Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Over het Academic Language Programme

Het Academic Language Programme (ALP) is een geheel van cursussen, workshops en coachingtrajecten op het gebied van het Engels en het Nederlands. Deze taalvoorzieningen zijn specifiek gericht op studenten, PhD-kandidaten, docenten en medewerkers in alle faculteiten en diensten van de VU. Daarbij kan iedere individuele deelnemer profiteren van intensieve vormen van feedback. Met het ALP draagt de Faculteit der Geesteswetenschappen bij aan de invulling van het Taalbeleid van de VU.

WAAROM ZET HET ALP ZICH IN VOOR DE COMMUNICATIEVE COMPETENTIES VAN DE VU-GEMEENSCHAP?

Taalgebruikers hebben communicatieve competenties nodig om een goede start te maken op de Nederlandse en internationale arbeidsmarkt, en om met zelfvertrouwen aan een vervolgopleiding te kunnen beginnen. In uiteenlopende communicatieve situaties moeten ze het Nederlands en het Engels met gemak kunnen hanteren. Het Academic Language Programme wil met zijn diensten bijdragen aan een succesvolle verdere internationalisering van de VU en de maatschappelijke reputatie van de VU versterken.

HOE WERKT HET ACADEMIC LANGUAGE PROGRAMME?

De diensten van het Academic Language Programme (ALP) kunnen op verschillende manieren een rol spelen in opleidingen en trainingsprogramma’s. Ze worden dan ook op verschillende manieren bekostigd. Veel ALP-cursussen leveren studiepunten op. Dan zijn ze een verplicht onderdeel van een bachelorprogramma, een module binnen een vak, een onderdeel van een minorprogramma, of ze kunnen als keuzevak worden gevolgd in een bachelor- of masteropleiding. Andere diensten voor bachelor- en masterstudenten worden aangeboden in de vorm van workshops of coachingsessies. In de huidige situatie moeten studenten voor deze diensten betalen. Andere cursussen en workshops zijn voor PhD-kandidaten, wp en obp bedoeld. Ook bij deze diensten moeten de deelnemers zelf betalen.

De docenten van het ALP zijn taalspecialisten die veel ervaring hebben met het ontwikkelen en verzorgen van taalbeheersingsonderwijs in de academische kern en op master- en PhD-niveau. Ze passen hun actuele wetenschappelijke en didactische inzichten toe in praktische programma’s met veel aandacht voor individuele feedback op het geleverde werk.

Programmacommissie
De Programmacommissie van het ALP overlegt graag met opleidingsdirecteuren en andere medewerkers die belast zijn met taken op het gebied van taalbeleid. Het kan daarbij gaan om het vaststellen van de rol van het Nederlands of het Engels in een studieprogramma, het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s voor specifieke groepen, of het optimaliseren van communicatieprocessen.