Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Rubicon voor cognitief neurowetenschapper Evert Boonstra

12 april 2023
Cognitief neurowetenschapper Evert Boonstra van de Vrije Universiteit Amsterdam ontvangt een Rubicon-financiering van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Met deze beurs gaat Boonstra 24 maanden onderzoek doen aan de Universiteit van Kaapstad, Zuid-Afrika.

Boonstra zal de financiering gebruiken om onderzoek te doen naar de relatie tussen virtuele levende systemen en het menselijk brein. Biologische systemen houden zichzelf staande door hun omgeving te belichamen. Dit kan gevat worden in een wiskundig model dat zich voortdurend moet afstemmen op de omgeving. Boonstra onderzoekt hoe een virtueel biologisch systeem dit doet in vergelijking tot mensen, en legt een nieuwe basis voor onderzoek naar psychiatrische aandoeningen.

De komende tijd zal Boonstra zijn focus richten op het wetenschappelijke begrip van het menselijk brein. Onder leiding van hoogleraar Neurowetenschappen Mark Solms van Universiteit van Kaapstad werkt een team van wiskundigen, robotici, psychologen, computer- en neurowetenschappers. Boonstra sluit zich bij dit team aan als cognitief neurowetenschapper om een brug te slaan tussen het meer wiskundige en computerwetenschappelijke werk enerzijds, en zijn experimenteel-neurowetenschappelijke werk anderzijds.

Gepromoveerd op 22 maart 2023
Boonstra heeft onderzoek gedaan naar de rol van diep gelegen hersenstructuren in bewuste waarneming, zowel bij gezonde mensen als in mensen met een mentale stoornis. Hij combineerde experimenteel cognitief-neurowetenschappelijk onderzoek met filosofisch onderzoek. Het is deze combinatie die hij met de Rubiconbeurs voort wil zetten. Het werk van Solms sluit zowel inhoudelijk als wat betreft deze combinatie goed aan bij Boonstra’s promotieonderzoek.

Boonstra: “Ik hoop dat we de komende twee jaar niet alleen een belangrijke empirische bijdrage zullen leveren aan ons wetenschappelijke begrip van het menselijk brein, maar ook dat we de grondslag van ons onderzoeksveld nog eens grondig bevraagd zullen hebben. Uiteraard zijn er eerst allerlei zaken te regelen om een visum en de registratie bij de universiteit van Kaapstad in orde te krijgen. Ik hoop over een maand of twee gestart te zijn met het daadwerkelijke onderzoek.”

Rubicon-programma
16 onlangs gepromoveerde onderzoekers gaan onderzoek doen aan buitenlandse onderzoeksinstellingen met een Rubicon-financiering van NWO. Met een Rubicon-financiering kunnen wetenschappers tot 24 maanden onderzoek doen aan een buitenlandse onderzoeksinstelling. Het programma Rubicon is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen.