Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderwijsinnovatie

De VU werkt voortdurend aan innovatie op het gebied van onderwijs, zowel op het gebied van de opleidingsinhoud, curriculumopbouw, de didactiek als van technologische ondersteuning.

Innovatie gebeurt op kleine schaal door individuele docenten en op grotere schaal door opleidingen of faculteiten. 

Nieuwe opleiding of afstudeerrichting

Nieuwe opleidingen ontstaan vaak wanneer vanuit maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen nieuwe vakgebieden ontstaan of de behoeftes van de maatschappij veranderen. Klik hier voor informatie over het stoppen of starten van een opleiding.

Nieuw onderwijsconcept

Opleidingen moeten zich ook regelmatig aanpassen als inzichten rondom leren, nieuwe onderwijsconcepten motivatie academische vorming en dergelijke wijzigen. Dat vraagt om herziening van leerdoelen, opzet en verdeling van cursussen en meer. Dit zouden ook VU-brede onderwijsvernieuwingen kunnen omvatten.

VU-brede onderwijsvernieuwingen

VU-breed zijn er meer algemene innovaties zoals Activerend Blended Onderwijs, Community Service Learning, de bredere inzet van de Mixed Classroom-aanpak of Dream Teams.

Innovatieprojecten

Een belangrijke motor voor onderwijsinnovatie zijn innovatieprojecten die ondersteund worden met middelen vanuit stimuleringsregelingen. Hier kunnen individuele docenten of teams van docenten vaak aanvragen voor doen. Hulp wordt daarbij vanuit SOZ OKP geboden om een goed plan te schrijven.

Onderwijsagenda en Kwaliteitsplan VU

In het kader van het Kwaliteitsplan van de VU worden in de periode 2019-2024 VU-breed en op alle VU faculteiten projecten uitgevoerd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Vaak zijn innovaties onderdeel van deze projecten.

Docentondersteuning en didactische ondersteuning bij innovaties

Docenten en opleidingsdirecteuren kunnen ook innovaties plegen doordat zij voortdurend met onderwijsverbeteringen aan de slag zijn. Er kan daarbij op meerdere manieren ondersteuning worden gegeven door de faculteiten of het VU Centre for Teaching & Learning (CTL).