Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Save the date: VU Amsterdam - India Science Seminar 26-28 oktober 2023

9 mei 2023
Het VU Amsterdam India Science Seminar vindt plaats van 26 tot en met 28 oktober 2023 en wordt geprogrammeerd rond vier thema's waarop VU Amsterdam en haar Indiase partners samenwerken.

Algemene programmering voor onderzoekers

 • Lezingen
 • Showcase sessies
 • Breakout sessies
 • Sociale programmering
 • Studenten/onderzoekers postersessies

Doelgroep
Beginnende onderzoekers, studenten, academici van VU Amsterdam en partneronderzoekers uit India

Locatie
VU Amsterdam

Organisatie
VU-onderzoekers benaderen hun collega-onderzoekers in India om gezamenlijk het seminar voor te bereiden. Zowel de VU-onderzoeker als de Indiase onderzoeker gaan een 1 jarig fellowship aan "VU India Fellowhip Program 2023/24", waarin zij zich committeren aan:

 • Het verkennen van gezamenlijke onderzoeks- en onderwijssamenwerkingen, zoals PhD-uitwisseling, joint PhD, staf- en/of studentenuitwisseling. Zowel de individuele onderzoekers als uw afdelingen en universiteiten profiteren van de intensievere inspanningen.
 • Elkaar helpen bij het verbeteren van wetenschapsgerelateerde zaken of activiteiten; dit kan op onderwerpniveau, afdelingsniveau of iets anders zijn. Denk aan feedback op voorstellen, suggesties voor het opbouwen van een (onderzoeks)netwerk, het delen van inzichten, advies om de impact te vergroten, of impactevaluaties.
 • Voorbereiden van het VU India Wetenschapsseminar op basis van huidige of toekomstige samenwerkingen, ervoor zorgen dat het onderwerp van het seminar toonaangevend is, alle benodigde stakeholders en onderzoekers erbij betrokken zijn, indien nodig een interdisciplinaire aanpak hebben, ondernemersaspecten bevatten en een divers publiek aanspreken.
 • Reizen naar Amsterdam, Nederland, voor het seminar.
 • Werven van publiek voor het seminar.

Contact

Reyka Lycklama à Nijeholt, VU India Science Program
r.lycklamaanijeholt@vu.nl

Ambities VU Amsterdam India Wetenschapsprogramma
Het VU Amsterdam India Science Program heeft als doel de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van VU Amsterdam te vergroten. Door samen te werken met sterke partners kunnen we mondiale uitdagingen effectiever aanpakken. India is een van onze focuslanden voor het opbouwen van relaties. Onze samenwerking met Indiase instituten kan:

 • De kwaliteit van ons onderzoek en onderwijs verbeteren door nieuwe en diverse perspectieven te integreren.
 • Optimaal gebruik maken van de gedeelde vaardigheid in het beheersen van de Engelse taal tussen India en Nederland.
 • Onderzoeks- en onderwijskansen bieden aan India's grote en jonge bevolking.
 • Indiase onderzoeks- en onderwijsprogramma's in staat stellen zich meer open te stellen en te internationaliseren in het kader van India's nieuwe onderwijsbeleid.
 • Bijdragen aan mondiale uitdagingen en een gemeenschap opbouwen vanuit India en Nederland rond deze ambities.
 • De impact van toegepast onderzoek vergroten door de geografische reikwijdte van ons werk te vergroten.
 • De valorisatie van onderwijs en onderzoek versterken door een groter netwerk van ondernemers, stages en banen.
 • Cofinanciering mogelijk maken vanuit Nederlandse en Indiase R&D capaciteit.
 • Expliciet bijdragen aan SDG 17 door partnerschappen op te bouwen om SDG doelen te bereiken.
 • De internationale reputatie van VU Amsterdam vergroten en positioneren als aantrekkelijke werkgever op de internationale arbeidsmarkt.
 • Mogelijkheden creëren voor VU-wetenschappers en hun partners om zichzelf, hun afdelingen en gerelateerd onderzoek te promoten.