met deze opleiding worden studenten uitgedaagd deze vraagstukken, bijvoorbeeld over geloof en wetenschap, serieus te nemen.

In een tijd waarin instituten en externe autoriteiten in rap tempo aan geloofwaardigheid verliezen, wordt de persoonlijke ervaring voor veel gelovigen steeds meer een leidend principe als het gaat om het geloof en het leven zelf. Hun directe ervaring met God is hierbij belangrijker dan de Bijbel, de wijsheid van het christelijke geloof of de lessen van de kerk. Maar op welke manier moeten we deze ontwikkelingen beoordelen? 

Het Herman Bavinck Center (HBC) biedt deze specialisatie van de Onderzoeksmaster Theology and Religious Studies aan en richt zich hierbij op theologische kwesties met betrekking tot de thema's 'Presence and Discernment'. Afhankelijk van je eigen interesses kun je je ook specialiseren in een specifieke theologische religie, een bepaald gedachtegoed of een ander onderwerp. 

Studenten van deze opleiding nemen deel aan de onderzoeksgroep Reformed and Evangelical Theology  en krijgen de mogelijkheid een stage te volgen onder begeleiding van een van de senior onderzoekers van deze onderzoeksgroep of bij het Herman Bavinck Center. Je vindt het studieprogramma in onze studiegids.

Vakken

 • Hermeneutics
 • Classics I
 • Classics II
 • Academic Presenting
 • Research Skills
 • Internship

Kijk voor het volledige studieprogramma in de studiegids.

Samenvatting

Het vroege christendom was geen enkelvoudig fenomeen. De naam 'christendom' verwijst daarentegen naar een brede groep van verschillende bevolkingsgroepen die uiteenlopende ideeën hadden en hun geloof op net zoveel verschillende manieren tot uiting brachten. Tijdens de specialisatie in het vroege christendom van de onderzoeksmasteropleiding maak je kennis met deze verscheidenheid binnen het vroege christendom, maar ook hoe dit geworteld is in het vroege jodendom en de Grieks-Romeinse wereld. Je kunt je eigen specialisatie kiezen en beslissen wat de focus wordt van jouw onderzoek. Je vindt het onderwijsprogramma in onze studiegids.

Vragen die tijdens deze opleiding aan de orde komen zijn:

 • Op welke manier moeten we de huidige wetenschap toepassen op de Griekse teksten van het Nieuwe Testament?
 • Wat weten we over de historische persoon Jezus?
 • Wat is de invloed geweest van Paulus op wat later het christendom zou worden?
 • Welke dynamiek kenmerkt de ontwikkeling van de proto-orthodoxe beweging naar de orthodoxe Katholieke Kerk van de vierde eeuw?
 • Welke relatie is er tussen de rituelen van het vroege christendom en bijvoorbeeld de gebruiken van hellenistische mysterieculten?
 • Zag het leven van de eerste generaties christenen er heel anders uit dan het leven van hun heidense of joodse buren?

Vakken

 • Hermeneutics
 • Classics I
 • Classics II
 • Academic Presenting
 • Research Skills
 • Internship
 • Exegesis of the New Testament

Het volledige studieprogramma vind je in de studiegids.

 • Islam and Interfaith Relations

  Samenvatting

  Tijdens deze onderzoeksmasteropleiding Islamic Studies and Theology, een specialisatie van Theology en Religiewetenschappen: Research, ontwikkel je je kennis en onderzoeksvaardigheden binnen een breed interdisciplinair kader en bereid je je voor om verder te gaan in onderzoek naar de Islam.

  Binnen de opleiding richt je je op een gespecialiseerd onderzoeksgebied binnen Theologie of Religiewetenschappen. Je wordt aangemoedigd je eigen interesses te volgen. Je ontwikkelt je kennis en vaardigheden ten aanzien van bepaalde onderwerpen en discussies die een rol spelen binnen de Islam vanuit de hedendaagse context. Daarnaast onderzoek je materialen die een belangrijke rol spelen binnen het wetenschappelijk onderzoek naar de Islam en die een basis vormen voor toekomstig onderzoek.

  Deze onderzoeksmasteropleiding is verbonden aan het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT) van de VU. Dit centrum biedt verschillende vakken aan over de Islam in de moderne wereld. Zo kun je kiezen voor aanvullende vakken in Islamitische hermeneutiek, religieuze overdracht en de Islam in context. Je vindt het studieprogramma in onze studiegids.

