Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Sebastiaan Dönszelmann

Vakdidacticus moderne vreemde talen, vakcoördinator en docent algemene didactiek

Sebastiaan studeerde Frans aan de Vrije Universiteit en aan de Université de Franche-Comté in Besançon (Frankrijk). Na het behalen van zijn bevoegdheid (1999) werkte hij dertien jaar in het voortgezet onderwijs (als docent Frans, mentor, teamleider en schoolopleider). Deze baan combineerde hij vanaf 2004 met zijn werk op de VU Lerarenacademie. Sebastiaan is vakdidacticus moderne vreemde talen, vakcoördinator/docent algemene didactiek, docent/scriptiebegeleider binnen de tweejarige Master Educatie en docent van het keuzevak Tweetalig Onderwijs. Zijn expertise ligt met name op drie vlakken: een vakdidactische focus (taalvaardigheid en taalverwerving), een algemeendidactische focus (de concrete uitvoering van onderwijs in interactie met leerlingen) en een focus op effectieve professionalisering van ervaren docenten.

Tussen 2014 tot 2019 doorliep Sebastiaan een Dudoc-promotietraject met het proefschrift Doeltaal-Leertaal als resultaat. Dit onderzoek richtte zich op de didactiek van het doeltaalgebruik en op vakdidactische professionalisering van ervaren docenten binnen het doeltaaldomein. Naast zijn taken op de werkvloer van de Lerarenacademie geeft Sebastiaan veelvuldig cursussen en lezingen in het land, begeleidt hij promovendi uit het Dudoc-alfa-programma, draagt hij bij aan de website www.taalwijs.nu (Nationaal Platform voor de Talen), is hij hoofdredacteur en auteur van het Handboek Vreemdetalendidactiek (Coutinho) en is hij adviseur bij Noordhoff voor de vreemdetalenleergangen.

Sebastiaan is VELON-geregistreerd lerarenopleider, als docent betrokken bij de opleiding voor lerarenopleiders en assessor voor het registratietraject voor lerarenopleiders. Hij is lid van de Vakvernieuwingscommissie MVT van de SLO die zich van 2022 tot 2024 bezighoudt met het ontwerp van het nieuwe examenprogramma voor de moderne vreemde talen.

Recente publicaties
Klik hier voor een overzicht van de recente publicaties van Sebastiaan.

Ga hier terug naar de teampagina van VU Lerarenacademie.

Kennis is zilver, onderwijs is goud

Kennis is zilver, onderwijs is goud

De Van der Duijn Schouten Onderwijsprijs wordt om het jaar uitgereikt aan de docent met de duidelijkste visie op het onderwijs en de beste onderwijsvernieuwingskwaliteiten. 

Sebastiaan Dönszelmann was genomineerd voor de Van der Duijn Schouten Onderwijsprijs 2022. In deze video legt hij zijn visie op onderwijs uit.