Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Geschiedenis en actualiteit van de architectuur en leefomgeving

Kunst- & Cultuurwetenschappen: Architectuurgeschiedenis

Karakteristiek voor de master aan de VU is dat je leert hoe de ontwerpende disciplines architectuur, stedebouw èn landschapsarchitectuur hebben bijgedragen aan de vorming van onze leefomgeving en welke ideeën en overtuigingen daaraan ten grondslag hebben gelegen.

Doordat je de ruimtelijke transformaties uit het verleden kunt plaatsen in een cultuurhistorische en internationale context, ben je in staat te beoordelen hoe we ons daar nu toe zouden moeten verhouden. Dat maakt je breed inzetbaar en geschikt voor zowel historisch geörienteerd werk als voor het onderzoeken en beantwoorden van actuele vraagstukken.

Door de combinatie van een brede opvatting van architectuur in de kernvakken en je persoonlijke oriëntatie in de keuzevakken kun je je tijdens je studie al oriënteren op je eigen positie in het vak en op een specifieke beroepskeuze.

Carrièremogelijkheden

Afgestudeerd? Met je masterdiploma Kunst- en Cultuurwetenschappen: Architectuurgeschiedenis kun je terecht bij particuliere architectenbureaus, bureaus of organisaties voor ruimtelijke vernieuwing of erfgoed, bij architectuurcentra, kennisinstituten of musea, in het onderwijs of bij de overheid.

Onze alumni werken bijvoorbeeld bij de Universiteit Utrecht, Het Nieuwe Instituut (HNI), architectuurcentra, onderzoeks- en adviesbureaus als SteenhuisMeurs en Witteveen + Bos, gemeentes en diensten voor monumentenzorg zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Monumenten & Archeologie Amsterdam en bij provinciale organisaties voor ruimtelijke kwaliteit zoals Mooi Noord-Holland en het Oversticht in Zwolle.

Wat kun je doen na je Master?

Doorstuderen of werken

Je kunt kiezen voor een academische carrière als onderzoeker (promovendus) en docent. Of je kiest voor werk als zelfstandig onderzoeker en adviseur. Een andere mogelijkheid is dat je gaat werken bij particuliere architecten- of onderzoeksbureaus, kennisinstituten of musea die zich richten op de geschiedenis en het beheer van de gebouwde omgeving en het cultureel erfgoed, bij verwante overheidsinstellingen, bedrijven of internationale instituten.