  Vakken

  • Hermeneutics
  • Classics I
  • Classics II
  • Academic Presenting
  • Research Skills
  • Internship
  • Modern Trends in Islamic Thought

  Kijk voor het volledige studieprogramma in de studiegids.

 • Peace, Trauma and Religion

  Samenvatting

  Waarom is het belangrijk om het concept vrede te bestuderen binnen de context van religieus onderzoek? Op welke manier zijn religies verbonden met politieke en economische conflicten? Op welke manier is religie relevant voor de actuele politiek? Op welke manier worden religies gebruikt om trauma's te genezen, haat te zaaien, of vrede te stichten?

  Word jij getriggerd door bovenstaande vragen? Of heb je andere vragen die te maken hebben met onderzoek naar vrede en conflicten? Dan is de onderzoeksmasteropleiding Peace, Trauma, and Religion (PTR) echt iets voor jou.

  Tijdens de opleiding Peace, Trauma, and Religion krijg je de mogelijkheid om onderwerpen te bespreken met studenten met allerlei verschillende achtergronden die afkomstig zijn uit verschillende contexten. Studenten verwerven hiermee kennis en vaardigheden die nodig zijn voor baanbrekend onderzoek op het gebied van vrede en conflicten. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat academisch inzicht meer inhoudt dan alleen maar kennis. Om echt goed inzicht te krijgen in het onderzoek naar vrede en conflicten met een focus op religie krijgen PTR-studenten de mogelijkheid om op excursie te gaan naar een relevante locatie, zoals Colombia, Israël/Palestina, Zuid-Afrika, of Duitsland.

  Deze tweejarige opleiding is de enige opleiding waar studenten alle specialisatievakken van PTR volgen, zoals Public Theology, Just Peace, en Religion and Trauma (allemaal in het Engels). Terwijl je kennismaakt met de meest actuele discussies over vrede en conflicten bespreek je ook de rol van religies om te begrijpen wat de raakvlakken zijn met onderzoek naar vrede en conflicten. Tegelijkertijd krijg je de vrijheid om je favoriete onderwerpen of gezindten grondig te onderzoeken. Ook is er ruimte voor specialisatie door het volgen van een keuzevak.

  De opleiding biedt ook werkcolleges door deskundigen voor het doen van onderzoek tijdens de vakken Hermeneutics, Research Skills, Master Seminar, Research Design I en Research Design II. Tijdens deze colleges leer je alles over interpretatie, wetenschappelijk schrijven, het publiceren in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften, presenteren tijdens congressen en het opstellen van goede onderzoeksvoorstellen. Daarnaast volgen studenten een stage van 12 EC. Studenten die een reguliere onderzoeksmasteropleiding volgen, schrijven in het tweede jaar een scriptie van 30 EC en volgen de modules Classics I en Classics II. Studenten die de eenjarige specialisatie Peace, Trauma and Religion volgen hebben de mogelijkheid om in te stromen in het tweede jaar van de onderzoeksmasteropleiding. Je kunt deze keuze bespreken met de onderwijscoördinator van de opleiding. Je vindt het studieprogramma in onze studiegids.

  Vakken

  • Hermeneutics
  • Classics I
  • Academic Presenting
  • Peace, Trauma and Religion 3: Public Theology
  • Religion, Violence and Trauma

  Kijk voor het volledige studieprogramma in de studiegids.

 • Philosophy and Religion

  Samenvatting

  Religie is een fenomeen dat een centrale rol speelt in de moderne wereld, ook in het westen: religie inspireert, motiveert, geeft troost, maar kan ook in de weg zitten, of zelfs schade veroorzaken. Hierdoor is er veel discussie over religie – denk aan de manier waarop in religies de waarheid wordt geclaimd, de houding ten opzichte van de werkelijkheid, maatschappelijke gevolgen, en de verhouding tot de hedendaagse wetenschap. Tijdens de masterresearchopleiding Philosophy and Religion krijg je een introductie in een aantal van de belangrijkste kwesties die spelen rondom religie in westerse democratische gemeenschappen, vanuit empirisch filosofisch en theologisch perspectief. Je kunt je eigen specialisatie kiezen en beslissen wat de focus wordt van jouw onderzoek. Je vindt het studieprogramma in onze studiegids.

