Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Geschiedenis en actualiteit van de architectuur en leefomgeving

Kunst- & Cultuurwetenschappen: Architectuurgeschiedenis

Karakteristiek voor de master aan de VU is dat je leert hoe de ontwerpende disciplines architectuur, stedebouw èn landschapsarchitectuur hebben bijgedragen aan de vorming van onze leefomgeving en welke ideeën en overtuigingen daaraan ten grondslag hebben gelegen.

Doordat je de ruimtelijke transformaties uit het verleden kunt plaatsen in een cultuurhistorische en internationale context, ben je in staat te beoordelen hoe we ons daar nu toe zouden moeten verhouden. Dat maakt je breed inzetbaar en geschikt voor zowel historisch geörienteerd werk als voor het onderzoeken en beantwoorden van actuele vraagstukken.

Door de combinatie van een brede opvatting van architectuur in de kernvakken en je persoonlijke oriëntatie in de keuzevakken kun je je tijdens je studie al oriënteren op je eigen positie in het vak en op een specifieke beroepskeuze.

Carrièremogelijkheden

Afgestudeerd? Met je masterdiploma Kunst- en Cultuurwetenschappen: Architectuurgeschiedenis kun je terecht bij particuliere architecten- of onderzoeksbureaus, kennisinstituten of musea die zich richten op de geschiedenis en het beheer van de gebouwde omgeving en het cultureel erfgoed, bij verwante overheidsinstellingen, bedrijven of internationale instituten. 

Onze alumni werken bijvoorbeeld bij Het Nieuwe Instituut (HNI), diverse architectuurcentra en onderzoeksbureaus (SteenhuisMeurs, Crimson), de kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio Platform31, diensten voor monumentenzorg zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Monumenten & Archeologie Amsterdam en adviserende instanties ruimtelijke kwaliteit zoals Mooi Noord-Holland en het Oversticht in Zwolle. 

De naderende Omgevingswet (invoering 2022) biedt volop kansen aan architectuurhistorici om zich als historisch-ruimtelijke deskundigen te buigen over nieuwe omgevingsvisies. Ook in de creatieve industrie vinden veel architectuurhistorici hun weg; als gesprekspartners van ontwerpers, als adviseurs ruimtelijke kwaliteit, in de erfgoedsector, in de journalistiek.

Wat kun je doen na je Master?

Je gaat werken

Je kunt kiezen voor een academische carrière als onderzoeker (promovendus) en docent. Of je kiest voor werk als zelfstandig onderzoeker en adviseur. Een andere mogelijkheid is dat je gaat werken bij particuliere architecten- of onderzoeksbureaus, kennisinstituten of musea die zich richten op de geschiedenis en het beheer van de gebouwde omgeving en het cultureel erfgoed, bij verwante overheidsinstellingen, bedrijven of internationale instituten.