Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Franse staat bemoeide zich met intieme en seksuele levens migranten

13 maart 2023
Migratierechtdeskundige Rebecca Franco onderzocht of constructies van ‘ras’ een rol speelden in wet- en regelgeving in Frankrijk in de periode van dekolonisering. Uit haar onderzoek blijkt dat de Franse staat zich direct en indirect bemoeide met de intieme en seksuele levens van migranten tijdens en na dekolonisering.

21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, de dag waarop we stilstaan bij ongelijkheid en steun bieden aan mensen die ten onrechte worden beoordeeld op basis van hun huid, afkomst en seksualiteit. Dat racisme al jaren een groot internationaal probleem is, toont onderzoeker migratierecht Franco aan.

Raciale politiek
In Europa heerst de gedachte dat er geen ‘raciale politiek’ wordt gevoerd. Dat wilt zeggen dat politiek beleid geen verschillen kent voor verschillende geracialiseerde bevolkingsgroepen. Volgens Franco is de realiteit anders: ‘’In de koloniën werden intimiteiten, zoals huwelijken, seks en relaties, tussen de Europese en de lokale bevolking als probleem gezien en zodanig gereguleerd.’’ Franco ontdekte dat constructies van ‘ras’ een rol speelden in wet- en regelgeving dat betrekking had tot de intieme levens van de groep migranten die uit de voormalige koloniën naar Frankrijk migreerden. ‘’Mijn onderzoek laat zien dat er tijdens en na de dekolonisatie (1954-1979) weldegelijk raciale politiek werd gevoerd in Frankrijk, ondanks dat de Franse politiek uitgaat van kleurenblindheid en universalisme.’’

Franco laat in haar onderzoek zien dat de regulering van intimiteit en seksualiteit van groot belang was in het reguleren en uitsluiten van (post)koloniale migranten uit het Afrikaanse continent. ‘’Door huwelijken, relaties, en seks tussen (post)koloniale migranten mannen en Franse witte vrouwen als onmogelijk en als probleem te zien, kon de Franse overheid beleid doorvoeren dat deze groep migranten uitsloot van de Franse samenleving.’’ Dit koloniaal beleid en deze koloniale logica’s speelden door in de regulering van postkoloniale migratie, zelfs nog lang na dekolonisering.

De uitkomsten van Franco’s onderzoek leveren een belangrijke bijdrage aan het integratiedebat, doordat de impact van regulering van intimiteit en seksualiteit op de integratie van migranten duidelijk naar voren komt. ‘’De regulering van seksualiteit en intimiteit stond centraal in het doorvoeren van uitsluitend beleid tegenover postkoloniale migranten.’’

Meer informatie over het proefschrift

Meer informatie over de promotie