Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Q&A Impact situatie in de Palestijnse gebieden en Israël op de VU

Op deze pagina vind je antwoorden op de veelgestelde vragen rondom de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden.

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Actuele informatie en de laatste updates vind je op deze pagina. Staat jouw vraag niet in deze Q&A? Stuur dan een mail naar communicatie.cm@vu.nl.

Vrije Universiteit Amsterdam

 • Wat is het standpunt van de VU ten opzichte van de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden?

  Wij delen de zorgen over het geweld in de regio en hopen dat dit conflict zo snel mogelijk eindigt. Als academische gemeenschap willen we bijdragen aan een rechtvaardigere wereld. We onderschrijven de uitspraken van het Internationaal Gerechtshof en resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

 • Welke rol heeft de VU als universiteit in deze situatie?

  Als universiteit zien wij het als onze verantwoordelijkheid een veilige omgeving te bieden aan onze studenten en medewerkers waar kennis wordt gedeeld en ruimte is voor de academische dialoog en reflectie. Wij streven naar een universiteit die een veilige omgeving is, waarin alle stemmen gehoord worden en waar wederzijds respect en begrip centraal staan.

 • Wat doet de VU om het academische gesprek over de situatie op de campus te voeren?

  De VU stimuleert op diverse manieren kennisuitwisseling en dialoog. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd door het dialoogcentrum 3D en NewConnective. Studenten en medewerkers worden uitgenodigd om hier actief aan bij te dragen. Meer informatie over activiteiten en bijeenkomsten voor studenten en medewerkers vind je hier.  

 • Waar kan ik terecht als medewerker of student als ik een academische activiteit of bijeenkomst wil organiseren?

  De VU stelt onderwijsruimtes beschikbaar voor VU studenten en medewerkers voor academische kennisuitwisseling en gesprek over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Op deze pagina vind je alle informatie over (het organiseren van) bijeenkomsten voor de VU-gemeenschap. 

 • Kan iedereen zich op de VU vrijelijk uitspreken over de situatie?

  Als universiteit vinden we het van groot belang een omgeving te bieden waarin iedereen zich veilig en vrij voelt om zich uit te spreken. Ook het College van Bestuur voert gesprekken met betrokken studenten en medewerkers. We vragen hierbij wel om respect en begrip voor de verschillende standpunten en zorgen die leven binnen de VU-gemeenschap. Spreek je uit en wees openhartig, luister ook naar anderen en probeer je in hun perspectief te verplaatsen.  

 • Waar kan ik als student of medewerker terecht voor hulp en ondersteuning?

  Je kunt op de VU op meerdere plekken terecht voor een luisterend oor, troost of begeleiding bij angst, boosheid of zorgen naar aanleiding van de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden.  

  VU centraal 
  Vanuit VU centraal zijn er verschillende plekken waar je terecht kunt voor hulp. Raadpleeg deze pagina voor medewerkers en studenten voor meer informatie over ondersteuning die VU centraal biedt.  

  Diversity Office  
  Het Diversity Office biedt naar aanleiding van de protesten samen met geestelijke verzorgers van de VU inloopspreekuren aan.  

  3D en NEWconnective  
  3D en NEWconnective zetten zich in voor steun en support voor studenten met betrekking tot de studentenprotesten door gesprekken te organiseren, stiltemomenten te houden en support groups te faciliteren. Voor meer informatie neem contact op.  

 • Hoe blijf ik op de hoogte?

  Actuele informatie en de laatste ontwikkelingen zijn te volgen op de pagina VU Update: Situatie rond Israël en de Palestijnse gebieden.  

Protest

 • Hoe gaat de VU om met protest?

  We zien een grote betrokkenheid onder studenten en collega’s. Protest is een belangrijke uitingsvorm in onze samenleving en het recht hierop ligt vast in onze grondwet. Onderwijs, onderzoek en bedrijfsmatige activiteiten moeten wel doorgang kunnen vinden, ook bij protestacties op de universiteit. Wij moedigen iedereen aan om naast vreedzaam protest, de academische dialoog met elkaar te blijven voeren. Alleen door open, respectvolle en constructieve gesprekken kunnen we van elkaar leren en blijven we in verbinding. 

 • Welke (voorzorgs)maatregelen neemt de VU?

  Het is voor de VU van essentieel belang dat de veiligheid van iedereen gewaarborgd wordt. Daarom nemen we verschillende voorzorgsmaatregelen om die veiligheid te garanderen en ervoor te zorgen dat onderwijs- en onderzoeksactiviteiten kunnen doorgaan. Standaardmaatregelen zijn al van kracht om de veiligheid en continuïteit van activiteiten te waarborgen. Bij mogelijke verstoringen beoordelen we welke extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn op basis van een actueel risicobeeld. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het beperken van de toegang tot gebouwen via de hoofdingang of het vragen naar een studenten- of medewerkerspas. Daarnaast maken de gemeente en politie risicobeoordelingen en stemmen hun maatregelen af, vooral bij protesten buiten de gebouwen. Hoewel de afstemming plaatsvindt met de VU, zijn de autoriteiten hierin leidend.

  We zijn ons ervan bewust dat deze (voorzorgs)maatregelen tot ongemak kunnen leiden en vragen hiervoor begrip. 

Internationale samenwerkingen

 • Welke samenwerkingsverbanden zijn er met Israël?

  Ten aanzien van de vraag om samenwerkingsrelaties met Israëlische universiteiten en instituten openbaar te maken, het volgende: onze samenwerkingen van VU Amsterdam met universiteiten in de regio zijn (en waren reeds) te vinden via de CORDIS-website van de EU.

 • Beëindigt of bevriest de VU samenwerkingen met Israëlische kennisinstellingen?

  We denken niet dat het beëindigen of bevriezen van alle contacten met onderwijsinstellingen van een land een oplossing biedt. We vinden het van belang om in dialoog te blijven met studenten en collega’s uit conflictgebieden, omdat juist zij kunnen bijdragen aan verandering.  

  Daarnaast wordt er aan de VU gewerkt aan een kader waaraan de VU haar partnerships kan toetsen. Een kader dat zal gelden voor samenwerkingen waar ook ter wereld. Gebaseerd op de eigen waarden, en de internationale standaarden op het gebied van (bijvoorbeeld) mensenrechten. 

 • Hoe ziet het proces voor het ontwikkelen van het kader eruit?

  Er is een werkgroep aangesteld die zich bezighoudt met het vormgeven van het kader.  De opzet wordt getoetst door een korte en intensieve gesprekscyclus met diverse dwarsdoorsnedes uit de VU-gemeenschap. Ook worden de ‘best practices’ meegenomen. Het is ons streven om dit kader in juli 2024 gereed te hebben en in gebruik te nemen. De laatste ontwikkelingen rond het toetsingskader worden gedeeld op VU Update: Situatie rond Israël en de Palestijnse gebieden.