Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Facultaire Studentenraad

Laatst gewijzigd op 28 februari 2024
De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor VU studenten binnen hun faculteit.

De FSR behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit. Dit houdt in dat de FSR namens studenten advies geeft en soms meebeslist over het beleid van de faculteit. De FSR is daarmee de schakel tussen de student en het faculteitsbestuur. Om jouw stem zo goed mogelijk te laten horen, is het belangrijk dat de FSR weet wat er speelt. Denk je dat dingen beter kunnen binnen jouw faculteit? Of heb je een belangrijke vraag of suggestie? Neem dan contact op met jouw FSR via het overzicht onder aan de pagina - of word lid!

Is een FSR-bestuursjaar iets voor mij?

Als FSR-lid vertegenwoordig je alle studenten binnen jouw faculteit. Met jouw stem heb je daarom een belangrijke invloed op het faculteitsbeleid. Naast dat een FSR-bestuursjaar je praktische vaardigheden doet vergroten en een belangrijke aanwinst is voor je CV, bouw je ook een enorm netwerk op en help je je medestudent!

Dat klinkt goed! Hoe word ik lid?

Om lid te worden van jouw FSR, dien je je verkiesbaar te stellen tijdens de Studentenraadsverkiezingen. Wil je meer weten over hoe je je verkiesbaar stelt? Klik dan hier of neem contact op met je FSR!

Facultaire Studentenraden

Per faculteit is de Facultaire Studentenraad verschillend.

 • ACTA

  Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

 • AUC

  Studenten van Amsterdam University College (AUC) kunnen meer informatie vinden op AUC.nl.

 • BETA

  Facultaire Studentenraad der Bètawetenschappen

  Wat is de facultaire studentenraad (FSR)?

  De facultaire studentenraad is de belangrijkste vertegenwoordiging van studenten binnen de faculteit bèta. Het doel van de facultaire studentenraad is het behartigen van studentenbelangen op faculteitsniveau. De FSR pleegt regelmatig overleg met het faculteitsbestuur en doet zowel gevraagde als ongevraagde aanbevelingen met betrekking tot de plannen en het beleid van het bestuur. Om de studenten van de faculteit optimaal te vertegenwoordigen is het voor ons enorm belangrijk om te weten wat er speelt binnen de faculteit en wat de problemen zijn waar studenten tegen aanlopen. Schroom niet om contact op te nemen met al je vragen, problemen of ideeën. Zie de contactgegevens hieronder. Tot snel!

  Raadsleden 2023-2024

  • Anna Wischnewski - Chair
  • Irene Regueiro Zapcio - Vice Chair
  • Naila Khaichoun - Secretary
  • Romy Samsi - Treasurer 
  • Pahal Agrawal - Head of Education
  • Marco van de Werken - Head of Facilities
  • Emma Marshall - Co-Head of Communications
  • Lamia Gencol - Co-Head of Communications

  Contact 

  Elke week hebben wij een standaard moment waarop iedereen welkom is om bij ons binnen te lopen, offline en online! Elke vrijdag van 10:00 tot 11:00 zijn we te vinden in de FSR-kamer (WN-M112). De zoomlink voor dit moment is via de mail aan te vragen. Tijdens deze inloopuren is het mogelijk om vragen, klachten en opmerkingen bij ons neer te leggen, maar uiteraard ben je ook altijd welkom voor een gezellig gesprek of een kop koffie! Uiteraard staan we ook altijd open voor een afspraak op een ander tijdstip.

  Het is mogelijk om ons te bereiken via e-mail, Instagram, LinkedIn en Facebook, zie de gegevens hieronder.

  E-mail: fsr.beta@vu.nl 

  Instagram: fsr.beta

  LinkedIn: fsrbeta

  Facebook: fsrbeta

 • FGB

  Wat is de Facultaire StudentenRaad (FSR)?

  Wij zijn 7 studenten die de studenten van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen vertegenwoordigen. Wij ontvangen opmerkingen van studenten en nemen deze mee naar de vergaderingen met het faculteitsbestuur. Zo kunnen wij beslissingen maken die het beste aansluiten bij de wensen van de studenten. Wij staan open voor al jouw ideeën, suggesties en klachten over faciliteiten, kwaliteit van het onderwijs en andere zaken die de faculteit aangaan. Jouw mening is altijd welkom.