  Vragen die tijdens deze opleiding aan de orde komen zijn:

  • Wat is de aard en de waarde van een godsdienst?
  • Welke ethische en meta-ethische vraagstukken spelen een rol bij religies?
  • Wat zijn de belangrijkste argumenten voor en tegen het geloven in God?
  • Hoe moeten we naturalisme en atheïsme in onze moderne wereld opvatten en beoordelen?
  • Hoe verhoudt godsdienst zich ten opzichte van de wetenschap?
  • Hoe kunnen we de aard van God conceptualiseren in Abrahamitische religies?

  Vakken

  • Hermeneutics
  • Classics I
  • Academic Presenting
  • Faith and Reason
  • Arguing for and Against God’s Existence

  Kijk voor het volledige studieprogramma in de studiegids.

 • Biblical studies and digital humanities

  Samenvatting

  De masterdifferentiatie Biblical Studies en Digital Humanities combineert de veelzijdige hulpmiddelen van computationele analyse met kritisch onderzoek naar Hebreeuwse en Griekse Bijbelteksten. Onderzoek naar complexe linguïstische en hermeneutische onderwerpen vraagt vaak om krachtigere hulpmiddelen en meer data dan traditionele onderzoeksmethoden ons bieden. Met gelabelde databases, taalverwerkingshulpmiddelen en statistische analyses kunnen onderzoekers die gegevens verzamelen, toetsen en presenteren. Studenten kunnen deze hulpmiddelen ook gebruiken voor onderzoek naar de Targoems, de Dode Zeerollen of de Septuagint. Daarnaast behandelt de opleiding ook de taal, de geschiedenis, de overdracht en de ontvangst van Bijbelteksten zelf.

  Vakken

  • Analytical Tools and the Study of the Bible (Willem van Peursen): The student will get insight in the way in which systematic, quantitative research can contribute to a better understanding and translation of the Bible
  • Working Sessions Bible Translation (Matthijs de Jong): Translation problems are discussed from linguistic, exegetical and contextual points of view.
  • Exegesis of the Old Testament (Eveline van Staalduine-Sulman): training in exegetical skills, alternately in Torah, prophetic texts and poetry.
  • Exegesis of the New Testament (Arie Zwiep): training in exegtical skills, alternately in Gospels, Acts and New Testament letters.

  Kijk voor het volledige studieprogramma in de studiegids.

 • Contextual Biblical Interpretation

  Samenvatting

  De Bijbel is het invloedrijkste boek ter wereld. Tijdens de specialisatie “Contextual Biblical Interpretation” krijg je inzicht in de manier waarop de Bijbel wordt gebruikt, welk effect het gebruik van de Bijbel heeft op de lezers ervan, en hoe dit samenhangt (en hoe niet) met de oorsprong van Bijbelboeken. Hoe kan een en hetzelfde boek worden gebruikt om te pleiten voor menswaardigheid en tegelijkertijd worden ingezet door populistische politici? Welke rol speelt de Bijbel in crisistijd (zoals de coronapandemie) en wat is de rol van de Bijbel in de kunst? Wat is over de hele wereld en in de loop van de geschiedenis de verstandhouding (geweest) van de Bijbel met onderwerpen zoals gender, ras en klasse?

  Door middel van vakken met casestudies over de Hebreeuwse Bijbel en het Oude en Nieuwe Testament krijg je een breed overzicht van de rol van de Bijbel in verschillende contexten. Vooral de relatie tussen tekst en context is hierbij interessant: context is een katalysator voor interpretatie. Iedere context vraagt om een nieuwe en unieke interpretatie, waaruit blijkt hoe onuitputtelijk de Bijbel is, als heilige tekst maar ook als culturele klassieker. Studenten kunnen vakken over Bijbelse onderwerpen combineren met vakken over de geschiedenis van religies of de kerk en vakgebieden zoals systematische theologie, missiologie of Bijbelvertaling. Je vindt het studieprogramma in onze studiegids.

  Studenten van de specialisatie Contextuele Bijbelinterpretatie kunnen ook kiezen voor een training Contextueel Bijbellezen. Deze training wordt aangeboden via de Stichting Contextueel Bijbellezen Nederland. Vragen kun je stellen aan Peter Breure via jpebreure@online.nl. De training kan gebruikt worden voor het vak 'Professionele vaardigheden'.

