Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ontwikkeling Blended Onderwijs Universiteit van Gaziantep Turkije

24 augustus 2022
Een geïntegreerd traject voor hoger onderwijs in Turkije.

Net als bij andere hoger onderwijs instellingen over de hele wereld, zoekt men bij de Universiteit van Gaziantep (GAUN) in Turkije naar manieren om de mogelijkheden van blended onderwijs te benutten. In samenwerking met de NGO SPARK en via het Centrum voor Internationale Samenwerking (CIS-VU), coördineert onderwijsadviseur Luuk Terbeek (PhD kandidaat, VU Centre for Teaching & Learning) het blended onderwijs professionaliseringsprogramma voor GAUN als onderdeel van het regionaal EU-trustfonds project voor de Syrische crisis met als titel  "Een geïntegreerd pad voor hoger onderwijs in Türkiye".

Specifieke situationele factoren
In de stad Gaziantep verblijven momenteel meer dan 440.000 Syrische vluchtelingen, wat neerkomt op ongeveer 21% van de totale bevolking. Het algemene doel van het project is de inzetbaarheid van afgestudeerden te verbeteren en het aantal vroegtijdige schoolverlaters te verminderen. Diverse specifieke factoren maken het voor studenten van GAUN moeilijk om zich aan de huidige programma's te blijven binden. In veel gevallen combineren studenten het studeren met werk, waardoor zij het onderwijs niet altijd kunnen bijwonen. Blended learning-activiteiten kunnen hen meer flexibiliteit bieden om hun opleidingen te (blijven) volgen.

Samen leren
Nadat hij al een jaar lang online trainingsactiviteiten verzorgde voor GAUN, bezocht Luuk in mei 2022 de universiteit om trainingen te verzorgen voor docenten en om betrokken GAUN-medewerkers te ontmoeten, evenals SPARK-afgevaardigden. Afgeleid van het European Maturity model for Blended Education (EMBED) (Valkenburg et al., 2020), paste Luuk een methode toe om ervoor te zorgen dat zowel onderwijs- als ook organisatiedoelen eind 2023 zijn bereikt. Onlangs deelde Luuk zijn ervaringen met deze methode met de andere onderwijsadviseurs van VU Centre for Teaching & Learning, die programmadirecteuren, docenten en ondersteuningsteams van VU-faculteiten ondersteunen bij de implementatie van blended learning. Zo kunnen zij systematisch vaststellen wat de stand van zaken is op het gebied van activerend blended learning, een ontwerpprincipe dat recentelijk is toegevoegd aan de onderwijsvisie van VU Amsterdam.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Luuk Terbeek, l.terbeek@vu.nl.

Snelle navigatie VU Centre for Teaching & Learning

Ga hier direct terug naar de homepage van het CTL.
Veelbezochte cursussen: BKOSKOLeergang Onderwijskundig Leiderschap
Cursussen per doelgroep: junior docentendocenten met een BKOonderwijsleidersPhDs met onderwijstaken

Wil je een vraag aan een van onze medewerkers stellen? Neem dan contact op met Carin Weitering, medewerker studentzaken, ctl@vu.nl.
Of bel ons op: 020 598 4263. (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Contactpersoon

Carin Weitering