Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Dieper leren door slim gebruik van het Canvas Discussion Board

Laatst gewijzigd op 21 februari 2024
Activerend blended onderwijs houdt in dat de studenten zelf actief aan de slag gaan met de leerstof. Een manier om dat te stimuleren is door de studenten voorafgaand aan een werkgroep of college een oplossing voor een casus te laten formuleren en online te laten delen. Zo kan iedereen ervan leren. In deze tip lees je hoe je de effectiviteit van deze aanpak eenvoudig kunt verbeteren.

Bij activerend onderwijs is het belangrijk dat studenten zich, als voorbereiding op contactonderwijs (in het kader van een flipped classroom-aanpak), eerst individueel verdiepen in de leerstof. Hiermee wordt niet alleen de voorkennis geactiveerd, maar worden studenten ook gestimuleerd om zichzelf vragen te stellen bij de leerstof. In de onderwijstip 'Hoe bevorder je dat studenten de zelfstudieopdrachten uitvoeren' lees je hier al algemene tips over.

Door studenten te vragen hun oplossing voor een casus of mening over een artikel te delen met elkaar en de docent voorafgaand aan de onderwijsbijeenkomst, bereik je sneller verdieping tijdens de onderwijsbijeenkomst. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de standaardfunctionaliteit van Canvas: Canvas Discussion Board. Een uitdaging hierbij is dat de studenten met de standaardinstellingen van het Discussion Board de antwoorden van andere studenten kunnen lezen die deze taak al hebben afgerond. Dat heeft helaas twee negatieve effecten.

Uitdagingen
Ten eerste kan deze situatie ertoe leiden dat sommige studenten wachten met het indienen van hun eigen antwoorden tot het laatste moment. En dat betekent dat er minder tijd is voor mede-studenten en de docent om deze antwoorden te bestuderen.

Ten tweede kan het zijn dat de studenten niet eerst hun eigen antwoord formuleren, voordat ze andermans antwoorden bekijken. Dat is jammer omdat het grootste leerrendement ontstaat als studenten wél eerst een echte poging doen om met hun eigen kennis en kunde een antwoord te formuleren (Inzlicht et al., 2018; Kuldas et al., 2014). Pas als ze daarna hun antwoord vergelijken met andere antwoorden kan de sterkste inprenting van kennis - noem het diep leren - plaatsvinden.

Dat studenten willen wachten met antwoorden is trouwens een heel normale menselijke eigenschap. Niemand wil dom overkomen en wil daarom graag eerst weten wat anderen vinden voordat ze hun eigen oplossing of mening geven. En er is ook de natuurlijke neiging om met minimale inspanning de gevraagde doelen te bereiken.

Hoe ga je met deze uitdagingen om? Lees hieronder onze tip!

"Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full victory" - Mahatma Gandhi

Tip: laat de antwoorden van medestudenten pas zien nadat de student zelf heeft geantwoord
Om de bovenstaande negatieve effecten op het leren te minimaliseren is het aan te raden om het Discussion Board zo in te stellen dat de studenten het antwoord van hun medestudenten pas kunnen zien nadat de student zelf een antwoord heeft geformuleerd. Als de studenten dan hun eigen antwoord vergelijken met de andere antwoorden zullen ze op basis van de verschillen en overeenkomsten in beantwoording een beter inzicht krijgen in hun eigen kennis en vaardigheid.

Deze technische instelling van het Discussion Board kan bij de studenten wel enige weerstand opleveren. Ze zullen zich mogelijk onder druk gezet voelen of het simpelweg onzin vinden. Sommigen zullen misschien het probleem omzeilen door via een medestudent, die het antwoord al heeft ingeleverd, mee te kijken. Dan gaat het effect verloren.

Het is daarom belangrijk om de studenten goed te informeren hierover en te overtuigen van het doel van het discussie topic: het gaat er niet om of het gegeven antwoord (geheel) juist is, maar wél dat er zelfstandig is nagedacht over het antwoord. En dat hen dat het meeste leerrendement oplevert. Al was het maar voor een grotere kans op het succesvol afronden van de cursus.

Hoe stel je Canvas Discussion Board in?
Vink bij het aanmaken van een Discussion Board de optie ‘Users must post before seeing replies‘ aan. De tekst, afbeelding of video, inclusief de vraag, worden in het topic geplaatst en kan de student altijd lezen. De student geeft het antwoord via een ‘Reply‘. Pas nadat de student het antwoord heeft verzonden, kan de student de antwoorden van medestudenten lezen.

Andere digitale ondersteuning
Het proces van het bestuderen van stof te ondersteunen, kan met behulp van één van de functies van FeedbackFruits Interactive Document of Comprehension of Document of met Perusall.