Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU UPDATE: Situatie in Israël en de Palestijnse gebieden

17 mei 2024
De afgelopen tijd hebben er verschillende protesten plaatsgevonden op onze universiteit en andere universiteiten. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid en de emoties die de situatie in Israël en Gaza met zich meebrengt. Op deze pagina vind je het laatste nieuws en informatie over hoe we als universiteit omgaan met deze situatie.

REACTIE COLLEGE VAN BESTUUR
Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft een commissie aangesteld om een toetsingskader voor internationale samenwerkingen te ontwikkelen. Het kader zal gaan gelden voor alle institutionele samenwerkingen, waar ook ter wereld. Gebaseerd op de eigen waarden en de internationale standaarden op het gebied van onder andere mensenrechten. Het kader is in juli 2024 gereed.  

Lees hier de open brief van het college.

BIJEENKOMSTEN VOOR STUDENTEN EN MEDEWERKERS
De Vrije Universiteit Amsterdam stelt onderwijsruimtes beschikbaar voor studenten en medewerkers voor academische kennisuitwisseling en gesprek over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden.

Op deze pagina vind je alle informatie over bijeenkomsten voor de VU-gemeenschap.

Om activiteiten op het campusterrein te organiseren is toestemming vereist en gelden de bestaande huisregels en gedragscode van de VU. Om ervoor te zorgen dat activiteiten ordelijk en veilig verlopen, is het vereist om toestemming te verkrijgen. Meer informatie vind je hier.NIEUWS

17/5 Protest campusplein

Vrijdag 17 mei heeft een aantal studenten en medewerkers geprotesteerd op het campusplein van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Het protest is vreedzaam verlopen. “We hebben gezien dat er betrokkenheid is onder studenten en medewerkers bij wat er zich nu afspeelt in Gaza. Een respectvolle dialoog hierover vinden we binnen de VU belangrijk. Daar is een universiteit immers dé plek voor”, aldus bestuurslid Marcel Nollen. 

De afgelopen weken heeft het College van Bestuur van de VU met verschillende groepen in de VU-gemeenschap gesproken. In de komende week worden deze gesprekken voortgezet. De VU faciliteert op verzoek van studenten en medewerkers de mogelijkheid om vreedzame activiteiten te organiseren die raken aan de situatie in Israel en de Palestijnse gebieden. Om activiteiten ordelijk en veilig te laten verlopen, dient toestemming te worden aangevraagd. Daarnaast geldt dat deelnemers zich houden aan de huisregels en de gedragscode van de VU.

VU Amsterdam is blij dat het protest vreedzaam is verlopen en bedankt studenten en medewerkers, gemeente Amsterdam en politie regio Amsterdam Amstelland voor hun ondersteuning en medewerking.

17/5 Extra check op universiteitspas
Op 17 mei kunnen studenten en medewerkers bij binnenkomst gevraagd worden zich te identificeren met hun universiteitspas. Bezoekers kunnen worden gevraagd naar hun bestemming en hun identificatiebewijs. VU Amsterdam neemt deze maatregel na de aankondiging van een walk-out op het campusterrein. De hoofdingang van de gebouwen blijft geopend. Lees meer.

15/5 Dialoog
Het College van Bestuur hecht grote waarde aan dialoog met verschillende partijen die direct geraakt worden door de situatie. De afgelopen weken zijn er dan ook verschillende gesprekken geweest met studenten en medewerkers. Door samen te komen en naar elkaar te luisteren, hoopt het college een beter begrip van de diverse standpunten en zorgen die leven binnen de VU-gemeenschap te krijgen en in te zetten om een omgeving te creëren waarin iedereen zich vrij voelt om hun mening te uiten.

15/5 Inloopspreekuur Spiritual Care
Voor medewerkers en studenten die op zoek zijn naar hulp en ondersteuning naar aanleiding van de protesten biedt het Diversity Office samen met geestelijke verzorgers van de VU inloopspreekuren Spiritual Care (geestelijke verzorging) aan. Tijdens deze spreekuren kunnen studenten en medewerkers terecht als je een luisterend oor nodig hebt, troost of begeleiding zoekt voor je angst, boosheid of zorgen. Deze week hebben wij op de volgende momenten inloopspreekuur:

- Vrijdag 17 mei tussen 14:00 en 18:00 op de VU campus
- Woensdag 22 mei 10:00 – 18:00 locatie: HG 2G22 (Filosofenhof)
- Vrijdag 24 mei 12:00 – 16:00 locatie: HG 2G22 (Filosofenhof)

Mocht je hier gebruik van willen maken, mag je altijd inlopen bij de locatie HG-2G22 (Filosofenhof). Het kan dan wel voorkomen dat er een sessie gaande is en dat je even moet wachten. Wil je zeker zijn van je plek, mail dan naar divers@vu.nl voor het maken van een afspraak. Je kunt daar ook terecht voor vragen.


Nieuws of vragen over communicatie inzet? Stuur een mail naar communicatie.cm@vu.nl.