Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU-onderzoeker Lisa Beinborn krijgt NWO Veni-beurs

11 april 2022
VU-onderzoeker Lisa Beinborn (Natural Language Processing) krijgt de Veni-beurs voor haar onderzoeksvoorstel “Hoe kunnen computationele modellen meertalig taalbegrip weerspiegelen?”. Zij is een van de 78 veelbelovende jonge wetenschappers die een NWO Veni-financiering van ongeveer 280.000 euro. Hoe heeft olie de verhoudingen in de wereld veranderd? Hoe ontstaat optimisme? Maar ook nieuwe methodes om grote stukken levend spierweefsel te printen en om nanoplastics uit drinkwater te verwijderen. Net als ieder jaar is het ook nu weer een breed spectrum aan onderzoeksthema's waarop de nieuwste Veni-laureaten zich de komende jaren gaan richten.

Meertalig taalbegrip 
Wanneer we communiceren in een vreemde taal, gebruiken we vaak kennis uit onze moedertaal voor een beter begrip. Computermodellen houden geen rekening met de verschillen tussen talen, maar presteren toch goed in taaloverstijgend bevattingsvermogen. Beinborn: “Mijn onderzoek analyseert of meertalige modellen transfereffecten kunnen weergeven en beoogt de ontwikkeling van modellen om het leren van talen te ondersteunen.”

Transfereffect
Beinborn: “Ik ben bijvoorbeeld Nederlands aan het leren en ik vertrouw sterk op overeenkomsten met mijn moedertaal Duits. Voor mij is het gemakkelijk om te raden dat brood in het Duits ‘Brot’ is, maar dit kan moeilijker zijn voor iemand met een achtergrond in Romaanse, Slavische of niet-Indo-Europese talen. Als we in staat zouden zijn om dit proces computationeel te modelleren, zouden we menselijk gedrag kunnen voorspellen en anticiperen op leerobstakels zoals woorden die in twee of meer talen voorkomen en erg op elkaar lijken en/of klinken, maar iets heel anders betekenen. Meertalige modellen die gevoelig zijn voor deze verschillen kunnen mensen met verschillende taalachtergronden helpen elkaar beter te begrijpen.”

NWO Veni 
Veni maakt samen met Vidi en Vici onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Veni is gericht op onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.