Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Door samenwerken de les versterken

Hoe zorg je er als docent voor dat een les aansluit bij de leer- en instructiebehoefte van een diverse leerlingenpopulatie? Differentiatie in het lesgeven is hard nodig om aan te sluiten bij de leerbehoeften van leerlingen en zo goede leerresultaten te (blijven) behalen.

Lesson Study biedt hiervoor een praktijkgerichte, cyclische werkwijze waarbij een docententeam gezamenlijk een (vak)les ontwerpt en uitprobeert. De nieuwe les wordt in de klas door één docent uit het team gegeven, waarbij de collega’s meteen meekijken hoe de ontworpen les bij de leerlingen aankomt. De opgedane kennis en inzichten kunnen alle teamleden vervolgens gebruiken in hun lespraktijk. Zo leren collega’s van elkaar en van hun leerlingen/studenten.

Samen werken en samen leren
Lesson Study is van oorsprong Japans en een krachtige, breed toepasbare professionaliseringsaanpak voor het primair tot en met hoger onderwijs. Het is een werkwijze die snel aan populariteit wint in Nederland en op steeds meer scholen wordt gebruikt.

De kracht ervan zit in het samenwerken en samen leren: collega’s bekijken tijdens een cyclus samen welke lesontwerpen, werkvormen of interventies effectief zijn; delen ervaringen, kennis en lesroutines en vragen ook aan leerlingen hoe zij de les hebben ervaren. Docenten die hebben gewerkt met Lesson Study geven aan dat zij meer (vak)didactisch inzicht hebben verkregen en een beter begrip van hoe leerlingen denken en leren. Ook bevordert deelname aan Lesson Study de onderlinge verbondenheid en solidariteit tussen docenten. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (zie Lesson Study NL publicatie 2017).

Lesson Study VU: wat kun je van ons verwachten?
Lesson Study kan op veel verschillende manieren worden ingezet om het onderwijs te versterken. De VU Lerarenacademie verzorgt en begeleidt onder andere Lesson Study trajecten met de focus op differentiatie. Daarnaast bieden we de opleiding procesbegeleider Lesson Study aan, waarin docenten opgeleid worden om zelf Lesson Study cycli begeleiden op hun school. 

  • Differentiatie op basis van het drielagenpreventiemodel
    Bij de VU hanteren we een specifiek Lesson Study-model met veel aandacht voor differentiatie. Daarbij zetten we het drielagen-preventiemodel in, een hulpmiddel voor het organiseren van differentiatie op basis van onderwijsbehoeften. Bekijk hier het drielagen-preventiemodel 
  • Ervaren procesbegeleiders
    Om een Lesson Study cyclus zo sterk en effectief mogelijk te maken begeleidt en coacht een procesbegeleider van de Lerarenacademie het docententeam. De procesbegeleider heeft tot taak om diepgang te stimuleren bij discussies en kennisuitwisseling, docenten kritisch laten zijn over hun didactische keuzes en de veiligheid binnen de leergemeenschap te bewaken. Desgewenst is een vakdidacticus bij (een deel van) de bijeenkomsten aanwezig voor theoretische verdieping en om inhoudelijke feedback op de lesplannen te geven.
  • Opleiding procesbegeleider: duurzame inzet binnen de school
    De Lerarenacademie biedt een opleiding tot procesbegeleider Lesson Study VU aan. Na afloop van deze opleiding kunnen deelnemers zelf Lesson Study cycli begeleiden binnen de eigen school. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: de deelnemers vergroten hun kennis op het gebied van onderwijsontwikkeling, coaching en begeleiding en de school heeft een eigen procesbegeleider. Dat vergroot de kans om Lesson Study als werkwijze te verduurzamen binnen de school en meer docententeams ermee te laten werken.


Meer over Lesson Study-VU
Inhoud
Resultaat
Praktische informatie 

Wil je weten wat Lesson Study voor jouw les, team of school kan betekenen?

Praktische vragen

We maken graag vrijblijvend een afspraak om je wensen te bespreken voor maatwerk en/of incompany. Neem daarvoor contact op met Vivian van Piggelen via lerarenacademie@vu.nl

Of bel 020- 598 9279 op ma en wo tussen 9.00-16.00 uur.

Contactpersoon