Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU UPDATE: Situatie in Israël en de Palestijnse gebieden

11 juni 2024
De afgelopen tijd hebben er verschillende protesten plaatsgevonden op onze universiteit en andere universiteiten. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid en de emoties die de situatie in Israël en Gaza met zich meebrengt. Op deze pagina vind je het laatste nieuws en informatie over hoe we als universiteit omgaan met deze situatie.

REACTIE COLLEGE VAN BESTUUR
Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft een commissie aangesteld om een toetsingskader voor internationale samenwerkingen te ontwikkelen. Het kader zal gaan gelden voor alle institutionele samenwerkingen, waar ook ter wereld. Gebaseerd op de eigen waarden en de internationale standaarden op het gebied van onder andere mensenrechten. Het kader is in juli 2024 gereed.  
Lees hier de open brief van 5 juni aan studenten en medewerkers over de laatste ontwikkelingen aan de VU van het College van Bestuur, de Decanen en de Directeuren Diensten.
Eerdere open brieven: 7 mei 2024 en 11 mei 2024.

BIJEENKOMSTEN VOOR STUDENTEN EN MEDEWERKERS
De Vrije Universiteit Amsterdam stelt onderwijsruimtes beschikbaar voor studenten en medewerkers voor academische kennisuitwisseling en gesprek over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Op deze pagina vind je alle informatie over bijeenkomsten voor de VU-gemeenschap. Om activiteiten op het campusterrein te organiseren is toestemming vereist en gelden de bestaande huisregels en gedragscode van de VU. Om ervoor te zorgen dat activiteiten ordelijk en veilig verlopen, is het vereist om toestemming te verkrijgen. Meer informatie vind je hier.

HULP EN ONDERSTEUNING
Zit je met vragen of zorgen of heb je hulp of advies nodig? Je kunt terecht op meerdere plekken op de VU. Zo biedt het Diversity Office naar aanleiding van de protesten samen met geestelijke verzorgers van de VU inloopspreekuren Spiritual Care (geestelijke verzorging) aan. Ook zetten 3D en NEWconnective zich in voor steun en support voor studenten met betrekking tot de studentenprotesten door gesprekken te organiseren, stiltemomenten te houden en support groups te faciliteren. Voor meer informatie neem contact op met 3D en NEWconnective. Raadpleeg deze pagina voor medewerkers en studenten voor meer informatie over ondersteuning die VU Amsterdam centraal biedt.


NIEUWS

11/6 Demonstratie VU-campusplein beëindigd
De burgemeester van Amsterdam heeft het protest op het campusplein, na herhaaldelijke waarschuwing, beëindigd. De aanleiding is het meermaals overtreden van de voorschriften verbonden aan de demonstratie. Het protest is op 3 juni vreedzaam gestart door studenten van de VU. Gedurende het protest hebben er gesprekken tussen het College van Bestuur en de protesterende studenten plaatsgevonden. In de afgelopen dagen is het protest uitgebreid met actievoerders van buiten de VU. De diverse acties vanuit het protest zijn verhard, en hebben geleid tot vandalisme en verstoringen van ons onderwijs en onderzoek. De ontruiming is rustig verlopen. Het College van Bestuur blijft openstaan voor dialoog.

11/6 VU-hoofdgebouw tijdelijk niet toegankelijk
Op dit moment is er sprake van een protestactie voor het VU-hoofdgebouw. In verband hiermee geldt een aangepast deurbeleid. Het hoofdgebouw is tijdelijk niet toegankelijk. Verder kun je hinder ondervinden bij het naar binnen en buiten gaan van de andere gebouwen. Bij binnenkomst kan worden gevraagd naar je universiteitspas. Bezoekers kunnen worden gevraagd naar hun bestemming en hun identificatiebewijs. We danken iedereen voor hun begrip en medewerking.

10/6 Hoofdgebouw weer toegankelijk
De hieronder genoemde protestactie van vandaag is afgelopen. Het protest vond plaats op het moment dat een delegatie van de studenten verantwoordelijk voor het tentenkamp in gesprek was met het College van Bestuur. Er zijn verschillende maatregelen genomen, die helaas tot overlast hebben geleid. Zo is de toegang tot het hoofdgebouw enige tijd afgesloten geweest. De hoofdingang is inmiddels weer geopend.

10/6 Hoofdgebouw tijdelijk niet toegankelijk
Op dit moment is er sprake van een protestactie voor ons hoofdgebouw. In verband hiermee geldt een aangepast deurbeleid. Het hoofdgebouw is tijdelijk niet toegankelijk. Verder kun je hinder ondervinden bij het naar binnen en buiten gaan van de andere gebouwen. Bij binnenkomst kan worden gevraagd naar je universiteitspas. Bezoekers kunnen worden gevraagd naar hun bestemming en hun identificatiebewijs. We danken iedereen voor hun begrip en medewerking.

