Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU Huisregels

Je bent van harte welkom in onze gebouwen. Om een prettig klimaat op de VU te bevorderen zijn er afspraken over wat binnen onze instelling gehanteerd wordt als algemeen geldende gedragsregels voor medewerkers, studenten en bezoekers.

Daarnaast geven ze inhoud aan de zorg voor orde en veiligheid voor bezoekers, studenten en medewerkers in het gebouw. Als je dit gebouw betreedt, accepteer je stilzwijgend de geldende huisregels. Zo werken we allemaal mee aan een leefbare VU campus.

Respect
In onze gebouwen gaan we respectvol met elkaar en elkaars bezittingen om. Dit betekent dat er geen uitlatingen en/of handelingen worden gedaan die beschadigend, kwetsend of discriminerend kunnen zijn naar medegebruikers van het gebouw c.q. in strijd met enige wettelijke verplichting. Lees ook de VU Geddragscode.

Legitimatie
Het beveiligingspersoneel van de VU mag je vragen om je legitimatie. Indien je hieraan niet wilt of kunt voldoen, kun je verzocht worden het gebouw en de terreinen van de VU te verlaten.

Evenementen en beeldopnamen
Het is in onze gebouwen niet toegestaan om bijeenkomsten, evenementen of foto- en filmopnamen te organiseren die in strijd zijn met de grondbeginselen van de VU. Wil je een evenement organiseren en/of foto- of filmopnamen maken, dan heb je hiervoor toestemming van de VU nodig.

Posters en mededelingen
Posters en andere mededelingen mogen alleen met toestemming van de VU worden opgehangen aan de daarvoor bestemde borden.

Storingen
Om veiligheidsredenen dienen storingen altijd te worden gemeld bij de Servicedesk FCO: servicedesk.fco@vu.nl of 020 59 85777. Bij spoed bel je het alarmnummer: 020 59 82222.

Noodsituatie
In geval van een calamiteit, bel (020) 59 82222. In geval van een noodsituatie kunnen bestaande maatregelen (tijdelijk) worden aangescherpt. Dan geldt ook dat je voor je eigen veiligheid en die van anderen de aanwijzingen van het personeel consequent dient op te volgen.

Overtreding van huisregels
Bij overtreding van de huisregels mag de VU jou hierop aanspreken. Indien je je gedrag niet aanpast, kun je verzocht worden het gebouw en de terreinen van de VU te verlaten. Download de huisregels.

Roken
Roken is op de VU Campus niet toegestaan, inclusief de gemeentelijke stoepen en de terreinen rondom het O|2 Labgebouw, ACTA, Botanische tuin Zuidas en Amsterdam UMC (locatie VUmc).

Huisdieren
Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan in de gebouwen van de Vrije Universiteit met uitzondering van een geregistreerde hulphond.

Buitenterrein van de VU Campus

Fiets- en brommerparkeren
Fietsen en brommers/motoren dienen altijd in de fietsrekken of -vakken cq. brommer/motorparkeervakken te worden geplaatst. De VU behoudt zich het recht voor fietsen en brommers/motoren die buiten de rekken of vakken staan te verwijderen.

Bromfietsen en motoren
Om veiligheidsredenen is het voor bromfietsers en motorrijders niet toegestaan met draaiende motor de stalling van de gebouwen in te gaan of de motor daar te starten.

Maximum snelheid
De toegestane maximum snelheid op de VU terreinen is 10 km/u.

Onderwijs- en studieruimten
Om de colleges en werkgroepen voor jou en je medestudenten zo goed mogelijk te laten verlopen heeft de VU ook huisregels voor het volgen van onderwijs opgesteld. Deze zijn bij elke onderwijs- en studieruimte na te lezen.


Let op:
Naast bovenstaande huisregels gelden op de VU campus (gebouwen en terreinen) door de overheid gestelde wet- en regelgeving en het reguliere VU-beleid en regelgeving. Denk dan aan (niet limitatief):

  • Het Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, de Wegenverkeerswet 1990, het RVV1994 en de APV van de Gemeente Amsterdam met het oog op goede orde en veiligheid, alsmede het veilig en milieubewust gebruik van de campus. Daarnaast is ook de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van toepassing in de gebouwen en bijbehorende terreinen van de VU; het verbod geldt voor iedereen op onze campus aanwezig.
  • Op vu.nl staat een overzicht van de belangrijkste regelingen van de VU. Belangrijke regelingen specifiek voor studenten staan hier op vu.nl.
  • De openingstijden kunnen per gebouw verschillen en zijn te vinden op vu.nl. Het is niet toegestaan om na sluitingstijd in de gebouwen te zijn.
  • Activiteiten of evenementen zijn onder voorwaarden toegestaan en moeten vooraf zijn aangevraagd en goedgekeurd via de FCO Servicedesk (zie gegevens hieronder).  Zie voor proces en aanvraagcriteria vu.nl
  • Posters en andere mededelingen mogen alleen met toestemming van de FCO Servicedesk worden opgehangen op de daarvoor bestemde borden. Zie voor informatie vu.nl.
  • Wil je een flyeren of op een andere wijze aandacht vragen voor je activiteit of evenement? Dat mag alleen onder strikte voorwaarden en na verkregen toestemming. Neem contact op met de Servicedesk FCO. Zie voor informatie vu.nl.
  • Iedereen die wil fotograferen of filmen op de terreinen van de Vrije Universiteit Amsterdam en dit wil publiceren heeft hiervoor toestemming nodig. Zie voor informatie vu.nl.

Heb je vragen?

Neem contact op met de FCO Servicedesk

servicedesk.fco@vu.nl

Hoofdgebouw KC01b
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam