Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Nadia Ismaili en Lachezar Yanev nieuwe leden AYA

24 november 2022
Nadia Ismaili (universitair docent Privaatrecht) en Lachezar Yanev (universitair docent Strafrecht en Criminologie) zijn verwelkomd als nieuwe leden van de Amsterdam Young Academy, een onafhankelijk platform voor en door wetenschappers van verschillende disciplines van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het genootschap ontwikkelt visies over wetenschap, wetenschappelijk beleid en de relatie tussen wetenschap en samenleving in Amsterdam. De installatie vond plaats op 8 november in de Hortus Botanicus Amsterdam, in een ceremonie onder voorzitterschap van de rectoren van de VU en UvA: Jeroen Geurts en Peter-Paul Verbeek.

Yanev kijkt ernaar uit een bijdrage te leveren aan het werk van AYA: "Interdisciplinariteit is de tijdgeest van de hedendaagse academische wereld geworden: van de manier waarop curricula van universitaire opleidingen (opnieuw) worden vormgegeven tot de manier waarop onderzoeksbeurzen worden toegekend. Het is dus steeds belangrijker om een zinvolle discussie over dit begrip te voeren: over de nuances van intra- en interdisciplinariteit, over de mate waarin het streven naar interdisciplinariteit in de verschillende wetenschappelijke domeinen haalbaar is en over de vraag hoe we wetenschappers beter kunnen toerusten met de instrumenten die ze nodig hebben om (meer) interdisciplinair te worden. Ik kan me geen beter forum bedenken om deze vragen te verkennen dan de AYA, met mijn collega's van verschillende VU- en UvA-faculteiten."

Ook Ismaili kijkt uit naar deelname binnen het AYA-netwerk: "Binnen AYA wil ik me onder andere inzetten voor debatten over wetenschapsbeleid. AYA heeft zich sterk gemaakt voor kwesties rond erkenning en beloning. Als lid van AYA zou ik met mijn collega's van verschillende faculteiten van de VU en UvA ideeën kunnen uitwisselen en activiteiten kunnen organiseren om niet alleen na te denken over manieren om erkenning en beloning voor huidige academici te veranderen, maar ook om potentiële excellentie te erkennen en te belonen. Het blijkt dat voor studenten uit bijvoorbeeld lagere sociaaleconomische of migranten achtergrond de kans op een academische carrière nog steeds vrij klein is. Het zou geweldig zijn om meer potentiële excellentie in de academische wereld te verwelkomen, aangezien dit het academische klimaat zou verrijken".

AYA is een netwerk van veelbelovende jonge Amsterdamse wetenschappers die onderzoek over de grenzen van hun eigen werkveld trekken. AYA is in 2018 opgericht door een aantal Amsterdamse leden van De Jonge Akademie en zet zich in voor interdisciplinair onderzoek, maatschappelijke dialoog en wetenschapsbeleid. Elk jaar kunnen decanen van VU en UvA-faculteiten kandidaten voordragen. Leden worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Vanuit onze faculteit zijn meerdere collega’s aangesloten: Martijn Stronks, Lianne Boer, Dion Kramer en Eva Whitehead.