Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Werving voorzitter College van Bestuur

17 maart 2023
De Raad van Toezicht stichting VU is gestart met de werving en selectie van een voorzitter van het College van Bestuur. De beoogd kandidaat zal Mirjam van Praag opvolgen, die besloten heeft om per 1 september 2023 te stoppen als voorzitter van het College van Bestuur.

De sollicitatiecommissie bestaat uit leden van de Raad van Toezicht, de rector, twee afgevaardigden namens de Gezamenlijke Vergadering, een decaan en een dienstdirecteur. De medezeggenschap heeft tevens adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen benoeming door de Raad van Toezicht.

De vacature is gelijktijdig in- en extern opgesteld. Het vastgestelde profiel voor de nieuwe bestuurder is hier te downloaden. De Raad van Toezicht nodigt belangstellenden van harte uit hun interesse kenbaar te maken.

De Raad van Toezicht Stichting VU laat zich in deze procedure bijstaan door Executive Search bureau Perrett Laver. Belangstellenden kunnen hun belangstelling voor deze positie kenbaar maken door voor 10 april een sollicitatiebrief en een actueel curriculum vitae te uploaden via de website van Perrett Laver onder vermelding van het referentienummer 6386. Voor informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Feride Yetis via Feride.Yetis@perrettlaver.com of telefonisch op +31 (0)20 2409344.