Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Charlotte Parree wint Masterscriptieprijs

2 februari 2023
Tijdens het Nieuwjaarsgala op donderdag 26 januari werden de VU onderwijsprijzen uitgereikt. Alumna Rechtsgeleerdheid Charlotte Parree mocht de Masterscriptieprijs in ontvangst nemen voor haar scriptie ‘Lijden kent geen leeftijd; actieve levensbeëindiging wel’. De jury prijst Charlotte voor het aan de kaak stellen van een schrijnende lacune in de euthanasiewetgeving.

Uitzichtloos lijden

Charlotte onderzocht in haar masterscriptie het juridische aspect van actieve levensbeëindiging voor kinderen, die bijvoorbeeld door een ongeneeslijke ziekte ondraaglijk en uitzichtloos lijden. De moeder van Charlotte krijgt in haar werk als zorgmedewerker vaker te maken met actieve levensbeëindiging bij ondraaglijk lijden. Charlotte ontdekte dat er voor terminaal zieke kinderen juridisch gezien weinig mogelijk is op het gebied van levensbeëindiging. Terminaal zieke kinderen tussen 1 en 12 jaar oud vallen buiten de huidige euthanasiewet en kunnen daarom geen rechtsgeldig euthanasieverzoek indienen. Hun wettelijk vertegenwoordigers kunnen dit ook niet voor hen doen, en voor artsen is het strafbaar om dergelijke verzoeken te honoreren. Dit heeft als gevolg dat deze kinderen onnodig moeten lijden tot ze sterven.

Onderzoek

Centraal in Charlotte haar onderzoek staat een wetsvoorstel uit 2020 van minister de Jonge waarin de strafuitsluitingsgrond voor artsen die levensbeëindigend handelen bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar opgerekt wordt. Volgens Charlotte lijkt het wetsvoorstel van de Jonge zoals het er nu ligt vooral ingestoken vanuit het juridische perspectief van de arts, en minder vanuit dat van het kind. Uit haar onderzoek blijkt dat het wetsvoorstel onvoldoende in lijn met de rechten van het kind zoals die voortvloeien uit het IVRK en het EVRM. Aan het einde van haar scriptie doet Charlotte zes aanbevelingen waarmee het wetsvoorstel verbeterd kan worden. Charlotte levert daarmee een waardevolle bijdrage aan het vervolledigen van onze euthanasiewetgeving en een waardig levenseinde voor terminaal zieke kinderen tussen de 1 en 12.

Lacune in de wetgeving

De jury prijst Charlotte het aan de kaak stellen van een schrijnende lacune in de euthanasiewetgeving die meer aandacht verdient. De jury is onder de indruk van de interdisciplinaire manier waarop Charlotte het wetsvoorstel dat deze lacune moet verhelpen kritisch tegen het licht houdt. De scriptie heeft duidelijke maatschappelijke vakinhoudelijke relevantie en sluit goed aan op de VU-waarden open, persoonlijk en verantwoordelijk. Volgens de jury sprong de scriptie van Charlotte er bovenuit vanwege de concrete maatschappelijke impact. De jury vindt het daarnaast ter aanbeveling strekken dat Charlotte met haar scriptie de discussie stimuleert over een onderwerp waar nog veel maatschappelijk ongemak over bestaat.