  FSR-leden 2022-2023

  1. Voorzitter: Kerem Özel
  2. Vice-Voorzitter: Frits van Leeuwen
  3. Secretaris: Flavia Ercoli
  4. Penningmeester: Kelvin van Gorp
  5. Coördinator Pedagogische Wetenschappen: Ceyda Dilek
  6. Coördinator Bewegingswetenschappen: Maria Bogoescu
  7. Coördinator Psychologie:Noah Berlin
  8. Public Relations: Ceyda Dilek, Maria Bogoescu, and Flavia Ercoli

  Hoe kun je ons bereiken?

  E-mail: fsr.fgb@vu.nl
  Facebook: @studentenraadFGB
  Instagrams @fsr_fgb
  Whatsapp: +31 6 47172721

  Kamer: MF-D658

  Introductievideo FSR-leden 

 • FGW

  Facultaire Studenten Raad

  De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen. De FSR vormt de schakel tussen studenten en het faculteitsbestuur en behartigt de belangen van studenten. Studenten hebben via de FSR inspraak en medezeggenschap over de beslissingen die het bestuur binnen de faculteit neemt. De FSR bestaat uit zes leden die gezamenlijk een geheel studiejaar de belangen behartigen van studenten die aan de faculteit Geesteswetenschappen studeren. Dit wordt gerealiseerd door middel van het bijwonen van vergaderingen van het faculteitsbestuur, maar ook door deel te nemen aan verschillende commissies.

  Contact

  Sociale ruimte: HG-12A43
  E-mail
  Facebook
  Instagram

 • FRT

  Facultaire Studentenraad Religie en Theologie

  De Facultaire Studentenraad (FSR) is het aanspreekpunt voor studenten en vertegenwoordigt de studenten bij het faculteitsbestuur. Officieel is het de taak van de FSR om het bestuur advies te geven over 'een goede gang van zaken', studentenvoorzieningen en onderwijsvoorzieningen.

  Elk jaar, rondom februari, is het mogelijk om te solliciteren voor een functie binnen de FSR (alle studenten van de faculteit kunnen zich hier voor beschikbaar stellen). Lijkt het je leuk om een belangrijke rol binnen de faculteit in te nemen en meteen je CV op te krikken? Neem dan contact met ons op.

  De Facultaire Studentenraad behartigt de belangen van de studenten van de Faculteit Religie en Theologie. Om dit op de juiste manier te kunnen realiseren hebben we de ideeën en meningen van studenten nodig. Heb jij ideeën, problemen of iets anders wat je graag ziet gebeuren of veranderen? Stuur ons dan een e-mail, spreek ons aan in de wandelgangen of laat van je horen via Facebook of Twitter.

  Contact

  Email: studentenraad.frt@vu.nl
  Facebook: FSR Religie en Theologie VU
  Twitter: @FSRgodgeleerdVU

 • FSW

  Wat is de facultaire studentenraad van Sociale Wetenschappen? 

  Wij zijn de facultaire studentenraad van de faculteit Sociale Wetenschappen, dat betekent dat wij alle Sociale Wetenschappen studenten vertegenwoordigen in facultaire beleidsbeslissingen. Wij houden ons bezig met zaken als het ‘verduurzamen’ van de faculteit en onze programma’s geüpdatet houden, maar onze grootste prioriteit is er voor zorgen dat jullie stem gehoord wordt!

  Hieronder kan je een samenvatting van onze portfolio's en activiteiten vinden, voel je vrij om contact op te nemen als je vragen hebt!

  We horen graag van jullie en we hebben altijd tijd voor een gesprekje. Kom langs om je stem te laten horen, wij zorgen voor de koffie! We zijn te vinden op de eerste verdieping van het hoofdgebouw: HG01A62. Als je alleen een suggestie hebt, zoek ons op in de gangen, laat het achter in onze brievenbus of neem contact op via onze social media!

  We kijken er naar uit jullie te ontmoeten!

  Wie zitten er op de studentenraad?

  • Tijn van Brakel - Voorzitter
  • Hajar Tahiri - HR en vicevoorzitter
  • Isa Luiten - Onderwijs and penningmeester
  • Esmei Fehling - Secretaris and communicatie
  • Guido Groenescheij - Onderwijs
  • Mirel Florin Popescu - Internationalisatie en duurzaamheid
  • Camee Comperen - Arbeidsmarktoriëntatie, projecten en communicatie

  Portfolio’s en activiteiten

  Onderwijs | De education officers vertegenwoordigen de studenten in het verzekeren van de kwaliteit van het onderwijs aan onze faculteit. Wij nemen deel aan de discussies over facultair beleid, de relevantie en effectiviteit van de programma’s, studenten welzijn en meer!

  Internationalisatie | Wij zijn actief bezig met het vertegenwoordigen van de internationale studenten aan de VU. Of het nou gaat over pushen voor engelse communicatie vanuit de universiteit of ons inzetten voor het welzijn van internationale studenten, wij zijn er voor jullie!

  Duurzaamheid | De VU is de groenste en duurzaamste universiteit in Nederland, en dat willen we zo houden. Hiertoe blijven we van duurzaamheid en recycle-initiatieven promoten, terwijl we ons inzetten voor het verbeteren de omgeving in en om campus!

  Arbeidsmarktoriëntatie | Het doel van deze portfolio is om de baankansen van studenten aan onze faculteit te verhogen door middel van carrière en netwerk evenementen. Met PWC als partner zullen we verscheidene evenementen organiseren die onze studenten voor hun toekomstige carrières voorbereiden! 

  Onderzoek | In dit jaar willen we verschillende onderwerpen onderzoeken, een van deze onderwerpen is studenten welzijn. Dit is erg belangrijk voor ons, en we hopen met jullie te praten om een beter beeld te krijgen hoe we bij kunnen dragen aan studenten welzijn aan onze faculteit!

  Communicatie | We zijn er om te luisteren en te helpen! Ons hoofddoel is om ons bereik uit te breiden en duidelijke communicatie aan onze faculteit te verzekeren. We hopen zo veel mogelijk studenten te bereiken en te fungeren als een orgaan waar studenten terecht kunnen met vragen, opmerkingen en ideeën.

  Beleidsplan

  Wil je meer weten over onze activiteiten? Leer meer in ons beleidsplan

  Hoe en waar kun je ons bereiken? 

  We horen al te graag van jullie, we hebben altijd tijd voor een gesprekje. Voel je vrij om met ons te praten, een bericht achter te laten in onze brievenbus of contact op te nemen via onze sociale media!

  Postadres: De Boelelaan 1081, 1081 HV Amsterdam
  Kamer: HG 1A-62, Main Building
  Email | @fsr.fsw@vu.nl 
  Instagram | @socialstudentcouncil 
  Linkedin | @Faculty Student Council - Faculty of Social Science

 • GNK

  Studentenraad (SR)

  De Facultaire Studentenraad Geneeskunde VU, hierna afgekort als SR, is het medezeggenschapsorgaan voor studenten die geneeskunde studeren aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De SR is de officiële belangenbehartiger van alle medische studenten en onderscheidt zich van de andere studentenorganisaties door de rechten die de raad heeft. Zo moet de SR eerst goedkeuring voor de Onderwijs- en Examenregeling (OER) geven voordat deze van kracht kan worden. In de OER staan onder andere de toelatingseisen voor de opleiding en alle afspraken over het onderwijs. Daarnaast heeft de SR sinds academisch jaar 2016-2017 instemmingsrecht op de begroting van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. 

  Tevens mag de SR zowel gevraagd als ongevraagd advies geven aan de decaan en onderwijsdirectie. Ook heeft de SR hoorrecht, informatierecht en recht op scholing (om zo nog beter alle taken uit te kunnen voeren). De leden van de SR voeren diverse overleggen met de examencommissie, opleidingscommissie, studieadviseurs, ondernemingsraad, programmaleiders van de bachelor en master, decaan en onderwijsdirectie. 

  De leden van de SR zijn daarnaast ook bij andere overleggen aanwezig zoals het bachelor- en masteroverleg, landelijke overleggen met de andere medische faculteiten en met de lokale studentenorganisaties. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld tijdens het Overleg Facultaire Studentenorganisaties (OFSO): een overleg samen met het JVB, de opleidingscommissie, MFVU, IFMSA-VUmc, Co-Raad VU en studentassessor. Uiteindelijk kan de SR met deze overleggen op verschillende manieren inbreng hebben bij het perfectioneren van het onderwijs. Naast bij deze overleggen aanwezig te zijn, organiseert de SR elk jaar diverse studenten fora en ludieke acties. Via sociale media en de website worden studenten geïnformeerd. 

  De SR bestaat uit zeven studenten. Zij worden jaarlijks verkozen tijdens de verkiezingen voor de facultaire studentenraad. Deze vindt plaats in mei en elke ingeschreven geneeskundestudent aan de Vrije Universiteit Amsterdam kan zich hiervoor kandidaat stellen.

  De SR is goed op de hoogte van wat er speelt bij de opleiding en zal veel vragen kunnen beantwoorden. Bij klachten, vragen of opmerkingen over het onderwijs kan je altijd bij de SR terecht. Je kan contact met hen opnemen via de websiteFacebookInstagram of mail!

