Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Een stevige basis voor de master Pedagogische Wetenschappen

Pedagogische Wetenschappen (premaster)

Tijdens je studie benader je ontwikkeling, opvoeding, zorg en onderwijs vanuit verschillende wetenschappelijke theorieën en kijk je kritisch naar methoden die in de praktijk worden toegepast.

In collegejaar 2023-2024 bestaat de premaster uit 30 studiepunten, verdeeld over een heel studiejaar. Vanaf collegejaar 2024-2025 bestaat de premaster uit 33 studiepunten.

De premaster dient binnen één collegejaar afgerond te zijn. Daarna begin je in het aansluitende collegejaar direct aan de master.

Tijdens de premaster heb je colleges op maandag en woensdag. De premaster bestaat uit

 • vier methodenvakken (Statistiek 1 & 2 en Methodologie 1 & 2);
 • een vak over schrijfvaardigheden (per 2024-2025);
 • en een inhoudelijk vak uit het derde jaar van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen.Het inhoudelijk vak sluit aan op het traject dat je in de masteropleiding kiest.

Je kunt tijdens de premaster ook andere vakken volgen via contractonderwijs. Houd er rekening mee dat dit extra kosten met zich meebrengt.

Meer informatie vind je in de studiegids

Inhoudelijk vak

Tijdens de premaster volg je naast de verplichte methodenvakken een inhoudelijk vak. Dit vak sluit aan op het traject dat je in de masteropleiding kiest: Orthopedagogiek of Onderwijs en Innovatie. 

Mastertraject Orthopedagogiek
Wanneer je kiest voor het traject Orthopedagogiek, maak je voor periode 2 een keuze uit één van de onderstaande vakken.

 • Klinische Praktijk van de Orthopedagoog
  Het doel van dit vak is om je bewust te maken van het brede perspectief dat onderscheidend is voor de orthopedagoog, waarin kindfactoren, gezinsfactoren en omgevingsfactoren een belangrijk onderdeel uitmaken van de diagnostiek en behandeling. In dit vak maak je kennis met het diverse klinische werkveld van een orthopedagoog. Je leert theoretische en algemeen methodische kennis te integreren in specifieke klinische praktijksituaties en casuïstiek. Iedere week komt een specifiek onderdeel van het werkveld aan bod. 
 • Passend Onderwijs
  Het vak Passend Onderwijs is gericht op de rol van de orthopedagoog in het speciaal onderwijs. Je leert vanuit een theoretisch kader op een systematische manier onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen van leerlingen met specifieke zorgvragen. Ook wordt aandacht besteed aan de begeleiding van leerlingen, aan leerkrachtprofessionalisering en aan de samenwerking met ouders en jeugdzorg.

Mastertraject Onderwijs en Innovatie
Wanneer je het mastertraject Onderwijs en Innovatie gaat volgen, volg je in de premaster één van de onderstaande vakken.

 • Values, Philosophy and Education (Instructietaal Engels)
  In most countries around the world, but particularly in Western countries, we find diversity in ideas about the value of education. This module will introduce you to key debates in education with a particular focus on personal and institutional value systems in educational contexts and current normative debates on the purposes and values of education.
 • Curriculumstudies
  In dit vak leer je de belangrijkste opvattingen over doelen en inhouden van onderwijs kennen en hun wetenschappelijke basis. Daarbij wordt een link met achterliggende mensvisies gelegd. Ook komen verschillende strategieën aan de orde om deze opvattingen om te zetten in concrete doelen, inhouden en onderwijs- en evaluatiemethoden.

Registratie-eisen NVO voor orthopedagogen

Na het afronden van de master Orthopedagogiek kan je in aanmerking komen voor de beroepsregistraties van de NVO. Het gaat om twee registraties:

Met deze twee registraties voldoet een student aan de entree-eisen voor de OG-opleiding of de GZ-opleiding. Meer informatie over deze registraties is te vinden op de website van de NVO.

Ook premaster studenten kunnen in aanmerking komen voor de registratie basis orthopedagoog en de diagnostiek aantekening. Daarvoor moeten zij naast de verplichte premaster vakken en het Mastertraject orthopedagogiek met een klinische stage, de volgende vijf extra vakken behalen:

 • Periode 1 - Ontwikkeling en Psychopathologie [6 EC] P_BONTPSP 
 • Periode 2 - Risicotaxatie [6 EC] P_BRISICO 
 • Periode 4 - Neuropsychologie voor Pedagogen [6 EC] P_BNEUPED 
 • Periode 5 - Persoonlijkheidsleer en Persoonlijkheidsonderzoek voor PMC [3 EC] P_PPERSON 
 • Flexibel in te plannen - Vaardigheden voor PMC [9EC] P_PVAARPMC; 
  (Studenten die vóór 1 sept 2020 zijn gestart met de PMC hoeven dit vak niet te volgen)

Als premasterstudent kun je dit vakkenpakket naast je premaster volgen voor een aantrekkelijk pakkettarief van €1.000 euro. Je schrijft je dan in voor de premaster EN als contractstudent voor het Premaster NVO-vakkenpakket. Je volgt deze vijf vakken dus naast de vijf verplichte premaster vakken, waardoor de premaster uit 60EC bestaat. Dit is een voltijdsprogramma. Je kunt je aanmelden voor het NVO-pakket via dit formulier.  

De losse vakken kosten volgens het reguliere contractonderwijs tarief €100 per studiepunt (EC), dus €2200 euro in totaal. Als premasterstudent kun je dit contractonderwijspakket dus voor een aantrekkelijk tarief volgen. Wanneer je tussentijds kiest om te stoppen met het NVO-vakkenpakket, vervalt dit speciale tarief. Als je na één vak besluit te stoppen met het NVO-vakkenpakket, is het mogelijk om een restitutie van €400 aan te vragen. Er wordt dan €600 in rekening gebracht voor het eerste gevolgde vak, volgens regulier contractonderwijs tarief. Indien je na twee of meer vakken besluit te stoppen met het NVO-vakkenpakket, is restitutie niet mogelijk.