Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Samenwerking Afrika voor veilige toegang tot water en sanitatie

22 maart 2022
De directie Water en Sanitatie van de gemeente Kaapstad ondertekende, in samenwerking met de Nuffic namens het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Universiteit van de Westkaap, Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) en Wereld Waternet Amsterdam, een memorandum van overeenstemming om een ​​partnerschapsprogramma voor training aan te gaan waarin wordt gekeken naar het aanpakken van uitdagingen op het gebied van water en sanitaire voorzieningen in informele nederzettingen tijdens de Covid-19-pandemie en daarna.

De focus van dit partnerschap ligt op de uitvoering van de eerste van de vijf toezeggingen van de waterstrategie van de stad, waaronder 'Veilige toegang tot water en sanitaire voorzieningen' en het aanpakken van de huidige Covid-19-pandemie en daarna.

'We zijn trots en verheugd om de waterstrategie van de stad Kaapstad te ondersteunen met de nadruk op sociale inclusie en om bij te dragen aan het proces van co-creatie van oplossingen met bewoners van informele nederzettingen om eigenaar te worden van de faciliteiten die door de stad worden geboden, ', zegt dr. Henk Van Den Heuvel, directeur: Centrum voor Internationale Samenwerking, Vrije Universiteit Amsterdam.

Het Centrum voor Internationale Samenwerking van de VU Amsterdam ontving de subsidie van de Nuffic. Zij ontving financiering ter waarde van meer dan 196 000,00 EUR in de vorm van niet-monetaire technische bijstand om opleidingsinterventies op maat te bieden aan verschillende directoraten in de stad Kaapstad.

Meer informatie (Engels)