Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Hoe laat je studenten beter peerfeedback geven en verwerken?

Laatst gewijzigd op 7 maart 2024
Voor een optimaal leerproces bij activerend onderwijs is het belangrijk dat studenten feedback krijgen op de gemaakte opdrachten. Peerfeedback van medestudenten kan daarvan onderdeel zijn. Maar hoe zorg je dat studenten kwalitatieve feedback geven?

Bij peerfeedback geven studenten elkaar feedback op hun schriftelijke opdrachten, presentaties of vaardigheden. Dit is een belangrijke academische vaardigheid want het stimuleert het leren meer dan alleen feedback van de docent. Dit komt omdat studenten met een meer kritische blik naar de feedback van hun medestudenten kijken: “Kan ik deze feedback wel vertrouwen? Zal ik iets met deze feedback doen of het naast me neerleggen?”

Peerfeedback is daarmee een aantrekkelijke manier om je onderwijs activerend te maken en om studenten te stimuleren om beargumenteerd commentaar te leren geven. Door peerfeedback vergelijken studenten ook hun eigen werk met dat van anderen en leren ze daarvan.

Komt de peerfeedback van studenten niet veel verder dan kritiek op taalfouten of blijft het in algemeenheden hangen? Voorkom dit met de onderstaande tips, die voortkomen uit inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar peerfeedback.

Tip 1: train studenten in peerfeedback geven
Uit onderzoek is bekend dat studenten een verschillende aanpak hebben bij het geven van feedback en dat daar ontwikkelingsfases in zijn:

 1. Gewenning in feedback geven (complimenten, ‘leesbewijs’ geven: “ok”, “goed!”, “??”, “klopt” etc.);
 2. Verduidelijking (vragen om verheldering of aanvullingen);
 3. Verrijking (vragen om verdieping op specifieke punten).

Als je studenten geen duidelijke instructie geeft over feedback, dan blijven ze snel hangen in fase A of B. Je kunt studenten trainen door ze eerst hiermee te laten oefenen. Laat ze bijvoorbeeld peerfeedback geven op een opdracht van een student van vorig jaar. Bespreek dit vervolgens en geef aan wat er al goed gaat en waarin ze kunnen verbeteren bij het geven van feedback. Door het geven van peerfeedback te oefenen en hier als docent feedback op te geven, leren studenten snel wat wel en niet werkt en bereiken ze een hoger niveau. Gebruik bij het oefenen bijvoorbeeld tip 2 hieronder.

Wat kan in een training aan bod komen? Lees het in het vervolg: Peerfeedback deel 2.

Tip 2: structureer het geven van feedback
Als je studenten peerfeedback laat geven, zorg dan voor structuur zodat ze op alle relevante aspecten feedback geven. Dit doe je bijvoorbeeld met een rubric of beoordelingsmodel waarbij ze voor elk genoemd onderwerp commentaar moeten worden. Als inspiratie voor een rubric kun je bijvoorbeeld de leerdoelen van je cursus gebruiken. Als je geen rubric hebt, leer studenten dan om van ‘groot’ naar ‘klein’ te werken:

1. De structuur en de hoofdvraag

 • Wat zijn de meest essentiële observaties?
 • Is er een logische opbouw?
 • Is er een rode draad door de hele tekst?
 • Is het begrijpelijk?

2. De structuur en rode draad in detail

 • Is er een inleiding, middenstuk, conclusie en discussie?
 • Is er een duidelijke samenhang tussen paragrafen?
 • Is het te volgen? 
 • Klopt het allemaal inhoudelijk? Zijn premissen relevant en correct? Zijn conclusies te rechtvaardigen?

3. De stijl en het taalgebruik 

 • Is de stijl passend en consistent?
 • Zijn eventuele referenties goed toegepast?
 • Zijn er schrijffouten?
 • Is de titel passend en aansprekend?

Tip 3: laat studenten feedback geven op meerdere werkstukken
Laat studenten op meer dan één werkstuk feedback geven, en van meerdere medestudenten feedback ontvangen. Daarmee krijgt een student een breder perspectief op het onderwerp en de uitwerking van de opdracht.

Laat de feedback in de eerste instantie niet anoniem geven. Als studenten weten bij wie de opdracht of de feedback hoort, geeft dat meer verantwoordelijkheid en kunnen zij ook achteraf gemakkelijk met elkaar (online of face to face) overleggen daarover.

Tip 4: peerfeedback wordt pas echt effectief door dialoog
Een stap die vaak wordt overgeslagen bij peerfeedback, maar die wel cruciaal is voor het leerproces, is het gesprek met elkaar. De dialoog tussen de feedbackontvanger en de feedbackgever gegeven is hét moment voor verduidelijking en verdieping. Hierbij leren studenten een academische discussie aan te gaan. Wees als docent in deze fase terughoudend met feedback geven omdat studenten dan stilvallen.

Meer weten?
Bekijk de video hieronder of lees onze vervolgtip over het geven van peerfeedback.

Digitale ondersteuning
Met FeedbackFruits Peer Review kun je het peerfeedbackproces goed ondersteunen. Ook omdat studenten en docenten een reflectie kunnen geven op de gegeven feedback. Deze tool is beschikbaar in Canvas en is intuïtief te gebruiken door zowel docenten als studenten.

Leer studenten beter peerfeedback geven

Wil je dat je studenten beter peerfeedback geven? Deel deze animatie dan met je studenten. De animatie is kort en krachtig en direct gericht op studenten.