  Samenstelling

  • Xin Taphoorn – Voorzitter
  • Kaoutar Hdoudou – Vicevoorzitter
  • Myrthe de Jong – Secretaris
  • Figen Altinok – Bachelorcoördinator
  • Imke Vasen – Mastercoördinator
  • Christiana Kosta – Commissaris Alliantie en Financiën
  • Lujein Mousa – Commissaris Externus

  Jaarlijks vinden er verkiezingen plaats voor de leden van de facultaire studentenraden en van de USR. Als student van de VU kan je dan stemmen op de kandidaten van jouw keuze. Dit gebeurt door middel van een elektronische stemming. Je kunt twee keer stemmen: op een kandidaat voor de FSR van jouw faculteit en op een kandidaat voor de USR. De kiesdeler voor de verkiezing wordt bepaald door het totaal aantal op de kandidatenlijsten uitgebrachte stemmen te delen door het aantal te vervullen zetels en deze naar boven af te ronden op gehele getallen. De leden van de USR worden jaarlijks rechtstreeks gekozen. Elk lid van de USR krijgt ook een financiële vergoeding. 

  Zit je na te denken over een raadsjaar bij de Studentenraad of wil je graag meer informatie? Stuur dan een mailtje naar: fsrgeneeskunde@vu.nl

 • RCH

  Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid

  Welkom op de pagina van de Facultaire Studentenraad (FSR) Rechtsgeleerdheid! Onze grootste prioriteit is het vertegenwoordigen en het laten horen van de stem van de studenten binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht, Law in Society en Criminologie.

  Onderstaand zie je kort en krachtig wat we voor de studenten kunnen betekenen en hoe we te bereiken zijn. Schroom niet om contact met ons op te nemen!

  Wat doet de FSR?

  De FSR vergadert regelmatig met het Faculteitsbestuur en het medezeggenschapsorgaan van de medewerkers van de faculteit (ODC). Hierbij heeft de FSR een aantal rechten, waarbij zij met toewijding de belangen van de studenten vooropzet. Zo heeft de FSR adviesrecht, initiatiefrecht en/of instemmingsrecht bij beslissingen die studenten aangaan. Een beslissing die in zijn werking nadelig uitpakt voor studenten kan met deze rechten door de FSR worden voorkomen. De FSR moet bijvoorbeeld instemmen met wijzigingen in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) voor Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht, Law in Society en Criminologie.

  Aanspreekpunt voor klachten

  Studenten kunnen ook bij de FSR terecht voor klachten omtrent het onderwijs op facultair niveau. De FSR streeft ernaar om met de student en het juiste onderwijsorgaan tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel en werkbaar is. Alle klachten worden volstrekt anoniem behandeld.

  Suggesties, vragen

  Naast het indienen van klachten zijn studenten ook altijd van harte welkom om contact op te nemen met de FSR voor het stellen van vragen en het doen van suggesties voor het onderwijs.

  Contact

  De FSR is te bereiken via de volgende opties:

  • Email: fsr.rechten@vu.nl
  • Instagram: fsr.rch
  • LinkedIn: FSR Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit
  • Inloopuren: De FSR werkt niet met vaste inloopuren, maar je bent natuurlijk van harte welkom om aan te kloppen als je iemand in de FSR-kamer (IN2B-91) ziet zitten! 

  Raadsleden

  De raadsleden van de FSR 2023-2024 zijn:

  • Nicky Hebing - Voorzitter
  • Pim Willemsen - Vice-voorzitter
  • Amber Luijkx -  Penningmeester
  • Angel-Jane Las van Bennekom - Secretaris
  • Yasmine Ahdour - Coördinator PR / Marketing
  • Justin Haver - Coördinator Communicatie
  • Laiba Mohammad - Klachtenfunctionaris 
 • SBE

  Taken van de FSR

  De Facultaire Studentenraad (FSR) is het officiële inspraakorgaan voor studenten van de School of Business and Economics. De FSR vertegenwoordigt studenten op facultair niveau en heeft inspraak op het beleid van de faculteit. De FSR zet zich in voor de belangen van studenten en heeft de taak de kwaliteit van het onderwijs te bewaken.

  Gezamenlijke vergadering

  Naast de wekelijkse algemene vergaderingen, vergadert de FSR met het Faculteitsbestuur en de Onderdeelcommissie (ODC), de vertegenwoordiging van de medewerkers van SBE. Tijdens de Gezamenlijke Vergadering, die elke zes weken gehouden wordt, komen de belangrijkste besluiten en voorstellen van het Faculteitsbestuur aan de orde. De FSR en ODC kunnen hier commentaar op leveren. Over bepaalde stukken heeft de FSR instemmingsrecht. Dit betekent dat het Faculteitsbestuur dit besluit niet kan nemen, als de FSR hier niet mee instemt. Voor veel onderwerpen geldt dat de FSR adviesrecht heeft en gevraagd en ongevraagd advies mag geven. Daarnaast kan de FSR ook zelf onderwerpen op de agenda van de Gezamenlijke Vergadering zetten.

