Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Studentenaantallen blijven nagenoeg gelijk

14 maart 2023
Het aantal studenten dat in het collegejaar 2022-2023 aan de Nederlandse universiteiten studeert, is ten opzichte van vorig collegejaar gelijk gebleven. Dat blijkt uit de definitieve inschrijfcijfers van Universiteiten van Nederland (UNL) die vandaag zijn gepubliceerd. Ook aan de Vrije Universiteit Amsterdam blijven de studentenaantallen nagenoeg gelijk.

De afgelopen decennia groeide het aantal studenten flink. De verwachting is dat de groei de komende jaren weer gaat doorzetten. Om daar goed mee om te kunnen gaan, schrijft UNL in haar berichtgeving, is een verandering van het hoger onderwijsstelsel noodzakelijk. UNL-voorzitter Pieter Duisenberg: “De stevige investeringen van dit kabinet zorgen ervoor dat we bij gelijkblijvende studentenaantallen de basis bij universiteiten op orde kunnen brengen als het gaat om werkdruk en meer tijd voor onderzoek. Maar het huidige stelsel is niet toekomstbestendig. We hopen dat de Toekomstverkenning onderwijs en wetenschap leidt tot een stelsel dat beter past bij wat nodig is aan kennis en talent en de bekostiging minder afhankelijk maakt van studentenaantallen en marktaandelen.”

Opvallende ontwikkelingen
Het bericht van UNL schetst ook de opvallende ontwikkeling dat minder vwo’ers direct doorstromen naar de universiteit. 67% van de vorig jaar gediplomeerde vwo’ers is dit collegejaar aan de universiteit met een opleiding begonnen. De afgelopen jaren lag dit tussen de 72% en 75%. Dit zou kunnen komen door de herinvoering van de basisbeurs die pas in collegejaar 2023/2024 plaatsvindt, en doordat studenten dit jaar gemakkelijker een tussenjaar konden nemen, in tegenstelling tot in de coronatijd.

Het aantal eerstejaars bachelorstudenten daalt met 4,6%. Daardoor neemt in bijna alle sectoren het aantal nieuwe bachelorstudenten af, behalve bij natuurwetenschappelijke studies. Ook aan de VU daalt het percentage eerstejaars bachelorstudenten. In vergelijking met vorig jaar starten 6,8 procent minder studenten aan een bacheloropleiding aan de VU. De instroom in de master daalt ook, met 11,3%, maar ligt nog wel hoger dan voor de coronatijd. Aan de VU ligt datzelfde percentage op -11,8 procent.

Internationale studenten
Er staan dit jaar ruim 85.000 internationale studenten ingeschreven aan een Nederlandse universiteit. Dat zijn er 7,3% meer dan vorig jaar. Aan de VU staan momenteel 6610 internationale studenten ingeschreven. In vergelijking met vorig jaar is dat 14,1 procent meer internationale inschrijvingen. Hoewel de internationale inschrijvingen VU-breed nog toenemen, neemt de instroom van nieuwe internationale studenten VU-breed af (-4,7%), met name door een afname van de internationale instroom in de master (-14,2%). De internationale bachelorinstroom neemt nog toe (+11,6%). Doordat afgelopen jaren de instroom sterk was gegroeid en die studenten nog steeds studeren, zien we deze afname nog niet terug in het totaal aantal internationale inschrijvingen. Door de problematiek op bijvoorbeeld de huizenmarkt, blijft de VU internationale studenten oproepen hun inschrijving terug te trekken bij het niet vinden van woonruimte. 

Dit bericht is gebaseerd op het persbericht dat vandaag is gepubliceerd door UNL en op data van de website van UNL (14 maart 2023). Voor het hele bericht inclusief de beschikbare inschrijfcijfers raadpleeg de website van UNL.