Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Bijeenkomsten Israël/Palestijnse gebieden

Aanmelden bijeenkomsten
Laatst gewijzigd op 22 mei 2024
De Vrije Universiteit Amsterdam stelt onderwijsruimtes beschikbaar voor academische kennisuitwisseling en gesprek over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Op deze pagina vind je hierover alle informatie. Wil je jouw bijeenkomst aanmelden? Klik dan op de blauwe actiebutton rechtsboven.

Binnen de VU-gemeenschap is er grote behoefte aan gesprek over de aanhoudende zorgelijke situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. De VU erkent dat deze bijeenkomsten in academische setting belangrijk zijn. Bijeenkomsten zoals teach-ins mogen daarom plaatsvinden op de VU-campus, mits ze voldoen aan de richtlijnen die daarvoor opgesteld zijn.

Informatie en richtlijnen bijeenkomsten

 • Waar kan ik mijn evenement aanmelden?

  Dat kan door een mail te sturen naar servicedesk.fco@vu.nl of via de blauwe knop rechtsboven deze pagina. 

  Als je een inhoudelijke vraag hebt over de bijeenkomsten, dan kan je het beste contact opnemen met Miranda van Holland via c.r.van.holland@vu.nl

 • Aan welke richtlijnen moet mijn evenement voldoen?

  Ben je docent, medewerker, onderzoeker of student en wil je een bijeenkomst organiseren over Israël en de Palestijnse gebieden? Als universiteit zien we het als onze rol het academische debat over dit conflict te faciliteren. Tegelijkertijd hechten we er grote waarde aan dat de activiteiten die op onze universiteit plaatsvinden niet leiden tot polarisering of een gevoel van onveiligheid. Verder dienen ze te voldoen aan de huisregels en de gedragscode van de universiteit.

  Om de bijeenkomst in goede banen te leiden, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld:

  • De activiteit heeft een inclusief en transparant karakter.
  • De activiteit is alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van VU Amsterdam en dit wordt duidelijk gemaakt in de aankondiging. De bijeenkomst wordt alleen aangekondigd via de interne VU-kanalen. Deelnemers dienen zich vooraf aan te melden via een registratieformulier. Dit maakt het mogelijk de capaciteit van de evenementen te kunnen bewaken. Dit formulier plaats je in het agendaitem van de bijeenkomst.   
  • De activiteit is gericht op het voeren van een dialoog die gericht is op het delen van kennis, op het vergroten van wederzijds begrip, op een wijze waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan en wordt geluisterd naar elkaar.

   Gespreksrichtlijnen 
  • De communicatie tijdens het event is gegrond in de kunst van deep listening: er steeds naar streven om het perspectief van de spreker te begrijpen – door ons eigen oordeel op te schorten en open te staan voor nieuwe informatie van de spreker.
  • Ieder van ons accepteert dat onderdeel zijn van het gesprek belangrijker is dan het eigen gelijk.
  • Deze kennisuitwisseling is niet bedoeld voor politiek activisme, maar we sluiten degenen die zichzelf als activist of als politiek geëngageerd beschouwen, ook niet buiten.
  • Er is ruimte voor emotie, maar op geëmotioneerde momenten proberen we niet in drift te reageren.
  • Ieder van ons houdt er zo hun eigen mening op na, maar we blijven ons er allemaal van bewust dat anderen een andere realiteit kunnen ervaren.
  • We spreken zolang als nodig, en zo kort als mogelijk.
  • Het is onze bedoeling om met onze bijdrage verder te komen in het gesprek, en we doen ons best om uitsluiting en escalatie te voorkomen.
  • We houden in het achterhoofd dat ons taalgebruik constructief zou moeten zijn, niet schadelijk of kwetsend.
  • We vragen om uitleg en zijn zelf ook steeds bereid om onszelf nader te verklaren.
  • We blijven ons ervan bewust dat onze gemeenschap er een is van mensen die (willen) leren, en dat ieder van ons een verantwoordelijkheid heeft jegens onze gemeenschap.
  • We moeten het erover eens zijn dat kwesties mogen schuren, ook al voelt dat ongemakkelijk.

  Vragen?
  Voor vragen over de inhoudelijk invulling van een bijeenkomst neem contact op met Miranda van Holland, projectmanager Solidariteit en Dialoog, c.r.van.holland@vu.nl.  

 • Kan de VU me helpen met het organiseren van events en activiteiten?

  De VU onderkent dat er de afgelopen maanden tragische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in de Palestijnse gebieden en Israël. Dit heeft bij veel van onze studenten tot grote zorg geleid. Onze studentengemeenschap aan de VU Amsterdam wordt er diep door geraakt, en er heerst een groeiende behoefte aan kennisuitwisseling, herdenking en dialoog.

  3D, het dialoogpodium van de VU, en NEWConnective helpen VU-studenten momenten van reflectie en uitwisseling te organiseren op de campus. NEWConnective biedt stiltemomenten in de stilteruimte van het hoofdgebouw van de VU, rouwgroepen en andere activiteiten op het gebied van reflectie en zingeving. Samen kunnen we een bijeenkomst verwezenlijken die tegemoetkomt aan jullie behoeften in deze moeilijke en verdrietige tijden. Voorbeelden van die activiteiten zijn gezamenlijk kaarsjes opsteken, een moment van stilte houden, een introspectieve gedenksessie, een rouwgroep of een dialoog.

  Neem voor vragen of suggesties contact met ons op via newconnective@vu.nl.        

 • Waar kan ik terecht voor een luisterend oor, troost of begeleiding?

  Het Diversity Office en geestelijk verzorgers van de VU openen een spreekuur voor medewerkers en studenten die ondersteuning zoeken naar aanleiding van de protesten rond Amsterdam. Je kunt terecht voor een luisterend oor, troost, of begeleiding bij je angst, boosheid, of zorgen. Kom langs of maak een afspraak via divers@vu.nl

 • Informatie over geplande bijeenkomsten

  18 juni 15:00-16:15: Palestijnse Literatuur - 'Stemmen uit Gaza'
  Locatie: HG-11A24. Meer informatie vind je hier

  25 juni 16:00-17:30: Actie aan de VU (3D)
  Locatie: Debatcentrum 3D. Meer informatie vind je hier

VU-updates over Israël/de Palestijnse gebieden

VU-updates over Israël/de Palestijnse gebieden

Lees meer over hoe de VU omgaat met de situatie in Gaza en welke hulp en ondersteuning geboden wordt. 

Naar de pagina
Hoofdgebouw VU