  Vragen, suggesties en klachten

  De FSR neemt studentenklachten over onderwijs en andere zaken in behandeling. Veel van onze initiatieven komen voort uit vragen, suggesties of klachten van studenten. Het is voor de FSR belangrijk te weten tegen welke problemen studenten aanlopen. Voor vragen, suggesties en klachten zijn wij te bereiken via het klachtenformulier op deze website of op onze eigen website www.fsrfeweb.nl, en via een e-mail naar fsr.sbe@vu.nl. Als je een vraag, hebt kan je ook een kijkje nemen bij de FAQs.

Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

Studenten van Amsterdam University College (AUC) kunnen meer informatie vinden op AUC.nl.

Facultaire Studentenraad der Bètawetenschappen

Wat is de facultaire studentenraad (FSR)?

De facultaire studentenraad is de belangrijkste vertegenwoordiging van studenten binnen de faculteit bèta. Het doel van de facultaire studentenraad is het behartigen van studentenbelangen op faculteitsniveau. De FSR pleegt regelmatig overleg met het faculteitsbestuur en doet zowel gevraagde als ongevraagde aanbevelingen met betrekking tot de plannen en het beleid van het bestuur. Om de studenten van de faculteit optimaal te vertegenwoordigen is het voor ons enorm belangrijk om te weten wat er speelt binnen de faculteit en wat de problemen zijn waar studenten tegen aanlopen. Schroom niet om contact op te nemen met al je vragen, problemen of ideeën. Zie de contactgegevens hieronder. Tot snel!

Raadsleden 2023-2024

 • Anna Wischnewski - Chair
 • Irene Regueiro Zapcio - Vice Chair
 • Naila Khaichoun - Secretary
 • Romy Samsi - Treasurer 
 • Pahal Agrawal - Head of Education
 • Marco van de Werken - Head of Facilities
 • Emma Marshall - Co-Head of Communications
 • Lamia Gencol - Co-Head of Communications

Contact 

Elke week hebben wij een standaard moment waarop iedereen welkom is om bij ons binnen te lopen, offline en online! Elke vrijdag van 10:00 tot 11:00 zijn we te vinden in de FSR-kamer (WN-M112). De zoomlink voor dit moment is via de mail aan te vragen. Tijdens deze inloopuren is het mogelijk om vragen, klachten en opmerkingen bij ons neer te leggen, maar uiteraard ben je ook altijd welkom voor een gezellig gesprek of een kop koffie! Uiteraard staan we ook altijd open voor een afspraak op een ander tijdstip.

Het is mogelijk om ons te bereiken via e-mail, Instagram, LinkedIn en Facebook, zie de gegevens hieronder.

E-mail: fsr.beta@vu.nl 

Instagram: fsr.beta

LinkedIn: fsrbeta

Facebook: fsrbeta

Wat is de Facultaire StudentenRaad (FSR)?

Wij zijn 7 studenten die de studenten van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen vertegenwoordigen. Wij ontvangen opmerkingen van studenten en nemen deze mee naar de vergaderingen met het faculteitsbestuur. Zo kunnen wij beslissingen maken die het beste aansluiten bij de wensen van de studenten. Wij staan open voor al jouw ideeën, suggesties en klachten over faciliteiten, kwaliteit van het onderwijs en andere zaken die de faculteit aangaan. Jouw mening is altijd welkom.

FSR-leden 2022-2023

 1. Voorzitter: Kerem Özel
 2. Vice-Voorzitter: Frits van Leeuwen
 3. Secretaris: Flavia Ercoli
 4. Penningmeester: Kelvin van Gorp
 5. Coördinator Pedagogische Wetenschappen: Ceyda Dilek
 6. Coördinator Bewegingswetenschappen: Maria Bogoescu
 7. Coördinator Psychologie:Noah Berlin
 8. Public Relations: Ceyda Dilek, Maria Bogoescu, and Flavia Ercoli

Hoe kun je ons bereiken?