  Het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie in Amsterdam is een hub voor onderzoek naar het gebruik van de Bijbel. Het academische colloquium van het centrum biedt een uitgelezen mogelijkheid om vooruitstrevend onderzoek uit te voeren samen met de onderzoekers van het Centrum. Lopend onderzoek heeft betrekking op onderwerpen zoals ecologische hermeneutiek, interculturele hermeneutiek, de Bijbelse interpretatie bij het stichten van gemeenten, autobiografische kritiek, onderzoek naar masculiniteit en queer, enzovoorts. Daarnaast verzorgt het Centrum in het najaar het uitwisselingsprogramma Bridging Gaps. Tijdens dit programma worden theologiestudenten van over de hele wereld in contact gebracht met Nederlandse studenten, docenten en kerken. Ieder jaar verzorgt een senior academicus in november het Dom Hélder Câmara-college over contextuele Bijbelinterpretatie. Wat dit Centrum zo uniek maakt, is dat het een gezamenlijk initiatief is van de PThU en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam, waardoor leden toegang hebben tot de academische gemeenschap van beide instituten.

  Vakken

  • Hermeneutics
  • Classics I
  • Classics II
  • Academic Presenting
  • Research Skills
  • Internship
  • Biblical Interpretation in the Context of Sustainable Development

  Kijk voor het volledige studieprogramma in de studiegids.

 • Bible translation

  Samenvatting

  Al sinds de 6e eeuw voor Christus worden de heilige geschriften vertaald, en zij zijn op dit moment samengevoegd in onze Bijbels. De processen van de vertaling en de samenstelling van de Bijbel overlappen elkaar en hebben een behoorlijke invloed gehad op elkaar. In de toekomst zal dit niet anders zijn, zeker met de hedendaagse technologie.

  Deze technologische veranderingen – van boekrol tot codex en van drukwerk tot digitale media – hadden en hebben grote invloed op de manier waarop de heilige teksten van de joodse en christelijke gemeenschappen in de toekomst zullen worden begrepen, vertaald, verspreid, tot uitvoering worden gebracht en worden ontvangen.

  De onderzoeksmasterspecialisatie Bible Translation biedt je een unieke kans om de principes en de praktijk van Bijbelvertalingen vanuit een multidisciplinair perspectief te onderzoeken.

  De vragen die die het uitgangspunt vormen van deze opleiding zijn zowel fundamenteel als toegepast van aard:

  • Hoe kunnen we de wisselwerking begrijpen van historische, hermeneutische, taalkundige, culturele en exegetische omstandigheden die vorm geven aan Bijbelvertalingen?
  • Wat is het verband tussen Bijbelvertaling, de culturele context en Bijbelwetenschap, en wat zijn de beste practices bij moderne Bijbelvertalingen?
  • Op welke manier kunnen we de krachtige hulpmiddelen die digitale geesteswetenschappen ons bieden integreren in huidige en toekomstige Bijbelvertalingen?
  • Wat is de rol van macht, ongelijkheid en gender bij Bijbelvertalingen?

  Tijdens deze thematische specialisatie worden de praktische workshops van onze interfacultaire opleiding gecombineerd met relevante modules van het Centrum voor Contextual Biblical Interpretation en van de onderzoeksmaster Biblical Studies and Digital Humanities. Je vindt het studieprogramma in onze studiegids.

  Vakken

  • Working Session in Bible Translations
  • Analytical Tools and the Study of the Bible
  • The Text of the New Testament and its Tradition

  Kijk voor het volledige studieprogramma in de studiegids.

 • Reformed and Evangelical Theology

  Samenvatting

  Wil je je kennis van de christelijke theologie te verdiepen vanuit een hervormd en evangelisch perspectief? De onderzoeksmasteropleiding Reformed and Evangelical Theology daagt je uit je theologische overtuigingen te overwegen en treedt daarmee in de voetsporen van grote theologen, zoals John Calvin en Jonathan Edwards, John Wesley, Herman Bavinck en James William McClendon. Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor nieuwe theologische vraagstukken. Met deze opleiding worden studenten uitgedaagd deze vraagstukken, bijvoorbeeld over geloof en wetenschap, serieus te nemen.

