Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Geschiedenis en actualiteit van de architectuur en leefomgeving

Kunst- & Cultuurwetenschappen: Architectuurgeschiedenis

Heb je interesse in de actualiteit en het verleden van de architectuur en de leefomgeving? Wil je begrijpen hoe onze gebouwde omgeving tot stand is gekomen en adviseren hoe gebruikers, ontwerpers, beleidsmakers daarmee om kunnen gaan?

Dan is de studie Kunst- en Cultuurwetenschappen: Architectuurgeschiedenis echt iets voor jou.

Check of je aan de opleidingseisen voldoet en meld je aan

 • Ik heb een Nederlandse wo-bachelor (VU-bachelordiploma, VU pre-master of bachelor bij andere universiteit)

  Met een bachelordiploma Kunstgeschiedenis of Kunst- en Cultuurwetenschappen met een specialisatie, hoofdrichting of major architectuurgeschiedenis word je rechtstreeks toegelaten tot de specialisatie Architectuurgeschiedenis van de Master Kunst- en Cultuurwetenschappen. Studenten met een bachelordiploma Bouwkunde van een Technische Universiteit zijn, afhankelijk van hun vakkenpakket, soms direct toegankelijk.

  Meestal hebben bouwkundigen veel baat bij het volgen van het speciaal voor architectuurgeschiedenis ontwikkelde pre-master programma, waarin met name tekstanalyse, het doen van historisch en bibliografisch onderzoek, het formuleren van een probleemstelling en het verbeteren van de schrijfvaardigheid aan bod komen. Toelating op basis van een ander, verwant bachelordiploma is ter beoordeling van de Toelatingscommisie.

 • Ik heb een Nederlandse hbo-bachelor

  Studenten met een afgeronde, verwante hbo-opleiding zoals bouwkunde, kunnen niet direct instromen in de master. Zij moeten eerst een pre-master van maximaal een jaar volgen. In alle gevallen kan met dit programma, dat vastgesteld wordt door de Toelatingscommissie, uitsluitend in september gestart worden.

  Toelating tot de specialisatie Architectuurgeschiedenis is ook mogelijk voor studenten die de minor Erfgoed en Ruimte hebben voltooid of een bachelorgraad aan de Reinwardt Academie en de doorstroomminor voor Reinwardt studenten hebben behaald, met goedkeuring van een portfolio bestaande uit de schriftelijke werkstukken voor de vakken in de genoemde minor.

 • Aanmelden met een Nederlands diploma

  Als je je wilt aanmelden en inschrijven voor een (pre)masteropleiding aan de VU, dan hangt de te volgen procedure af van welke vooropleiding je hebt. En of je je diploma hebt behaald in Nederland, of in het buitenland. Check eerst of je toelaatbaar bent voor deze opleiding en meld je vervolgens aan.

  Wie toegelaten wil worden tot de master moet zich voor 1 juni aanmelden via Studielink. Volg deze aanmeldprocedure als je een Nederlandse vooropleiding hebt.

  Wat moet je doen na je aanmelding?

  Na aanmelding in Studielink ontvang je binnen twee dagen een e-mail met de inlogcodes voor je persoonlijke dashboard op VU.nl. In je persoonlijke dashboard rond je je aanmelding af. Vul de juiste specialisatie in.

  In je persoonlijke dashboard dien je een aanmeldformulier te uploaden. Kies hier het juiste aanmeldformulier. In het formulier kun je zien welke documenten nodig zijn voor beoordeling.

  Je verzoek tot toelating tot het masterprogramma wordt vervolgens door de toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen in behandeling genomen. Als de Toelatingscommissie besluit dat je eerst een pre-masterprogramma moet volgen voordat je toelaatbaar bent, krijg je daarover bericht. Als je rechtstreeks toelaatbaar bent tot de opleiding, ontvang je hier bericht over van Studielink.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Mail je vragen over toelating naar toelating.fgw@vu.nl

Voor vragen over collegegeld, Studielink, VUnet etc. neem contact op met de Centrale Studentenbalie

Heb je andere vragen?

Stuur een mail naar Studentenbalie@vu.nl 

Bel ons op 020-5985000 (op werkdagen van 10.00 tot 16.00)

Of stuur een Whatsappbericht naar +31682548367