E-mail: fsr.fgb@vu.nl
Facebook: @studentenraadFGB
Instagrams @fsr_fgb
Whatsapp: +31 6 47172721

Kamer: MF-D658

Introductievideo FSR-leden 

Facultaire Studenten Raad

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen. De FSR vormt de schakel tussen studenten en het faculteitsbestuur en behartigt de belangen van studenten. Studenten hebben via de FSR inspraak en medezeggenschap over de beslissingen die het bestuur binnen de faculteit neemt. De FSR bestaat uit zes leden die gezamenlijk een geheel studiejaar de belangen behartigen van studenten die aan de faculteit Geesteswetenschappen studeren. Dit wordt gerealiseerd door middel van het bijwonen van vergaderingen van het faculteitsbestuur, maar ook door deel te nemen aan verschillende commissies.

Contact

Sociale ruimte: HG-12A43
E-mail
Facebook
Instagram

Facultaire Studentenraad Religie en Theologie

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het aanspreekpunt voor studenten en vertegenwoordigt de studenten bij het faculteitsbestuur. Officieel is het de taak van de FSR om het bestuur advies te geven over 'een goede gang van zaken', studentenvoorzieningen en onderwijsvoorzieningen.

Elk jaar, rondom februari, is het mogelijk om te solliciteren voor een functie binnen de FSR (alle studenten van de faculteit kunnen zich hier voor beschikbaar stellen). Lijkt het je leuk om een belangrijke rol binnen de faculteit in te nemen en meteen je CV op te krikken? Neem dan contact met ons op.

De Facultaire Studentenraad behartigt de belangen van de studenten van de Faculteit Religie en Theologie. Om dit op de juiste manier te kunnen realiseren hebben we de ideeën en meningen van studenten nodig. Heb jij ideeën, problemen of iets anders wat je graag ziet gebeuren of veranderen? Stuur ons dan een e-mail, spreek ons aan in de wandelgangen of laat van je horen via Facebook of Twitter.

Contact

Email: studentenraad.frt@vu.nl
Facebook: FSR Religie en Theologie VU
Twitter: @FSRgodgeleerdVU

Wat is de facultaire studentenraad van Sociale Wetenschappen? 

Wij zijn de facultaire studentenraad van de faculteit Sociale Wetenschappen, dat betekent dat wij alle Sociale Wetenschappen studenten vertegenwoordigen in facultaire beleidsbeslissingen. Wij houden ons bezig met zaken als het ‘verduurzamen’ van de faculteit en onze programma’s geüpdatet houden, maar onze grootste prioriteit is er voor zorgen dat jullie stem gehoord wordt!

Hieronder kan je een samenvatting van onze portfolio's en activiteiten vinden, voel je vrij om contact op te nemen als je vragen hebt!

We horen graag van jullie en we hebben altijd tijd voor een gesprekje. Kom langs om je stem te laten horen, wij zorgen voor de koffie! We zijn te vinden op de eerste verdieping van het hoofdgebouw: HG01A62. Als je alleen een suggestie hebt, zoek ons op in de gangen, laat het achter in onze brievenbus of neem contact op via onze social media!

We kijken er naar uit jullie te ontmoeten!

Wie zitten er op de studentenraad?

 • Tijn van Brakel - Voorzitter
 • Hajar Tahiri - HR en vicevoorzitter
 • Isa Luiten - Onderwijs and penningmeester
 • Esmei Fehling - Secretaris and communicatie
 • Guido Groenescheij - Onderwijs
 • Mirel Florin Popescu - Internationalisatie en duurzaamheid
 • Camee Comperen - Arbeidsmarktoriëntatie, projecten en communicatie

Portfolio’s en activiteiten

Onderwijs | De education officers vertegenwoordigen de studenten in het verzekeren van de kwaliteit van het onderwijs aan onze faculteit. Wij nemen deel aan de discussies over facultair beleid, de relevantie en effectiviteit van de programma’s, studenten welzijn en meer!

Internationalisatie | Wij zijn actief bezig met het vertegenwoordigen van de internationale studenten aan de VU. Of het nou gaat over pushen voor engelse communicatie vanuit de universiteit of ons inzetten voor het welzijn van internationale studenten, wij zijn er voor jullie!

Duurzaamheid | De VU is de groenste en duurzaamste universiteit in Nederland, en dat willen we zo houden. Hiertoe blijven we van duurzaamheid en recycle-initiatieven promoten, terwijl we ons inzetten voor het verbeteren de omgeving in en om campus!

Arbeidsmarktoriëntatie | Het doel van deze portfolio is om de baankansen van studenten aan onze faculteit te verhogen door middel van carrière en netwerk evenementen. Met PWC als partner zullen we verscheidene evenementen organiseren die onze studenten voor hun toekomstige carrières voorbereiden! 

