Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

700.000 voor studie naar emotieregulatie meisjes eind basisschool

18 mei 2022
Het interdisciplinaire consortium ‘Girls united: Fostering positive friendship dynamics for elementary schoolgirls’ social, emotional and academic flourishing’, waaraan onderzoeker Marieke Buil en hoogleraar Heleen Riper deelnemen vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) ontvangt 700.000 euro in het kader van het prestigieuze programma RAAK PRO van Regieorgaan SIA. De studie heeft een looptijd van vier jaar en start 1 september a.s. Via de link onderaan deze pagina is de samenvatting van de toegekende studie te lezen.

Mentaal welbevinden tijdens de eerste klassen van de middelbare school
Met behulp van subsidies van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, Citylab010 en Regieorgaan SIA (SIA KIEM en Innofest X SIA 2022) onderzoekt het Happy Friends, Positive Minds consortia sinds 2018 onder welke omstandigheden excessief co-rumineren over negatieve emoties en zorgen en problemen (emotie-regulatie) bij meisjes tijdens de vroege adolescentie leidt tot de ontwikkeling van depressieve klachten en zelfs tot onderlinge depressiebesmetting. Patricia Vuijk en Ron Weerheijm hebben de resultaten van de literatuurstudie beschreven in een artikel dat binnenkort in Kind en Adolescent Praktijk verschijnt (nummer 3). Op basis van de resultaten van de literatuurstudie, observatieonderzoek en hackatons ontwikkelen we een stepped-care, blended depressiepreventie-programma voor scholen voor voortgezet onderwijs en trainingsmodules voor professionals. De App je Happy app is onderdeel van de universele component van deze interventie.

Waarom starten we onderzoek naar meisjes in groep 7 en 8 van de basisschool?
Sommige meisjes zijn vanwege de aard van hun vriendschappen al tijdens de late kindertijd verhoogd kwetsbaar voor het ontwikkelen van een emotie-regulatiestrategie die wordt gedomineerd door excessief co-rumineren. Vanuit preventief oogpunt is het daarom erg belangrijk om jongere meisjes te ondersteunen bij het aanleren van gezonde emotie-regulatiestrategie├źn binnen hun vriendschappen. In de RAAK PRO studie staat de vraag centraal hoe bovenbouwmeisjes van de basisschool met problematische (real-life en online) vriendschapsdynamieken vroegtijdig door schoolprofessionals kunnen worden gesignaleerd en preventief en effectief kunnen worden ondersteund in het bouwen en onderhouden van gezonde vriendschapsrelaties. De wetenschappelijke kennisbasis is op dit moment echter nog beperkt. We onderzoeken daarom met behulp van geavanceerde ecological momentary assessment-technieken de aard van real-life en online dagelijkse (volatiele) vriendschapsdynamieken tussen meisjes, en bestuderen de wisselwerking met hun emotioneel welzijn en schoolfunctioneren en persoonlijkheids- en communicatiekenmerken van meisjes en ouders en factoren in de thuissituatie en klassen van meisjes. We onderzoeken deze verbanden eveneens bij meisjes van ouders met een chronische fysieke beperking, omdat zij mogelijk extra moeilijkheden ervaren bij het bouwen en onderhouden van positieve vriendschappen.

De resultaten van deze studie voorzien in een solide wetenschappelijk fundament waarmee we vervolgens via co-creatie/co-design tussen wetenschappelijk-klinische experts, schoolprofessionals, ouders en meisjes een gepersonaliseerd, blended eHealth interventieprogramma kunnen ontwikkelen. We ondersteunen basisscholen bij de implementatie van dit programma en onderzoeken de gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit met behulp van een Cluster Randomized Trial. De onderzoeksresultaten worden ingebed in de curricula van betrokken opleidingsinstituten en worden via aangesloten Samenwerkingsverbanden PO, Academische Werkplaatsen, Centra voor Jeugd en Gezin en pati├źntenorganisaties landelijk toegankelijk en toepasbaar gemaakt voor basisscholen.

Consortium 
Het consortium bestaat uit Hogeschool Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit, Coventry University, University of Missouri, YipYip, Gemeente Rotterdam, Koers VO, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RIBA, BSI Scholennetwerk, BLICK op Onderwijs, CjG Capelle aan den IJssel, Coachen met Beeld, SBH Nederland, CP Nederland en Dwarslaesie Organisatie Nederland.

Meer informatie over Marieke Buil: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/talentontwikkeling/medewerkers/buil-marieke/

Meer informatie over Heleen Riperhttps://www.heleenriper.nl/

Klik hier voor de samenvatting van het onderzoek.