Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Geschiedenis en actualiteit van de architectuur en leefomgeving

Kunst- & Cultuurwetenschappen: Architectuurgeschiedenis

Heb je interesse in de actualiteit en het verleden van de architectuur en de leefomgeving?

Dan is de studie Kunst- en Cultuurwetenschappen: Architectuurgeschiedenis echt iets voor jou.

Check of je aan de opleidingseisen voldoet en meld je aan

 • Coronavirus: extra informatie toelating

  Normaalgesproken moeten studenten* hun bachelor hebben afgerond voordat zij mogen starten met een master. Maar de coronacrisis zorgt er bij sommige studenten voor dat zij ongewenst studievertraging oplopen. Daarom hanteert de VU voor de doorstroom van bachelor naar (pre)master een ‘zachte knip’. Dit betekent dat je onder bepaalde voorwaarden, tóch vanaf september 2021 kan starten met je (pre)master op de VU. Lees hieronder of je in aanmerking komt voor de zachte knip en hoe je deze aanvraagt.

  Voor de master Kunst- & Cultuurwetenschappen: Architectuurgeschiedenis gelden de volgende voorwaarden:

  • Je hebt ten minste 162 EC van de toelatinggevende wo bacheloropleiding behaald, 216 EC van de toelatinggevende hbo bacheloropleiding of ten minste 80% van het schakel- of premasterprogramma, waaronder in ieder geval je bachelor-scriptie of ander eindwerk.
  • Alle onderwijseenheden van je huidige bacheloropleiding of premasterprogramma moeten alsnog zijn afgerond voor 1 september 2022 of (indien eerder) voordat het masterdiploma wordt behaald. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, kan de student de masteropleiding niet vervolgen en afronden.
  • Volg je een schakel- of premasterprogramma? Dan moet je ook het vak Academische vaardigheden / Academic Skills behaald hebben voor aanvang van de master.

  Voor hbo-studenten die instromen via een ingedaald programma geldt als aanvullende eis dat maximaal 6 EC nog open mag staan bij aanvang van de masteropleiding.

  *Voor niet-EER studenten die een bacheloropleiding buiten Nederland moeten afronden gelden bovenstaande aanvullingen niet.

  Bekijk alle voorwaarden in het Addendum behorend bij de Onderwijs en Examenregeling 2021-2022.

  Aanvragen zachte knip
  Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door een formulier in te vullen.

  Voldoe je nog niet aan alle voorwaarden, maar verwacht je dit uiterlijk 31 augustus wel te doen?
  Het kan zijn dat je nu nog niet aan alle voorwaarden van de zachte knip voldoet, maar uiterlijk 31 augustus wel. Vraag de zachte knip dan wel nu alvast aan.

  Let op: alle ontbrekende vakken moeten tijdens het collegejaar 2021-2022 alsnog worden afgerond, dus voor 1 september 2022. Dat betekent dat je studielast volgend jaar zwaarder wordt. De ‘zachte knip’ is bedoeld voor studenten die door de coronamaatregelen onvermijdelijke studievertraging hebben ondervonden.

 • Ik heb een Nederlandse wo-bachelor (VU-bachelordiploma, VU-premaster of bachelor bij andere universiteit)

  Met een bachelordiploma Kunstgeschiedenis of Kunst- en Cultuurwetenschappen met een specialisatie, hoofdrichting of major architectuurgeschiedenis word je rechtstreeks toegelaten tot de specialisatie Architectuurgeschiedenis van de Master Kunst- en Cultuurwetenschappen. Studenten met een bachelordiploma Bouwkunde van een Technische Universiteit zijn, afhankelijk van hun vakkenpakket, soms direct toegankelijk.

  Meestal hebben bouwkundigen veel baat bij het volgen van het speciaal voor architectuurgeschiedenis ontwikkelde premaster programma, waarin met name tekstanalyse, het doen van historisch en bibliografisch onderzoek, het formuleren van een probleemstelling en het verbeteren van de schrijfvaardigheid aan bod komen. Toelating op basis van een ander, verwant bachelordiploma is ter beoordeling van de Toelatingscommisie.

 • Ik heb een Nederlandse hbo-bachelor

  Studenten met een afgeronde, verwante hbo-opleiding zoals bouwkunde, kunnen niet direct instromen in de master. Zij moeten eerst een premaster van maximaal een jaar volgen. In alle gevallen kan met dit programma, dat vastgesteld wordt door de Toelatingscommissie, uitsluitend in september gestart worden.

 • Aanmelden met een Nederlands diploma

  Als je je wilt aanmelden en inschrijven voor een masteropleiding aan de VU, dan hangt de te volgen procedure af van welke vooropleiding je hebt. En of je je diploma hebt behaald in Nederland, of in het buitenland. Check eerst of je toelaatbaar bent voor deze opleiding en meld je vervolgens aan.

  Wie toegelaten wil worden tot de master moet zich voor 1 juni aanmelden via Studielink. Volg deze aanmeldprocedure als je een Nederlandse vooropleiding hebt.

  Wat moet je doen na je aanmelding?

  Na aanmelding in Studielink ontvang je binnen twee dagen een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af. Vul de juiste specialisatie in.

  In deze fase dien je de volgende documenten te uploaden:

  • cijferlijst (scan van origineel)
  • vakbeschrijvingen (m.n. voor de vakken in het vakgebied van de master, en op het gebied van algemene academische vaardigheden)
  • literatuurlijst (de belangrijkste literatuur die gebruikt is voor deze vakken)
  • CV

  Zorg er dus voor dat je deze al klaar hebt, wanneer je je aanmelding in VUnet gaat afronden!

  Je verzoek tot toelating tot het masterprogramma wordt vervolgens door de toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen in behandeling genomen. Als de Toelatingscommissie besluit dat je eerst een premasterprogramma moet volgen voordat je toelaatbaar bent, krijg je daarover bericht. Als je rechtstreeks toelaatbaar bent tot de opleiding, ontvang je hier bericht over van Studielink.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Mail je vragen over toelating naar toelating.fgw@vu.nl

Voor vragen over collegegeld, Studielink, VUnet etc. neem contact op met de Centrale Studentenbalie

Heb je andere vragen?

Stuur een mail naar contact@vu.nl

Bel ons op 020-5985000 (op werkdagen van 10.00 tot 16.00)

Of stuur een Whatsappbericht naar +31682548367