Onderzoek | In dit jaar willen we verschillende onderwerpen onderzoeken, een van deze onderwerpen is studenten welzijn. Dit is erg belangrijk voor ons, en we hopen met jullie te praten om een beter beeld te krijgen hoe we bij kunnen dragen aan studenten welzijn aan onze faculteit!

Communicatie | We zijn er om te luisteren en te helpen! Ons hoofddoel is om ons bereik uit te breiden en duidelijke communicatie aan onze faculteit te verzekeren. We hopen zo veel mogelijk studenten te bereiken en te fungeren als een orgaan waar studenten terecht kunnen met vragen, opmerkingen en ideeën.

Beleidsplan

Wil je meer weten over onze activiteiten? Leer meer in ons beleidsplan

Hoe en waar kun je ons bereiken? 

We horen al te graag van jullie, we hebben altijd tijd voor een gesprekje. Voel je vrij om met ons te praten, een bericht achter te laten in onze brievenbus of contact op te nemen via onze sociale media!

Postadres: De Boelelaan 1081, 1081 HV Amsterdam
Kamer: HG 1A-62, Main Building
Email | @fsr.fsw@vu.nl 
Instagram | @socialstudentcouncil 
Linkedin | @Faculty Student Council - Faculty of Social Science

Studentenraad (SR)

De Facultaire Studentenraad Geneeskunde VU, hierna afgekort als SR, is het medezeggenschapsorgaan voor studenten die geneeskunde studeren aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De SR is de officiële belangenbehartiger van alle medische studenten en onderscheidt zich van de andere studentenorganisaties door de rechten die de raad heeft. Zo moet de SR eerst goedkeuring voor de Onderwijs- en Examenregeling (OER) geven voordat deze van kracht kan worden. In de OER staan onder andere de toelatingseisen voor de opleiding en alle afspraken over het onderwijs. Daarnaast heeft de SR sinds academisch jaar 2016-2017 instemmingsrecht op de begroting van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. 

Tevens mag de SR zowel gevraagd als ongevraagd advies geven aan de decaan en onderwijsdirectie. Ook heeft de SR hoorrecht, informatierecht en recht op scholing (om zo nog beter alle taken uit te kunnen voeren). De leden van de SR voeren diverse overleggen met de examencommissie, opleidingscommissie, studieadviseurs, ondernemingsraad, programmaleiders van de bachelor en master, decaan en onderwijsdirectie. 

De leden van de SR zijn daarnaast ook bij andere overleggen aanwezig zoals het bachelor- en masteroverleg, landelijke overleggen met de andere medische faculteiten en met de lokale studentenorganisaties. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld tijdens het Overleg Facultaire Studentenorganisaties (OFSO): een overleg samen met het JVB, de opleidingscommissie, MFVU, IFMSA-VUmc, Co-Raad VU en studentassessor. Uiteindelijk kan de SR met deze overleggen op verschillende manieren inbreng hebben bij het perfectioneren van het onderwijs. Naast bij deze overleggen aanwezig te zijn, organiseert de SR elk jaar diverse studenten fora en ludieke acties. Via sociale media en de website worden studenten geïnformeerd. 

De SR bestaat uit zeven studenten. Zij worden jaarlijks verkozen tijdens de verkiezingen voor de facultaire studentenraad. Deze vindt plaats in mei en elke ingeschreven geneeskundestudent aan de Vrije Universiteit Amsterdam kan zich hiervoor kandidaat stellen.

De SR is goed op de hoogte van wat er speelt bij de opleiding en zal veel vragen kunnen beantwoorden. Bij klachten, vragen of opmerkingen over het onderwijs kan je altijd bij de SR terecht. Je kan contact met hen opnemen via de websiteFacebookInstagram of mail!

Samenstelling

 • Xin Taphoorn – Voorzitter
 • Kaoutar Hdoudou – Vicevoorzitter
 • Myrthe de Jong – Secretaris
 • Figen Altinok – Bachelorcoördinator
 • Imke Vasen – Mastercoördinator
 • Christiana Kosta – Commissaris Alliantie en Financiën
 • Lujein Mousa – Commissaris Externus

Jaarlijks vinden er verkiezingen plaats voor de leden van de facultaire studentenraden en van de USR. Als student van de VU kan je dan stemmen op de kandidaten van jouw keuze. Dit gebeurt door middel van een elektronische stemming. Je kunt twee keer stemmen: op een kandidaat voor de FSR van jouw faculteit en op een kandidaat voor de USR. De kiesdeler voor de verkiezing wordt bepaald door het totaal aantal op de kandidatenlijsten uitgebrachte stemmen te delen door het aantal te vervullen zetels en deze naar boven af te ronden op gehele getallen. De leden van de USR worden jaarlijks rechtstreeks gekozen. Elk lid van de USR krijgt ook een financiële vergoeding. 

