Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Schrijfcentrum Academic Language Programme

Het Schrijfcentrum van het Academic Language Programme (ALP) biedt extra ondersteuning aan studenten bij het schrijven van hun bachelor- of masterscriptie en aan PhD-kandidaten die bezig zijn met hun proefschrift.

Je kunt kiezen voor individuele coaching, workshops, tutorials of redigeerhulp. De coaching en de workshops voor studenten zijn gericht op scripties die in het Nederlands en in het Engels geschreven worden. De tutorials voor PhD-kandidaten gaan alleen over het schrijven in het Engels.

Workshops 

Korte workshops (1 uur en 45 minuten) in groepen van maximaal 15 deelnemers, toegespitst op specifieke thema’s die spelen bij het schrijven van teksten in het Nederlands en in het Engels. De workshops vinden op de campus plaats.

Over Nederlandse teksten (in het Nederlands)

Over Engelse teksten (in het Engels)

Over het schrijfproces (in het Nederlands en/of Engels)

Individueel coachingsgesprek voor je scriptie

Een scriptie schrijven doe je niet zomaar. Het is een klus met veel haken en ogen, waarin je flink verstrikt kunt raken. Als je even vast zit, kan het handig zijn om te praten met een ervaren coach. De focus ligt niet op de inhoud van de scriptie, maar op de aanpak van de schrijftaak of specifieke taalproblemen. De coaching kan online of op de campus plaatsvinden. Lees meer over coaching voor scripties.

Taalcheck voor je scriptie

Voor masterstudenten die het Engels of het Nederlands in hun scriptie tiptop in orde willen maken en daarbij hulp kunnen gebruiken is er de redigeerservice. De ALP-editors geven je feedback over de correctheid en helderheid van het Engels of het Nederlands en helpen je om je tekst te schrijven in het juiste academische register (denk aan woordgebruik, toon enzovoorts). Lees meer over de redigeerservice.

Scriptie-atelier op maat voor faculteiten of opleidingen 

In het ALP Scriptieatelier op maat per opleiding of faculteit, helpen medestudenten, door het ALP getraind als schrijfcoach, studenten op weg met hun scriptie. Lees hier meer over het scriptie-atelier voor FSW-studenten.

Tutorials voor PhD-kandidaten/promovendi (Engels)

Op maat gesneden ondersteuning voor PhD-kandidaten die een Engelstalig proefschrift schrijven. Deze ondersteuning is specifiek gericht op de kwaliteit van het academisch Engels en altijd in overleg met de promotor.

Een standaardtraject bestaat uit een intakegesprek van een uur waarin de tutor samen met de promovendus een aantal specifieke aandachtspunten vaststelt, gevolgd door drie of vijf afspraken van een uur. In deze sessies werken de tutor en de promovendus gezamenlijk in detail aan een gedeelte van de tekst, gericht op de eerder vastgestelde aandachtspunten. Tutorials in kleine groepen van maximaal drie promovendi zijn ook mogelijk.

Neem voor meer informatie contact op met dr. Gea Dreschler: g.a.dreschler@vu.nl.

Waarmee kunnen we je helpen?

Voor VU-medewerkers: neem contact met ons op voor informatie over het ALP-aanbod of over taalbeleidskwesties binnen de opleiding of faculteit.

Dr. Gea Dreschler, wetenschappelijk directeur ALP

Dr. Nel de Jong, coördinator ALP Nederlands (NT1, NT2)

Voor studenten: neem voor vragen over een cursus, workshop of coaching contact op met de ALP cursusadministratie.