Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Stimuleringsregelingen onderwijsinnovatie

Laatst gewijzigd op 14 december 2021
Er zijn vele mogelijkheden voor docenten en opleidingen om (financiële) ondersteuning te krijgen in de vorm van subsidies of stimuleringsregelingen bij het realiseren van innovatie van hun onderwijs.

Overzicht stimuleringsregelingen onderwijsinnovatie

 • Comeniusprogramma

  Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat hun visie op onderwijs(innovatie) in de praktijk brengen. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

  Binnen het programma bestaan drie beurzen:

  Comenius Teaching Fellow: voor docenten met tenminste twee jaar onderwijservaring die op cursusniveau  willen innoveren. Het project loopt 18 maanden en de maximale subsidie is € 50.000.

  Comenius Senior Fellow: voor docenten met tenminste vijf jaar onderwijservaring die op opleidings- of facultair niveau willen innoveren. Het project loopt maximaal 30 maanden en de maximale subsidie is € 100.000.

  Comenius Leadership Fellow: voor staf met tenminste 7 jaar onderwijservaring die een interfacultair project of een project op instellingsniveau gaan opzetten en uitvoeren. De looptijd is maximaal 42 maanden en de maximale subsidie is € 500.000. 

  De deadlines voor het indienen van een voorstel en meer informatie over de verschillende calls for proposals zijn (onder voorbehoud) bekend gemaakt.

  Procedure vanuit de VU

  Teaching Fellow:
  informeer het faculteitsbestuur en Marrij Zeeman als overwogen wordt deze aan te vragen.

  Deadlines: Intentieverklaring: 14 september 2021; Vooraanmelding: 12 oktober 2021; Uitgewerkte aanvraag: 18 januari 2022

  Senior Fellow:
  informeer bij de eigen faculteit wat de interne procedures zijn en informeer Marrij Zeeman als overwogen wordt deze aan te vragen. 

  Deadlines: Intentieverklaring: 7 september 2021; Vooraanmelding: 5 oktober 2021; Uitgewerkte aanvraag: 7 december 2021

  Leadership Fellow:
  Omdat per instelling slechts één Leadershipvoorstel ingediend mag worden zal eerst een interne voordrachtsronde binnen de VU georganiseerd worden om te bepalen welk voorstel het meest succesvol zal zijn om in te dienen. Het voorlopige voorstel dient half augustus 2021 te worden ingediend bij Marrij Zeeman. De Ad Hoc jurycommissie zal deze voorlopige voorstellen beoordelen en aangeven welk voorstel vanuit de VU zal worden voorgedragen aan NRO. Vanuit de VU zal dan ook ondersteuning worden gegeven in het verder opstellen van het definitieve voorstel.

  Deadlines: Intentieverklaring 9 september 2021; Aanvraag: 14 oktober 2021

  Uitgebreide informatie over de regeling vind je op de website van NRO. Eerder door de VU verworven Comeniusbeurzen vind je op deze pagina.

  Meer informatie is verkrijgbaar via Marrij Zeeman. Zij is beschikbaar voor advies en kan ondersteuning geven om het voorstel zo kansrijk mogelijk te maken. 

 • SURFprogramma Open en Online Onderwijs

  Onderwijsinstellingen die willen experimenteren met open en online onderwijs, kunnen een projectaanvraag indienen voor de laatste ronde van de Stimuleringsregeling Open en Online onderwijs die SURF coördineert. Deze regeling bestaat uit 2 pijlers: online onderwijs en open leermaterialen. Kijk voor meer informatie vooral ook hier

  Online onderwijs

  In de pijler Online onderwijs worden deelnemers uitgedaagd om onderwijs te verrijken met online onderwijsvormen. Of  het onderwijs te herontwerpen met de mogelijkheden die online onderwijs biedt. Het jaarthema van 2022 is 'De optimale blend'.

  Open leermaterialen

  Met de pijler Open leermaterialen worden deelnemers uitgedaagd om samen met andere vakdocenten collecties van open leermaterialen op te bouwen en hergebruiken binnen de vakcommunity.

  Procedure vanuit de VU

  Het indienen van het voorstel verloopt via Marrij Zeeman (SOZ), m.l.zeeman@vu.nl. Zij is beschikbaar voor advies en kan ondersteuning geven om het voorstel zo kansrijk mogelijk te maken. Dit betekent onder meer dat zij er voor zal zorgen dat de aanvragen vanuit de VU gekanaliseerd worden en op het juiste moment van een handtekening van het CvB worden voorzien. Als je van plan bent een aanvraag in te dienen, houd er dan rekening mee dat er een akkoord van het betreffende faculteitsbestuur moet zijn, alvorens het CvB een handtekening op de aanvraag kan zetten. Bij te veel aanvragen kan het CvB besluiten om niet alle voorstellen te ondersteunen.

  De deadline voor het indienen van een voorstel is 15 december 2021. Neem uiterlijk 15 november 2021 contact op met Marrij Zeeman voor advies en een handtekening van het CvB.

 • Afgeronde regelingen

  2016 - SURF Innovatieprogramma Onderwijs op maat
  De innovatieregeling is onderdeel van het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren, een van de zes projecten van het innovatieprogramma Onderwijs op maat. Dit programma wordt uitgevoerd door SURFnet en draagt bij aan de ambitie van hogeronderwijsinstellingen om gepersonaliseerd en flexibel onderwijs aan te bieden dat aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student.

  Meer informatie: https://www.surf.nl/nieuws/2015/04/innovatieregeling-digitaal-toetsen-voor-onderwijs-op-maat.html

  In het kader van deze regeling heeft Dr. Ines Lindner van SBE een subsidie verkregen voor een online wiskunde summerschool.