Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Mensen zonder migratieachtergrond als etnische minderheid

26 september 2022
Meer dan 50% van de inwoners van veel grote West-Europese steden, bijvoorbeeld Amsterdam, heeft een migratieachtergrond. Socioloog Lisa-Marie Kraus onderzocht voor haar proefschrift hoe mensen zonder migratieachtergrond reageren op het zijn van een lokale minderheid.

Decennialang hebben onderzoekers bestudeerd hoe mensen met een migratieachtergrond integreren in etnische meerderheidsmaatschappijen. Nu etnische meerderheden lokaal minderheden zijn geworden, wordt in dit proefschrift de vraag omgedraaid: hoe integreren mensen zonder migratieachtergrond in lokale samenlevingen waar mensen met een migratieachtergrond de meerderheid zijn, en waarom ontstaan er verschillen in de uitkomsten van integratie? 

Kraus legt uit: "De reacties van mensen zonder migratieachtergrond zijn complexer dan eerder werd aangenomen en ze gaan verder dan alleen gepolariseerde, voornamelijk negatieve, reacties. De reacties variëren afhankelijk van de sociaal-economische achtergrond, eerdere ervaringen met etnische of sociale klassendiversiteit en het gevoel erbij te horen in bepaalde minderheidscontexten." 

"Verder verloopt de integratie in contexten waarin mensen zonder migratieachtergrond een minderheid vormen niet zonder inspanningen. De inzet van sociale strategieën is nodig om een geïntegreerde insider te worden in ruimten waarin mensen zonder migratieachtergrond een minderheid vormen. In deze situaties zouden mensen zonder migratieachtergrond bijvoorbeeld hun sociale status bagatelliseren en tegelijkertijd proberen een aangename interpersoonlijke houding aan te nemen." 

"De gevolgen van de resultaten zijn tweeledig. Ten eerste zijn sommige mensen zonder migratieachtergrond beter uitgerust om te integreren in diverse contexten dan anderen, maar etnische diversiteit kan worden 'aangeleerd'. Ten tweede zijn bestaande theorieën over integratie waarin mensen met een migratieachtergrond centraal staan onvoldoende om de specifieke sociale posities van mensen zonder migratieachtergrond in dergelijke steden te begrijpen." 

"De bevindingen van dit proefschrift kunnen bijvoorbeeld buurtorganisaties en verenigingen helpen bij het opzetten van inclusieve buurtevenementen."