10/6 Ingezonden brief rectores magnifici
Afgelopen weekend hebben de rectores magnifici van alle Nederlandse universiteiten via een open brief in Trouw aandacht gevraagd voor het belang van academische vrijheid in internationale samenwerkingen, in het bijzonder de samenwerking met Israëlische kennisinstituten. “Als universiteiten hebben wij de taak om alle bestaande visies binnen de academische gemeenschap ten aanzien van het conflict een podium te geven. Dit is allesbehalve een excuus om ‘neutraal’ te blijven. Integendeel. Het bieden van academische vrijheid aan onze gemeenschap om in diezelfde vrijheid eigen overwegingen te maken is één van onze belangrijkste kernwaarden”, aldus de rectoren in Trouw. Lees hier de hele open brief.

7/6 Update protest op de campus
Op vrijdag 7 juni heeft er een demonstratie op de VU plaatsgevonden. Het protest werd georganiseerd door studenten die sinds maandag 3 juni een tentenkamp op het campusterrein hebben opgezet. VU Amsterdam voelde zich vrijdag genoodzaakt verschillende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen, dat ondanks de hinder en de geluidsoverlast, onderwijs -en onderzoeksactiviteiten door konden gaan. Zo is er een een aantal tentamenlocaties verplaatst en is er een streng deurbeleid gevoerd. Ook zijn de deelnemers van het protest aangesproken op de aanstootgevende teksten die worden gedeeld op spandoeken en het besmeuren van gevels. Na verloop van tijd was deze demonstratie afgelopen. Er staat nog steeds een aantal tenten op het campusterrein van de VU. Het bestuur van de VU heeft de deelnemers van het protest nogmaals gewezen op het naleven van regels. Het extra protest van vandaag was niet in lijn met het door de VU gestelde kader. Het bestuur van de VU heeft aangegeven nog steeds in gesprek te zijn met protesterende studenten en medewerkers en hoopt dat de protesten in de toekomst vreedzaam plaats kunnen vinden.

7/6 Protest op de campus
Op dit moment is er sprake van overlast en geluidsoverlast van een protestactie op het campusterrein. Het geplande onderwijs, tentamens en academische plechtigheden gaan gewoon door. In verband hiermee geldt een aangepast deurbeleid op de Vrije Universiteit Amsterdam. De gebouwen op de campus zijn alleen toegankelijk via de hoofdingang en studenten en medewerkers kunnen bij binnenkomst gevraagd worden zich te identificeren met hun universiteitspas. Bezoekers kunnen worden gevraagd naar hun bestemming en hun identificatiebewijs. Ben je bezorgd of zoek je hulp of ondersteuning? Dan kunnen deze pagina’s voor studenten en medewerkers worden geraadpleegd voor meer informatie. We danken iedereen voor hun begrip en medewerking.

6/6 Podcast: Hoe gaat de VU om met de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden ? 

De zorgwekkende situatie in Israël en de Palestijnse gebieden is aan de Nederlandse universiteiten dagelijks onderwerp van gesprek. Ook aan de Vrije Universiteit Amsterdam is er grote betrokkenheid onder studenten en medewerkers. Vanzelfsprekend rijst daarmee de vraag: Wat kunnen wij als VU doen? Afgelopen donderdag 30 mei spraken Margrethe Jonkman, Marcel Nollen en Jeroen Geurts van het College van Bestuur met dialoogonderzoeker en VU-medewerker Sem Barendse in een speciale uitgave van de podcast ‘Studio VU’ over de zorgen, de dilemma’s en de impact op de universiteit. Luister hier de uitzending van ‘Studio VU’ terug. 

5/6 Open brief van het College van Bestuur, de Decanen en de Directeuren Diensten

Op woensdag 5 juni hebben het College van Bestuur, de Decanen en de Directeuren Diensten een update gegeven over de ontwikkelingen aan de VU met betrekking tot de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Lees hier de open brief aan studenten en medewerkers van de Vrije Universiteit Amsterdam.

5/6 Posters niet afkomstig van VU Amsterdam
Van verschillende kanten krijgen we vragen over posters die op de campus zijn verspreid. Op deze posters worden, gebruik makend van de VU huisstijl, standpunten verkondigd die niet van de VU Amsterdam afkomstig zijn. De posters zullen zo snel mogelijk worden verwijderd. Op deze pagina vind je de informatie vanuit VU Amsterdam.

5/6 Toelichting proces toetsingskader
Het College van Bestuur van VU Amsterdam heeft een projectteam opdracht gegeven een toetsingskader te ontwikkelen waarmee internationale samenwerkingen van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam kunnen worden getoetst aan de waarden van de universiteit en internationale standaarden op het gebied van mensenrechten. Lees hier meer over het proces rond de ontwikkeling van het toetsingskader. 

3/6 Tenten op het campusplein
 
Op maandag 3 juni heeft een aantal studenten een tentenkamp opgezet op het campusplein van de Vrije Universiteit Amsterdam. De actievoerders geven aan protest te voeren tegen de oorlog in Gaza. Vorige week had het College van Bestuur nog een gesprek met de actievoerende studenten en medewerkers van VU Amsterdam. Het is voor de VU van essentieel belang dat de veiligheid van iedereen op de campus kan worden gewaarborgd. Daarom nemen we verschillende voorzorgsmaatregelen om die veiligheid te garanderen en ervoor te zorgen dat onderwijs- en onderzoeksactiviteiten kunnen doorgaan.  Deze voorzorgsmaatregelen worden afgestemd op basis van het actuele risicobeeld. Raadpleeg voor meer informatie de veelgestelde vragen-pagina op VU.nl.