Zit je na te denken over een raadsjaar bij de Studentenraad of wil je graag meer informatie? Stuur dan een mailtje naar: fsrgeneeskunde@vu.nl

Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid

Welkom op de pagina van de Facultaire Studentenraad (FSR) Rechtsgeleerdheid! Onze grootste prioriteit is het vertegenwoordigen en het laten horen van de stem van de studenten binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht, Law in Society en Criminologie.

Onderstaand zie je kort en krachtig wat we voor de studenten kunnen betekenen en hoe we te bereiken zijn. Schroom niet om contact met ons op te nemen!

Wat doet de FSR?

De FSR vergadert regelmatig met het Faculteitsbestuur en het medezeggenschapsorgaan van de medewerkers van de faculteit (ODC). Hierbij heeft de FSR een aantal rechten, waarbij zij met toewijding de belangen van de studenten vooropzet. Zo heeft de FSR adviesrecht, initiatiefrecht en/of instemmingsrecht bij beslissingen die studenten aangaan. Een beslissing die in zijn werking nadelig uitpakt voor studenten kan met deze rechten door de FSR worden voorkomen. De FSR moet bijvoorbeeld instemmen met wijzigingen in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) voor Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht, Law in Society en Criminologie.

Aanspreekpunt voor klachten

Studenten kunnen ook bij de FSR terecht voor klachten omtrent het onderwijs op facultair niveau. De FSR streeft ernaar om met de student en het juiste onderwijsorgaan tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel en werkbaar is. Alle klachten worden volstrekt anoniem behandeld.

Suggesties, vragen

Naast het indienen van klachten zijn studenten ook altijd van harte welkom om contact op te nemen met de FSR voor het stellen van vragen en het doen van suggesties voor het onderwijs.

Contact

De FSR is te bereiken via de volgende opties:

 • Email: fsr.rechten@vu.nl
 • Instagram: fsr.rch
 • LinkedIn: FSR Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit
 • Inloopuren: De FSR werkt niet met vaste inloopuren, maar je bent natuurlijk van harte welkom om aan te kloppen als je iemand in de FSR-kamer (IN2B-91) ziet zitten! 

Raadsleden

De raadsleden van de FSR 2023-2024 zijn:

 • Nicky Hebing - Voorzitter
 • Pim Willemsen - Vice-voorzitter
 • Amber Luijkx -  Penningmeester
 • Angel-Jane Las van Bennekom - Secretaris
 • Yasmine Ahdour - Coördinator PR / Marketing
 • Justin Haver - Coördinator Communicatie
 • Laiba Mohammad - Klachtenfunctionaris 

Taken van de FSR

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het officiële inspraakorgaan voor studenten van de School of Business and Economics. De FSR vertegenwoordigt studenten op facultair niveau en heeft inspraak op het beleid van de faculteit. De FSR zet zich in voor de belangen van studenten en heeft de taak de kwaliteit van het onderwijs te bewaken.

Gezamenlijke vergadering

Naast de wekelijkse algemene vergaderingen, vergadert de FSR met het Faculteitsbestuur en de Onderdeelcommissie (ODC), de vertegenwoordiging van de medewerkers van SBE. Tijdens de Gezamenlijke Vergadering, die elke zes weken gehouden wordt, komen de belangrijkste besluiten en voorstellen van het Faculteitsbestuur aan de orde. De FSR en ODC kunnen hier commentaar op leveren. Over bepaalde stukken heeft de FSR instemmingsrecht. Dit betekent dat het Faculteitsbestuur dit besluit niet kan nemen, als de FSR hier niet mee instemt. Voor veel onderwerpen geldt dat de FSR adviesrecht heeft en gevraagd en ongevraagd advies mag geven. Daarnaast kan de FSR ook zelf onderwerpen op de agenda van de Gezamenlijke Vergadering zetten.

Vragen, suggesties en klachten

De FSR neemt studentenklachten over onderwijs en andere zaken in behandeling. Veel van onze initiatieven komen voort uit vragen, suggesties of klachten van studenten. Het is voor de FSR belangrijk te weten tegen welke problemen studenten aanlopen. Voor vragen, suggesties en klachten zijn wij te bereiken via het klachtenformulier op deze website of op onze eigen website www.fsrfeweb.nl, en via een e-mail naar fsr.sbe@vu.nl. Als je een vraag, hebt kan je ook een kijkje nemen bij de FAQs.