Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Hoe laat je studenten beter peerfeedback geven en verwerken - 2

Laatst gewijzigd op 7 maart 2024
Peerfeedback van medestudenten kan een effectief onderdeel zijn van activerend onderwijs. Maar hoe leer je ze dat goed te doen? Gebruik deze tips!

Tip 1: wees inclusief - kijk als laatste naar de taal
In een vorige tip las je al dat je studenten het beste pas in de laatste fase van het feedbackproces laat kijken naar de taal en spelling van hun medestudent. Als je dat niet doet, wordt hun oordeel in (te) sterke mate bepaald door de taalkwaliteit en niet door de structuur of de inhoud.

Voor studenten die de taal minder machtig zijn kan dit onevenredig nadelig zijn. Dat geldt specifiek in cursussen met een diverse studentenpopulatie. Denk aan internationale studenten die een werkstuk in het Nederlands moeten maken. Het is dus belangrijk om als docent daar aandacht aan te besteden bij het geven van de peerfeedbackopdracht.

Tip 2: train je studenten 
Een training voor studenten helpt om ze te leren om betere feedback te geven. Maar wat laat je aan bod komen tijdens zo’n training? Behandel in ieder geval de volgende zaken:

  • wat is het nut en het belang van peerfeedback?
  • wat is goede peerfeedback?
  • hoe werk je van groot naar klein als er verder geen rubric of nakijkvoorschrift wordt gegeven? 
  • hoe communiceer je peerfeedback zodat de medestudent het goed ontvangt (tone of voice)?

Tip 3: geef voorbeelden van goede feedbackzinnen
Of studenten goede feedback geven, is afhankelijk van veel factoren. Als er een rubric is of beoordelingslijst, geven ze de feedback vooral op basis daarvan. En een werkstuk van lage kwaliteit heeft andere feedback nodig dan een werkstuk van hoge kwaliteit. Feedback op sociaalwetenschappelijke onderwerpen kan anders zijn dan bij bètaonderwerpen.

Bij een werkstuk van hogere kwaliteit kan de feedback zich veel meer toespitsen op de inhoud. Leer de student daarbij om de feedbackzinnen op te bouwen uit vier onderdelen: 

  • een oordeel over een bewering in de tekst;
  • een onderbouwing van dat oordeel;
  • suggestie(s) ter verbetering;
  • een verwijzing naar een onderbouwende bron.

Bekijk dit voorbeeld van goede feedbackzinnen.

Tip 4: gebruik een generiek nakijkvoorschrift
Onderzoekers toonden aan dat een gestructureerd feedbackformulier, dat ingaat op de drie belangrijke vormen van feedback (feedback, feedup en feedforward), studenten extra helpt, zolang dit in combinatie is met gedetailleerde feedback.

Bekijk dit voorbeeld van een generiek nakijkvoorschrift.

Digitale ondersteuning
Met FeedbackFruits Peer Review kun je het peerfeedbackproces goed ondersteunen. Ook omdat studenten en docenten een reflectie kunnen geven op de gegeven feedback. Deze tool is beschikbaar in Canvas en is intuïtief te gebruiken door zowel docenten als studenten.

Leer studenten beter peerfeedback geven

Wil je dat je studenten beter peerfeedback geven? Deel deze animatie dan met je studenten. De animatie is kort en krachtig en direct gericht op studenten.