Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Hoogleraar Katja Tolstaja nieuwe Theoloog des Vaderlands

11 november 2022
Tijdens de Nacht van de Theologie in de EO-studio’s in Hilversum is VU-hoogleraar Katja Tolstaja door de uitgevers, theologische opleidingen en omroepen die dit evenement organiseren uitgeroepen tot de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Katja Tolstaja volgt hiermee monnik Thomas Quartier op.

Tolstaja vluchtte ooit vanuit de voormalige Sovjet-Unie naar Nederland en is vereerd dat zij het komende jaar de Theoloog des Vaderlands is. Tolstaja: “Als hoogleraar Theologie en Religie in post-traumatische samenlevingen wil ik simplistische discoursen nuanceren. Wat zijn historische, theologische en politieke lijnen die conflicten – ook de huidige oorlog in Oekraïne – bepalen?”

Daarnaast wil zij vanuit haar theologische focus op de oosters-orthodoxe theologie de rijkdom van deze traditie ontsluiten. Deze traditie heeft de schepping als een centraal thema. “De hele schepping is doordrongen van het goddelijke. In onze seculiere samenleving is dat een verrassend uitgangspunt", aldus Tolstaja.

Juryrapport
De organisaties die de Nacht van de Theologie organiseren, zijn verheugd dat Tolstaja het komende jaar de Theoloog des Vaderlands is. In de huidige geopolitieke context is zij een belangrijke ambassadeur van de theologie in Nederland die in staat is politieke en religieuze ontwikkelingen in Europa te duiden, en tegelijkertijd de invloed van oorlog en vrede op het gewone leven van mensen hier en daar invoelbaar te maken.

"We vinden het belangrijk dat Katja – komend vanuit een land waarmee de banden op veel plaatsen zijn verbroken – bereid is om gedurende een jaar de relevantie van theologie te laten zien. Op deze wijze willen we laten zien dat de Theoloog des Vaderlands ook staat voor verbondenheid en medemenselijkheid en het doorbreken van vijandsdenken.

Zowel vanuit haar persoonlijke betrokkenheid, haar geschiedenis met Rusland, haar inzet voor Oekraïense vluchtelingen als vanuit haar professie is Tolstaja bij uitstek in staat om in deze tijd ontwikkelingen die veelal in het teken staan van vrede en onvrede dichtbij en verder weg te kunnen duiden en verbanden te leggen met theologie en religie.

Daarnaast kennen we haar als een warme en enthousiasmerende persoonlijkheid die als geen ander in staat is om een jaar lang te laten zien dat theologie een relevant vakgebied is dat een belangrijke bijdrage levert aan de opbouw van onze samenleving”, aldus de jury.

Oratie
Decaan Ruard Ganzevoort is trots dat Katja deze zichtbare rol mag spelen. “Katja is niet alleen een inspirerend en kritisch wetenschapper, ze is ook een zorgzame docent en collega. Deze benoeming geeft nog meer podium voor haar belangrijke inzichten. Ze is een toonbeeld van wat we als faculteit willen zijn: academisch excellent, maatschappelijk relevant en persoonlijk betrokken op geloof en levensbeschouwing. We zien met des te meer aandacht uit naar haar oratie op 16 december aanstaande!”