Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Hoe bespaar je tijd én wordt je onderwijs beter - 3

Laatst gewijzigd op 21 februari 2024
Als opdrachten meetellen in de eindbeoordeling, stimuleert dit studenten om die serieus uit te voeren. Alleen, het beoordelen kan veel tijd kosten, misschien wel te veel. Maar moet je als docent ook echt alle uitwerkingen een beoordeling geven? In deze tip ontdek je een aanpak waarbij dat niet hoeft.

In een vorige didactische tip bespraken we dat je ingeleverde opdrachten niet allemaal op een 10-puntsschaal hoeft te beoordelen. Onderstaande tip gaat nog een stapje verder.

Tip: beoordeel alleen een willekeurige selectie van de ingeleverde opdrachten
Stel je voor dat je als docent niet alle ingeleverde opdrachten van studenten een cijfer geeft, maar alleen een deel. Welke opdrachten dat zijn, maak je pas bekend nádat je studenten alle opdrachten hebben ingeleverd. Hierdoor doen studenten voor alle opdrachten hun best, maar hoeft je alleen een selectie te beoordelen. Zo hou je tijd over voor het geven van feedback.

Is dit wel eerlijk?
Deze tip zorgt misschien voor wat onrust, want studenten zullen deze aanpak ongewoon vinden en misschien niet leuk. En als docent denk je misschien dat je studenten oneerlijk worden beoordeeld. Met deze vijf stappen voorkom je dat probleem: 

  1. Laat studenten peerfeedback geven op alle ingeleverde opdrachten. Studenten leren daar ook veel van. De inspanningen worden altijd beloond omdat er iemand naar kijkt en het idee dat er iemand naar kijkt verhoogt de motivatie.
  2. Bespreek, in het college of de werkgroep, in ieder geval een paar best practices of typische probleemcasussen. Hiermee kunnen studenten hun werk zelf vergelijken. Meer weten? Bekijk tip 9, over goede voorbeelduitwerkingen.
  3. Vraag studenten om zichzelf een cijfer te geven op basis van de peerfeedback. Als je studenten feedback laat geven aan de hand van een rubric, zijn ze goed in staat om dat ook te doen als een vorm van zelfbeoordeling.
  4. Pas deze methode bijvoorbeeld toe in combinatie met een mondeling examen of schriftelijk tentamen. Vraag de studenten om hun uitgewerkte opdrachten mee te brengen voor zo'n examen en stel dan vragen over twee of drie van hun eigen uitwerkingen.
  5. Beoordeel eventueel een extra opdracht wanneer studenten hun eindbeoordeling oneerlijk vinden, bijvoorbeeld wanneer ze net een onvoldoende scoren voor het vak als geheel. Je selecteert daarvoor weer een willekeurige opdracht. Vraag de student om een zelfbeoordeling te doen en controleer die achteraf. Aan de hand daarvan kun je bepalen of deze student toch voldoende heeft gepresteerd. Bij blijvende onenigheid herhaal je dit proces.