Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Nieuwe bestuursvoorzitters Amsterdam Young Academy

1 december 2022
Romy van der Lee (VU) en Bert Bakker (UvA) zijn benoemd tot covoorzitters van het bestuur van de Amsterdam Young Academy (AYA). Doordat de voorzittersrol wordt vervuld door twee bestuursleden, zijn de VU en de UvA beter vertegenwoordigd en worden de banden tussen de universiteiten versterkt.

Bert en Romy doen beiden onderzoek in het domein van de sociale wetenschappen. Romy is universitair docent bij de afdeling Organisatiewetenschappen van de VU Amsterdam, terwijl Bert universitair hoofddocent is bij de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR, UvA). Romy is sinds 2020 AYA-lid en bestuurslid sinds 2021, terwijl Bert sinds 2021 zowel lid van AYA is als bestuurslid.

Uniek platform
AYA biedt een uniek platform voor getalenteerde jonge academici aan onze beide universiteiten, zegt Bert. “Het brengt mensen van antropologie tot astrologie en van natuurkunde tot psychologie samen. Zo bieden we een uniek netwerk voor onze leden waar ze met elkaar in contact kunnen komen, ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren.” Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor AYA: “de afgelopen jaren zijn leden vocaal en zichtbaar geweest in debatten op onze universiteiten. Als voorzitters willen we de aanwezigheid van AYA aan zowel de VU als de UvA graag verder vergroten en verdiepen en het debat rondom thema's als Open Science, Erkennen en Waarderen, sociale veiligheid en inclusie beïnvloeden.”

Nieuwe periode voor AYA
Met de start van dit collegejaar (’22-’23) is de Amsterdam Young Academy een nieuwe periode ingegaan. De initiële looptijd van vijf jaar is positief beoordeeld door de Colleges van Bestuur van zowel de VU als de UvA, en het eerste cohort (2018-2022), met 30 leden, is zojuist AYA-alumni geworden. Bert en Romy willen samen met de rest van het bestuur AYA verder professionaliseren, een stem hebben in de beleidsvorming aan de Amsterdamse universiteiten en een platform bieden aan jonge Amsterdamse academici om samen te werken en te lachen. Met de rectoren van VU en UvA gaan zij graag in gesprek over onderwerpen als een veilige werkomgeving en de uitvoering van de aangekondigde investeringen door de Nederlandse overheid.

Romy kijkt er naar uit: “Het komende jaar willen we het belang van Academic Care benadrukken. Academici worden vaak gestimuleerd om individueel te werken, gericht op zichzelf en hun eigen carrière. Maar het risico bestaat dat we vergeten te zorgen voor onszelf, voor elkaar in de academische gemeenschap en voor de samenleving.” Hoe kan AYA hierin een rol spelen? “Wij denken dat AYA een cruciale rol kan spelen in het vergroten van het bewustzijn over de problematiek van de academische zorg. We willen de mening van jonge academici vertegenwoordigen en uiten in debatten over deze onderwerpen.”