Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Quantumtechnologie-beurs voor VU-hoogleraar Luuk Visscher

22 december 2022
In het onderzoek van VU-hoogleraar Theoretische chemie Luuk Visscher en UvA-hoogleraar Wybren Jan Buma wordt de nieuwe Nederlandse quantumsupercomputer ingezet om onderzoek te doen naar moleculaire spiegelbeelden. Het is één van de zestien projecten binnen het Nationaal Groeifonds-programma Quantumtechnologie van NWO, een samenwerking met Quantum Delta NL. In totaal wordt er 5,3 miljoen euro verdeeld..

Het spiegelbeeld van een molecuul lijkt sprekend op het origineel. Toch is er een cruciaal verschil; een rechterhand past immers ook niet in een linkerhandschoen. Voor moleculen betekent dit bijvoorbeeld het verschil tussen een werkend medicijn en een potentieel risicovolle stof. Het team van Visscher en Buma wil met behulp van quantumsimulatie een methode ontwikkelen om snel en eenduidig vast te stellen of het gaat om het gewenste molecuul of zijn gespiegelde evenbeeld.

Visscher: "Je kunt het zien als de handtekening van een mens die ook verschilt als hij met een linker- in plaats van met een rechterhand wordt gezet. Moleculen kunnen echter wel met tien handen tegelijk tekenen, wat dus heel veel mogelijkheden oplevert. Deze moleculen worden eerst doorgemeten, wat een unieke 'moleculaire handtekening' oplevert. De supercomputer rekent vervolgens alle mogelijke handtekeningen door en vergelijkt die met de gemeten handtekening om zo de beste match te vinden."
De Nederlandse quantumsupercomputer staat in Delft en wordt gedeeld met andere onderzoekers in de Quantum Delta. Ook worden er computers elders op de wereld gebruikt.

Sleuteltechnologie
Quantumtechnologie is een sleuteltechnologie die antwoorden kan bieden voor veel onopgeloste maatschappelijke uitdagingen. De Rijksoverheid stopt 615 miljoen euro in deze baanbrekende technologie. Daarvan is binnen het programma Quantumtechnologie in totaal 42 miljoen euro gereserveerd voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie, over een looptijd van zeven jaar.