Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

ALP taalaanbod voor VU promovendi/PhD's

Het Academic Language Programma (ALP) biedt cursussen, workshops en coaching aan voor academisch Engels en Nederlands. Individueel of in groepen, met veel persoonlijke aandacht en individuele feedback. Voor internationale promovendi/PhD's zijn er groepscursussen om Nederlands te leren.

Taalcursussen

Academisch Engels
- Introduction to Academic Writing in English
- Advanced academic writing for PhD Researchers
- Pronunciation for PhD Researchers
- Concise Formulation

Alleen voor PhD's van de faculteit Sociale Wetenschappen (FSW)
- Writing academic English
- Intensive Course in Attractive Academic Writing

Nederlands leren - avondcursussen (VU-NT2)
- Basic Dutch on Campus
- Nederlands voor werk en studie
- Nederlands voor werk en studie SPRINT
- Professioneel Nederlands 1 en 2

Schrijfcentrum

Tutorials
Het Schrijfcentrum biedt tutorials voor promovendi/PhD's die bezig zijn met het schrijven van hun Engelstalige proefschrift. Deze ondersteuning is specifiek gericht op de kwaliteit van het academisch Engels en altijd in overleg met de promotor.
Een standaardtraject bestaat uit een intakegesprek van een uur waarin de tutor samen met de promovendus een aantal specifieke aandachtspunten vaststelt, gevolgd door drie of vijf afspraken van een uur. In deze sessies werken de tutor en de promovendus gezamenlijk in detail aan een gedeelte van de tekst, gericht op de vastgestelde aandachtspunten. Tutorials in kleine groepen van maximaal drie promovendi zijn ook mogelijk.
Neem voor meer informatie contact op met dr. Gea Dreschler: g.a.dreschler@vu.nl.

Redigeerservice voor je proefschrift
Voor promovendi/PhD-kandidaten die het Engels of het Nederlands in hun proefschrift tiptop in orde willen maken en daarbij hulp kunnen gebruiken. Wij bieden redactiediensten aan voor teksten tot ruwweg 7.000 woorden, van 'lichte' tot 'zware' redactie. We buigen ons over de talige kwaliteit van de feitelijke tekst. Lees meer over de redigeerservice.

Waarmee kunnen we je helpen?

Voor VU-medewerkers: neem contact met ons op voor informatie over het ALP-aanbod of over taalbeleidskwesties binnen de opleiding of faculteit.

Dr. Gea Dreschler, wetenschappelijk directeur ALP

Dr. Nel de Jong, coördinator ALP Nederlands (NT1, NT2)

Voor studenten: neem voor vragen over een cursus, workshop of coaching contact op met de ALP cursusadministratie.