Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Elanie Rodermond ontvangt Veni-financiering van NWO

15 april 2022
Criminoloog Elanie Rodermond van de Vrije Universiteit Amsterdam ontvangt een Veni-financiering van 280.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Rodermond ontvangt de Veni voor haar onderzoek: Jihad-bruiden en Nazi-liefjes? Vrouwspecifieke paden naar terrorisme en (gewelddadig) extremisme.

Gebrek aan wetenschappelijke aandacht
Wereldwijd groeit het aantal vrouwelijke terroristen en extremisten, en zij lijken een belangrijke rol te spelen in de intergenerationele overdracht van extremistisch gedachtegoed. Tot nu toe worden zij vaak weggezet als ‘naïeve bruid’, 'partner-van' of ‘slachtoffer’.  Hierdoor is wetenschappelijke aandacht voor de route van vrouwen naar terrorisme en extremisme – en de weg terug – beperkt. Met deze constatering besloot Rodermond haar kennis te bundelen. ‘’Mijn VENI-onderzoek komt voort uit mijn onderzoeksinteresse in twee specifieke dadergroepen, namelijk vrouwelijke daders en daders van extremistische misdrijven. Gedurende mijn promotieonderzoek bekeek ik de levensloop van vrouwelijke ex-gedetineerden, en onderzocht ik recidive en re-integratie. Al tijdens mijn promotieonderzoek startte ik daarnaast een levenslooponderzoek naar verdachten van terrorisme in Nederland. Met die thematiek ben ik me sindsdien bezig blijven houden.’’

Onderzoek
Rodermond combineert in haar Veni-onderzoek diverse onderzoeksmethoden om  vrouwspecifieke paden naar terrorisme en extremisme bloot te leggen. ‘’Zo ga ik gebruik maken van een bijzondere kwantitatieve dataset, waarmee ik de vrouwelijke daders van terrorisme ga vergelijken met reguliere vrouwelijke daders, en vrouwen uit de algemene populatie op tal van kenmerken. Daarnaast ga ik kwalitatief onderzoek verrichten op basis van dossieranalyse en interviews. Tezamen zullen de resultaten factoren blootleggen die in het geval van vrouwen een rol spelen in de aanloop naar extremistische en terroristische misdrijven, en daarnaast licht werpen op onderliggende mechanismen.’’ Rodermond wil met haar onderzoek ook aantonen welke factoren het stopproces bevorderen.

Maatschappelijke impact
Vrouwen spelen een belangrijke rol in de intergenerationele overdracht van extremistisch gedachtegoed. Volgens Rodermond is het mede daarom belangrijk om te voorkomen dat vrouwen zich inlaten met extremisme en terrorisme. ‘’Hoewel soms wordt gedacht dat iemand 'ineens' in beeld komt als terrorist, laat mijn eerdere onderzoek zien dat er vaak al een behoorlijke turbulente periode aan vooraf gaat, met problemen die we ook terugzien in 'reguliere' daderpopulaties. Denk aan gezinsproblematiek, eerder gepleegde criminaliteit, etc. Door dergelijke risicofactoren te achterhalen, kan je gerichter inzetten op preventie.‘’

Met haar onderzoek hoopt Rodermond ook een bijdrage te kunnen leveren aan de juiste begeleiding van vrouwen die al veroordeeld zijn wegens terroristische misdrijven. ‘’Zij verblijven momenteel op de Terroristenafdeling in Zwolle. Recent is weer een aantal vrouwen teruggehaald uit Syrië. Het is belangrijk dat deze vrouwen, zodra ze vrijkomen, niet terugvallen in het oude gedrag (en dus recidiveren). Mijn onderzoek zal daarom ook ingaan op de vraag hoe deze vrouwen een zo optimaal mogelijk resocialisatieproces kunnen doorlopen.‘’