Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Klimaatrisico's voor havens kunnen grote economische impact hebben

16 januari 2023
Wereldwijd worden bijna negen op de tien grote havens blootgesteld aan klimaatrisico's, wat zorgt voor toenemende economische gevolgen voor de wereldhandel en economieën. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek onder leiding van de Universiteit van Oxford, waarbij klimaatrisico wetenschapper Elco Koks van de Vrije Universiteit Amsterdam betrokken is.

Dit is de eerste studie waarin de klimaatrisico's voor havens op wereldwijd niveau zijn gekwantificeerd in hoge resolutie. De wetenschappers onderzochten ruim 1300 van de belangrijkste havens. Het klimaatrisico bedraagt in totaal 7,6 miljard dollar per jaar, waarvan het grootste deel wordt toegeschreven aan tropische cyclonen en rivieroverstromingen van havens. Alle resultaten zijn gepubliceerd in Nature: Communications Earth & Environment.

Enorme impact wereldwijd
Havens hebben een belangrijke rol in de wereldeconomie en handel. Ze worden echter blootgesteld aan stormen en overstromingen door hun risicogevoelige ligging langs de kust en dichtbij rivieren. Door klimaatverandering zullen ze bovendien te maken krijgen met een stijging van de zeespiegel en hevigere stormen. Het klimaatrisico voor havens is meer dan half zo groot als een eerdere wereldwijde inschatting van het klimaatrisico van (spoor)weginfrastructuur.

De studie combineert een nieuwe gedetailleerde geografische dataset van haveninfrastructuur met informatie over natuurrampen, waaronder aardbevingen, cyclonen en overstromingen, maar ook lokale informatie over "mariene extremen", zoals windsnelheden en golven. 86% van alle havens is blootgesteld aan meer dan drie soorten klimaat en geofysische gevaren. De verwachting is dat extreme omstandigheden op zee, zoals stormen, in ongeveer 40% van de havens tot operationele verstoringen zullen leiden. Om aan te geven hoe groot de problemen kunnen zijn: orkaan Katrina (2005) legde drie havens in de VS plat die bijna de helft van de Amerikaanse landbouwexport afhandelen.

Havens die het grootste risico lopen
Grote havens in Azië, de Golf van Mexico en West-Europa lopen op papier het grootste klimaatrisico. Toch zouden de gevolgen het grootst kunnen zijn in de havens van middeninkomenslanden. Grote havens in hogere-middeninkomenslanden of hoge-inkomenslanden moeten aanzienlijke investeringen doen om hun risico's met oog op de toenemende klimaatverandering te beheren, wat onbetaalbaar kan worden. Anderzijds zijn verbeteringen van de infrastructuur nodig om kleine havens in lage-inkomenslanden te beschermen tegen gevaren en frequente verstoringen, die grootschalige gevolgen kunnen hebben voor de economieën die zij bedienen. In veel van deze havens lopen tal van initiatieven om verouderde en inefficiënte haveninfrastructuur te verbeteren.

Uit deze studie blijkt dat havens in de frontlinie van de klimaatimpact staan. Toch is onze samenleving sterk afhankelijk van veel van de producten die via deze havens worden aangevoerd en vanuit de hele wereld worden geïmporteerd. De auteurs concluderen dan ook dat aanpassing van havens dringend noodzakelijk is en dat een gekwantificeerde risicoanalyse, zoals in deze studie wordt gepresenteerd, organisaties kan helpen bij het prioriteren van investeringen.