Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Geschiedenis en actualiteit van de architectuur en leefomgeving

Kunst- & Cultuurwetenschappen: Architectuurgeschiedenis

Geschiedenis heeft de toekomst. Er is geen actualiteit zonder verleden. De masterspecialisatie Architectuurgeschiedenis leidt je op tot een architectuurhistoricus die een professioneel oordeel kan geven over de gebouwde omgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vorm van stadsuitbreidingen, het ontstaan van zeventiende-eeuwse boerderijtypen, de rol van natuur in een stedelijke samenleving of de keuze voor Schiphol als nationaal vliegveld. Dergelijke onderwerpen leer je te begrijpen vanuit een cultuurhistorische context, om er een afgewogen oordeel over te kunnen geven.

De opleiding is zowel theoretisch als praktisch: je leert je standpunt te bepalen ten opzichte van de laatste internationale onderzoeken én hoe je je kennis kunt toepassen in de praktijk. Je verdiept je in actuele vragen over architectuurhistorische selectie, architectonische kwaliteit, ruimtelijk beheer, vernieuwing en behoud. Je leert zelfstandig onderzoek doen en gaat er regelmatig op uit om ontwerpen en architectuurvraagstukken in de praktijk te bekijken en erover te discussiëren met experts in het veld. Daarnaast ga je op buitenlandse excursie en kies je voor een stage, een keuzevak of individuele verdieping.

Keuzevakken kun je kiezen uit het vaste aanbod in de studiegids of,  na overleg met een van de docenten, bij een andere opleiding, zoals stads- of kunstgeschiedenis, design of media. Het keuzevak individuele verdieping bepaal je in nauw overleg met een docent.

Voor een stage kun je kiezen via onze netwerken of zelf op zoek gaan. Komend jaar zijn er stagemogelijkheden op het gebied van architectuur en leefomgeving, ruimtelijke ordening en erfgoed bij: Crimson Historians and Urbanists (historisch onderzoek en advies, tentoonstellingen en publicaties); SteenhuisMeurs (cultuurhistorie en gebiedsontwikkeling); MOOI Noord-Holland (erfgoed en omgevingskwaliteit), de gemeente Hoeksche Waard (actualisatie monumentenomschrijvingen) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Studie in cijfers

Studieprogramma

De master Architectuurgeschiedenis aan de VU is de enige master in Nederland die aandacht besteedt aan de volledige breedte van de ontworpen leefomgeving, van interieur en gebouw tot stedebouw, landschapsarchitectuur en infrastructuur. In het programma, dat bestaat uit vakken in onderzoeksvaardigheden, architectuur-en erfgoedkritiek en uit een buitenlandse excursie, is ruimte om je eigen specialisatie te ontwikkelen door een stage te volgen of een keuzevak of individueel traject te kiezen.

Architectuurgeschiedenis is een Nederlandstalige masteropleiding. In enkele vakken is de voertaal Engels, omdat die vakken ook toegankelijk zijn als keuzevak voor Engelstalige masters. Belangrijke schriftelijke opdrachten doe je in principe in het Nederlands, omdat een goede uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands belangrijk is in het werkveld waarin je als student terechtkomt.

Verplichte en keuzevakken

 • Masterscriptie architectuurgeschiedenis
 • Trending Topics Arts and Culture
 • (De)Constructing Heritage in Architecture and Town Planning
 • Seminar: Architecture and the Designed Environment
 • Architectuurkritiek
 • Architectuur op lokatie: Excursie Buitenland
 • Keuzevakken (voorbeeld):
  • Individuele masterverdieping in de architectuurgeschiedenis A
  • Individuele masterverdieping in de architectuurgeschiedenis B
  • Stage architectuurgeschiedenis
  • Historical Landscapes under Transformation
  • Seminar Contemporary Art
  • Werkcollege master beeldende kunst

Kijk voor een volledig vakkenoverzicht in de studiegids.

Vita Teunissen - Bachelor Bouwkunde (TU Delft)

Vita Teunissen - Bachelor Bouwkunde (TU Delft)

"Ook bijzonder aan deze masterspecialisatie is de persoonlijke benadering en het enthousiasme van de docenten en medestudenten. Dat komt naar voren tijdens de verschillende (buitenland)excursies die worden georganiseerd, maar ook tijdens de werkcolleges en het (na)bespreken van opdrachten. Juist omdat iedereen zijn eigen specialisme opbouwt, is het zo leerzaam om ervaringen uit te wisselen."

Scriptie

De scriptieonderwerpskeuze is vrij, die stel je vast in overleg met een docent. Enkele recente voorbeelden zijn:

 • Overhoeks: de biografie van het Shell-terrein in Amsterdam-Noord (1914-heden)
 • De levensloop van de Beuningkamer (Rijksmuseum Amsterdam): een reconstructie van de waardering en presentatie van de kamer (1748-2015)
 • Het architectonisch erfgoed van het Amsterdamse politiekorps
 • Living on a small scale: het micro appartement
 • Ontworpen spontaniteit. Ecologie in het landschapsontwerp in Nederlandse stadsuitbreidingen uit de jaren ’70 en’80
 • Samenwerking tussen opponenten? Architecten en ingenieurs 1946-1980
 • Junkspace of shopping: over de ruimtelijke consequenties van online shopping
 • De Haarlemse buitenplaats in het historische en huidige stadsbeeld.
 • Tuindorpen in een nieuw jasje. Een onderzoek naar de wijk De Vijfhoek in Deventer vanuit de tuinstadgedachte
 • Een nieuwe status-quo in de Nederlandse architectuurcultuur: Het Nieuwe Instituut in Rotterdam
 • Olie en Uitbuiting. Een onderzoek naar de relatie tussen het voormalig hoofdkantoor van de Bataafsche Petroleum Maatschappij en de koloniale geschiedenis van Nederland
 • Ongezien Erfgoed. Een duurzame omgang met kantoorgebouwen
 • Bouwen voor de arbeidende klasse. Een onderzoek naar de ontwikkeling van het arbeiderscomplex aan de Planciusstraat (1854-1856) in Amsterdam

Verander je toekomst met de studie Kunst- & Cultuurwetenschappen: Architectuurgeschiedenis

Verander je toekomst met de studie Kunst- & Cultuurwetenschappen: Architectuurgeschiedenis

Na de masteropleiding kun je gaan werken bij particuliere architectenbureaus, bureaus of organisaties voor ruimtelijke vernieuwing of erfgoed, bij architectuurcentra, kennisinstituten of musea, in het onderwijs of bij de overheid.

Ontdek je toekomstperspectief
Architectuur van een stad

Vragen over het studieprogramma?

Neem contact op met de coördinator van de specialisatie

Stuur een mail naar prof. dr. Freek Schmidt via f.h.schmidt@vu.nl