Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De USR is hét medezeggenschapsorgaan van én voor VU-studenten

Universitaire Studentenraad (USR)

De Universitaire Studentenraad (USR) houdt zich bezig met de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs en het studentenbeleid van de VU.

De USR overlegt regelmatig met het College van Bestuur (CvB). De raad heeft namelijk belangrijke instemmings- en adviesbevoegdheden op het terrein van strategisch beleid, organisatie, bestuur, financiële ondersteuning van studenten en het Studentenstatuut. Door deze rechten is het zeker dat de stem van studenten altijd wordt gehoord binnen de organisatie bij het nemen van belangrijke besluiten. Leden van de raad proberen daarnaast op diverse manieren het beleid van de universiteit te beïnvloeden door met medewerkers te overleggen en eigen adviezen te geven.

De raad houdt openbare USR-vergaderingen waar studenten bij aan kunnen sluiten en hun mening kunnen geven over adviezen die door de USR verstuurd zullen worden naar het CvB. Ook vraagt de raad studenten continu om hun mening in het Studentenforum (een vergadering waar elke student lid van kan zijn en initiatieven mag nemen), het presidium (een vergadering met de USR en alle facultaire studentenraden) en het UVO (een vergadering met de USR en verenigingsbesturen van de VU). Tenslotte kunnen studenten ook altijd input leveren via de mail of via InstagramFacebook of LinkedIn.

Gezamenlijke Vergadering

De medezeggenschap kan ingedeeld worden in twee systemen: een gedeeld en ongedeeld systeem. Bij een gedeeld systeem zijn er twee raden: een ondernemingsraad en een studentenraad. Bij een ongedeeld systeem is er één raad met zowel vertegenwoordiging van medewerkers als studenten samen. Het systeem dat een universiteit kent, wordt zowel decentraal als centraal gehanteerd. De Vrije Universiteit Amsterdam kent een gedeeld systeem waar de Ondernemingsraad (OR) en de Universitaire Studentenraad (USR) in zitten.

De leden van de OR en de USR nemen samen plaats in de Gezamenlijke Vergadering (GV). Hierdoor is de Universitaire Studentenraad altijd betrokken bij de belangrijke beslissingen die worden genomen op de VU. De taken en bevoegdheden van de Gezamenlijke Vergadering zijn terug te vinden in het Reglement Universitaire Gezamenlijke Vergadering en omvatten o.a. adviesrechten op de jaarlijkse universitaire begroting, het jaarverslag en de jaarrekening en instemmingsrecht op het instellingsplan (meerjarig beleidsplan), het Bestuursreglement VU en het Kwaliteitsplan Onderwijs. De GV praat met het CvB tijdens de Gezamenlijke Overlegvergadering (GVO).

Over de Universitaire Studentenraad (USR)

Raadsleden per commissie

Ieder raadslid is actief binnen meerdere portefeuilles en iedere portefeuille valt onder een bepaalde commissie. Als coördinator kun je maar in één commissie tegelijk actief zijn. Overige leden zijn maximaal in twee commissies tegelijk actief. De Universitaire Studentenraad kent drie commissies:

Commissie Onderwijs & Onderzoek
Vincent Mesrine, Alexis Bhakor, Abigail Lume Stead, Suvarn Nagan, Roy Turksma, Marlon Uljee, Guido Groenescheij

Commissie Organisatie & Financiën
Hidde Smid, Alexis Bhakor, Sarah Kasd-Alla, Roy Turksma, Guido Groenescheij, Sarah Westheim

Commissie Communicatie
Sofia Rabbanizadah, Sarah Kasd-Alla, Abigail Lume Stead, Suvarn Nagan, Marlon Uljee, Sarah Westheim

 

Publieke USR(-CvB) vergaderingen 2023/2024

USR-CvB
Woensdag 18 oktober 2023, 09:30 - 11:30 uur
Donderdag 7 december 2023, 12:00 - 14:00 uur
Donderdag 8 februari 2024, 12:00 - 14:00 uur
Donderdag 4 april 2024, 12:00 - 14:00 uur
Donderdag  23 mei 2024, 12:00 - 14:00 uur
Donderdag 11 juli 2024, 12:00 - 14:00 uur
Donderdag 29 augustus 2024, 09:30 - 13:00 uur

Publieke USR
Donderdag 28 september 2023, 12:15 - 14:00 uur
Donderdag 23 november 2023, 12:15 - 14:00 uur
Donderdag 25 januari 2024, 12:15 - 14:00 uur
Donderdag 14 maart 2024, 12:15 - 14:00 uur
Donderdag 13 juni 2024, 12:15 - 14:00 uur
n.t.b.

Verkiezingen

Verkiezingen

Jaarlijks vinden er verkiezingen plaats voor de leden van de Universitaire Studentenraad (USR) en de Facultaire Studentenraden (FSR). Als VU-student kun je stemmen op de kandidaten van jouw keuze. Dit gebeurt door middel van een elektronische stemming. Je kunt twee keer stemmen: op een kandidaat voor de USR én op een kandidaat voor de FSR van jouw faculteit.

Facultaire Studentenraden (FSR)

Facultaire Studentenraden (FSR)

De Facultaire Studentenraad (FSR) is de schakel tussen studenten en het faculteitsbestuur. Als hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen hun faculteit heeft het inspraak en medezeggenschap in de beslissingen die op en over de faculteit genomen worden. Het is belangrijk dat de FSR weet wat er onder de studenten speelt en wat de knelpunten en problemen zijn. Zit je met een vraag, probleem of heb je ideeën of suggesties, laat het weten!

Meer van de Universitaire Studentenraad (USR)

Meer weten over de Universitaire Studentenraad?

Neem gerust contact met ons op.

Universitaire Studentenraad (USR)

Vrije Universiteit Amsterdam, Hoofdgebouw
StudentenD0k, kamer 0D-12
De Boelelaan 1105
1081HV Amsterdam

Volg ons op Social Media

Contactpersoon

  • Jeannetta van Baarsen
  • Ambtelijk Secretaris van de USR
  • usr@vu.nl