Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

VU Huisregels

U bent van harte welkom in onze gebouwen. Om een prettig klimaat op de VU te bevorderen zijn er afspraken over wat binnen onze instelling gehanteerd wordt als algemeen geldende gedragsregels voor medewerkers, studenten en bezoekers. Daarnaast geven ze inhoud aan de zorg voor orde en veiligheid voor bezoekers, studenten en medewerkers in het gebouw. Als u dit gebouw betreedt, accepteert u stilzwijgend de geldende huisregels. Zo werken we allemaal mee aan een leefbare VU campus.

Respect

In onze gebouwen gaan we respectvol met elkaar en elkaars bezittingen om. Dit betekent dat er geen uitlatingen en/of handelingen worden gedaan die beschadigend, kwetsend of discriminerend kunnen zijn naar medegebruikers van het gebouw c.q. in strijd met enige wettelijke verplichting.

Legitimatie

Het beveiligingspersoneel van de VU mag u vragen om uw legitimatie. Indien u hieraan niet wilt of kunt voldoen, kunt u verzocht worden het gebouw en de terreinen van de VU te verlaten.

Evenementen & beeldopnamen

Het is in onze gebouwen niet toegestaan om bijeenkomsten, evenementen of foto- en filmopnamen te organiseren die in strijd zijn met de grondbeginselen van de VU. Wilt u een evenement organiseren en/of foto- of filmopnamen maken, dan heeft u hiervoor toestemming van de VU nodig.

Posters & mededelingen

Posters en andere mededelingen mogen alleen met toestemming van de VU worden opgehangen aan de daarvoor bestemde borden.

Storingen

Om veiligheidsredenen dienen storingen altijd te worden gemeld bij de Servicedesk FCO: servicedesk.fco@vu.nl of 020 59 85777. Bij spoed kunt u ook het alarmnummer bellen: 020 59 82222.

Noodsituatie

In geval van een calamiteit, bel (020) 59 82222. In geval van een noodsituatie kunnen bestaande maatregelen (tijdelijk) worden aangescherpt. Dan geldt ook dat u voor uw eigen veiligheid en die van anderen de aanwijzingen van het personeel consequent dient op te volgen.

Overtreding van huisregels

Bij overtreding van de huisregels mag de VU u hierop aanspreken. Indien u uw gedrag niet aanpast, kunt u verzocht worden het gebouw en de terreinen van de VU te verlaten.

Roken

Roken is op de VU Campus niet toegestaan, inclusief de gemeentelijke stoepen en de terreinen rondom het O|2 Labgebouw, ACTA, Botanische tuin Zuidas en Amsterdam UCM (locatie VUmc).

Huisdieren

Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan in de gebouwen van de Vrije Universiteit met uitzondering van een geregistreerde hulphond.

Buitenterrein van de VU Campus

Fiets -en brommerparkeren
Fietsen en brommers/motoren dienen altijd in de fietsrekken of -vakken cq. brommer/motorparkeervakken te worden geplaatst. De VU behoudt zich het recht voor fietsen en brommers/motoren die buiten de rekken of vakken staan te verwijderen.

Bromfietsen & motoren
Om veiligheidsredenen is het voor bromfietsers en motorrijders niet toegestaan met draaiende motor de stalling van de gebouwen in te gaan of de motor daar te starten.

Maximum snelheid
De toegestane maximum snelheid op de VU terreinen is tien (10) km/u.

Onderwijs- en studieruimten

Om de colleges en werkgroepen voor u en uw medestudenten zo goed mogelijk te laten verlopen heeft de VU ook huisregels voor het volgen van onderwijs opgesteld. Deze zijn bij elke onderwijs- en studieruimte na te lezen.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met de Servicedesk FCO: 020 5985777, servicedesk.fco@vu.nl of ruimte 1B-01 in het Hoofdgebouw.

Download de Huisregels (PDF)