Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Open brief van het College van Bestuur, de Decanen en de Directeuren Diensten

5 juni 2024
Beste collega's, beste studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU),  

Wij maken ons allen grote zorgen over het aanhoudende geweld en betreuren de vele onschuldige slachtoffers die zijn gevallen in Israël en de Palestijnse gebieden.  In deze moeilijke tijd vinden wij het belangrijk een ondersteunende omgeving te bieden en een plek waar iedereen die zich zorgen maakt zich vrijuit kan uitspreken. Via deze weg willen wij jullie graag bijpraten over de ontwikkelingen aan de VU.    
   
Rol van de universiteit    
Als maatschappelijk betrokken universiteit zijn het voeren van debat, dialoog en de vrijheid van meningsuiting van onschatbare waarde. Wij vinden het dan ook belangrijk om het academische gesprek over de situatie mogelijk te blijven maken binnen de VU-gemeenschap. Soms kan dat gesprek een dilemma vormen, waarin verschillende belangen, standpunten en emoties met elkaar in conflict blijken te zijn. Echter, ondanks de uitdagingen die het met zich mee kan brengen, blijft het voeren van dit academische gesprek van cruciaal belang om van elkaar te leren en in verbinding te blijven. Daarvoor blijven wij ons onverminderd inzetten.       
  
Toetsingskader    
Naast het faciliteren van de academische dialoog, is eerder aangekondigd dat er een kader wordt ontworpen waaraan internationale samenwerkingen zullen worden getoetst op de waarden van onze universiteit en internationale standaarden op het gebied van mensenrechten. Uit eerdere kennis en ervaring blijkt dat het concreet maken van een objectieve toets die op een eenduidige manier kan worden uitgelegd, gecompliceerd is. Het zorgvuldig doorlopen van het proces is dan ook van groot belang. Wij hebben er vertrouwen in dat het projectteam dat eerder toetsingskaders heeft opgesteld voor wetenschappelijke integriteit, fossiele brandstofindustrie en kennisveiligheid deze opdracht goed zal uitvoeren. Momenteel wordt er gewerkt aan een eerste concept dat in de tweede helft van juni wordt getoetst binnen een dwarsdoorsnede van de VU-gemeenschap.      
  
Tot slot is het velen van jullie waarschijnlijk niet ontgaan dat er een aantal tenten is opgezet op het campusplein. Protest is een belangrijke uitingsvorm in onze samenleving en het recht tot betoging ligt vast in onze grondwet. Om te zorgen dat onderwijs, onderzoek en bedrijfsmatige activiteiten doorgang kunnen vinden, worden er bij protestacties verschillende voorzorgsmaatregelen genomen. Daarnaast is het voor ons van essentieel belang dat de veiligheid van iedereen op de campus kan worden gewaarborgd. Actuele informatie over de ontwikkelingen op de VU vind je op deze pagina.

Wij hopen dat we gezamenlijk kunnen blijven werken aan een constructieve en inclusieve dialoog, waarin alle stemmen worden gehoord en gerespecteerd en zetten daarop maximaal in.    
  
College van Bestuur, Decanen en Directeuren Diensten