  In een tijd waarin instituten en externe autoriteiten in rap tempo aan geloofwaardigheid verliezen, wordt de persoonlijke ervaring voor veel gelovigen steeds meer een leidend principe als het gaat om het geloof en het leven zelf. Hun directe ervaring met God is hierbij belangrijker dan de Bijbel, de wijsheid van het christelijke geloof of de lessen van de kerk. Maar op welke manier moeten we deze ontwikkelingen beoordelen? 

  Het Herman Bavinck Center (HBC) biedt deze specialisatie van de Onderzoeksmaster Theology and Religious Studies aan en richt zich hierbij op theologische kwesties met betrekking tot de thema's 'Presence and Discernment'. Afhankelijk van je eigen interesses kun je je ook specialiseren in een specifieke theologische religie, een bepaald gedachtegoed of een ander onderwerp. 

  Studenten van deze opleiding nemen deel aan de onderzoeksgroep Reformed and Evangelical Theology  en krijgen de mogelijkheid een stage te volgen onder begeleiding van een van de senior onderzoekers van deze onderzoeksgroep of bij het Herman Bavinck Center. Je vindt het studieprogramma in onze studiegids.

  Vakken

  • Hermeneutics
  • Classics I
  • Classics II
  • Academic Presenting
  • Research Skills
  • Internship

  Kijk voor het volledige studieprogramma in de studiegids.

 • Conflicting Identities in early Christianity

  Samenvatting

  Het vroege christendom was geen enkelvoudig fenomeen. De naam 'christendom' verwijst daarentegen naar een brede groep van verschillende bevolkingsgroepen die uiteenlopende ideeën hadden en hun geloof op net zoveel verschillende manieren tot uiting brachten. Tijdens de specialisatie in het vroege christendom van de onderzoeksmasteropleiding maak je kennis met deze verscheidenheid binnen het vroege christendom, maar ook hoe dit geworteld is in het vroege jodendom en de Grieks-Romeinse wereld. Je kunt je eigen specialisatie kiezen en beslissen wat de focus wordt van jouw onderzoek. Je vindt het onderwijsprogramma in onze studiegids.

  Vragen die tijdens deze opleiding aan de orde komen zijn:

  • Op welke manier moeten we de huidige wetenschap toepassen op de Griekse teksten van het Nieuwe Testament?
  • Wat weten we over de historische persoon Jezus?
  • Wat is de invloed geweest van Paulus op wat later het christendom zou worden?
  • Welke dynamiek kenmerkt de ontwikkeling van de proto-orthodoxe beweging naar de orthodoxe Katholieke Kerk van de vierde eeuw?
  • Welke relatie is er tussen de rituelen van het vroege christendom en bijvoorbeeld de gebruiken van hellenistische mysterieculten?
  • Zag het leven van de eerste generaties christenen er heel anders uit dan het leven van hun heidense of joodse buren?

  Vakken

  • Hermeneutics
  • Classics I
  • Classics II
  • Academic Presenting
  • Research Skills
  • Internship
  • Exegesis of the New Testament

  Het volledige studieprogramma vind je in de studiegids.

Neem deel aan een internationale conferentie

Voor de Faculteit Religie en Theologie wordt 2024 bijzonder, omdat wij de internationale conferentie van de Society of Biblical Literature organiseren. Deze vindt plaats van 28 juli - 1 augustus. Als je student bent van de Research Master in het jaar 2023-2024 en op de een of andere manier geïnteresseerd bent in Bijbelse literatuur, Bijbelvertaling of de Bijbel in de kerkgeschiedenis, kun je deelnemen aan deze internationale conferentie en Bijbelgeleerden ontmoeten.

Studeren in het buitenland

Voltijdstudenten van de Research Masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen worden aangemoedigd om een ​​deel van hun programma in het buitenland te studeren. De voorbereidingen moeten zo vroeg mogelijk worden gestart via gesprekken met de programmadirecteur. Studenten kunnen profiteren van een van onze Erasmus+-contracten met universiteiten in Europa of van een van onze Memoranda of Understanding met universiteiten buiten Europa.

Studenten kunnen in het tweede semester van het eerste jaar of in het eerste semester van het tweede jaar in het buitenland studeren. De masterscriptie dient geschreven te worden onder begeleiding van een medewerker van de VU.

Waarom studeren aan de VU?