30/5 Spreekuren Spiritual Care in juni en juli
Voor medewerkers en studenten die op zoek zijn naar hulp en ondersteuning naar aanleiding van de protesten biedt het Diversity Office samen met geestelijke verzorgers van de VU inloopspreekuren Spiritual Care (geestelijke verzorging) aan. Tijdens deze spreekuren kunnen studenten en medewerkers terecht als je een luisterend oor nodig hebt, troost of begeleiding zoekt voor je angst, boosheid of zorgen. Hier vind je meer over informatie.

17/5 Toestingskader internationale samenwerkingen
De kick off voor het gewenste toetsingskader voor internationale samenwerking heeft afgelopen vrijdagmiddag plaatsgevonden. Een vijftal collega’s ontwikkelt in de komende weken een kader waarin mensenrechten centraal staan en waaraan zowel nieuwe als bestaande samenwerkingen zullen worden getoetst. Hierbij zal goed worden gekeken naar de good practises van bijvoorbeeld Leuven. Het kader zal in de tweede helft van juni worden besproken door diverse groepen, bestaande uit wetenschappers, studenten en medezeggenschap. In de eerste helft van juli wordt het vastgesteld, zodat er direct na de vakantieperiode mee gewerkt kan worden. Het College van Bestuur erkent hiermee dat mensenrechten, naast bijvoorbeeld kennisveiligheid, moeten worden meegewogen in de keuze van samenwerkingspartners en wil dit met het te ontwikkelen kader op een gefundeerde wijze kunnen doen.

17/5 Protest campusplein

Vrijdag 17 mei heeft een aantal studenten en medewerkers geprotesteerd op het campusplein van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Het protest is vreedzaam verlopen. “We hebben gezien dat er betrokkenheid is onder studenten en medewerkers bij wat er zich nu afspeelt in Gaza. Een respectvolle dialoog hierover vinden we binnen de VU belangrijk. Daar is een universiteit immers dé plek voor”, aldus bestuurslid Marcel Nollen. De afgelopen weken heeft het College van Bestuur van de VU met verschillende groepen in de VU-gemeenschap gesproken. In de komende week worden deze gesprekken voortgezet. De VU faciliteert op verzoek van studenten en medewerkers de mogelijkheid om vreedzame activiteiten te organiseren die raken aan de situatie in Israel en de Palestijnse gebieden. Om activiteiten ordelijk en veilig te laten verlopen, dient toestemming te worden aangevraagd. Daarnaast geldt dat deelnemers zich houden aan de huisregels en de gedragscode van de VU. VU Amsterdam is blij dat het protest vreedzaam is verlopen en bedankt studenten en medewerkers, gemeente Amsterdam en politie regio Amsterdam Amstelland voor hun ondersteuning en medewerking.

17/5 Extra check op universiteitspas
Op 17 mei kunnen studenten en medewerkers bij binnenkomst gevraagd worden zich te identificeren met hun universiteitspas. Bezoekers kunnen worden gevraagd naar hun bestemming en hun identificatiebewijs. VU Amsterdam neemt deze maatregel na de aankondiging van een walk-out op het campusterrein. De hoofdingang van de gebouwen blijft geopend. Lees meer.

15/5 Dialoog
Het College van Bestuur hecht grote waarde aan dialoog met verschillende partijen die direct geraakt worden door de situatie. De afgelopen weken zijn er dan ook verschillende gesprekken geweest met studenten en medewerkers. Door samen te komen en naar elkaar te luisteren, hoopt het college een beter begrip van de diverse standpunten en zorgen die leven binnen de VU-gemeenschap te krijgen en in te zetten om een omgeving te creëren waarin iedereen zich vrij voelt om hun mening te uiten.

15/5 Inloopspreekuur Spiritual Care
Voor medewerkers en studenten die op zoek zijn naar hulp en ondersteuning naar aanleiding van de protesten biedt het Diversity Office samen met geestelijke verzorgers van de VU inloopspreekuren Spiritual Care (geestelijke verzorging) aan. Tijdens deze spreekuren kunnen studenten en medewerkers terecht als je een luisterend oor nodig hebt, troost of begeleiding zoekt voor je angst, boosheid of zorgen. Mocht je hier gebruik van willen maken, mag je altijd inlopen bij de locatie HG-2G22 (Filosofenhof). Het kan dan wel voorkomen dat er een sessie gaande is en dat je even moet wachten. Wil je zeker zijn van je plek, mail dan naar divers@vu.nl voor het maken van een afspraak. Je kunt daar ook terecht voor vragen.


Nieuws of vragen over communicatie-inzet? Stuur een mail naar communicatie.cm@vu.nl.