Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Academic Language Programme

Het Academic Language Programme (ALP) bestaat uit een aantal cursussen, workshops en coachingstrajecten op het gebied van (academisch) Engels en Nederlands. Dit aanbod is specifiek gericht op studenten, PhD-kandidaten, docenten en medewerkers in alle faculteiten en diensten van de VU.

Kenmerkend voor het ALP is dat elke individuele deelnemer profiteert van intensieve feedback ontvangt van de coach, begeleider of docent. Met het ALP draagt de Faculteit der Geesteswetenschappen bij aan de invulling van het Taalbeleid van de VU.

Waarom heeft de VU een Academic Language Programme?
Taalgebruikers hebben communicatieve competenties nodig om een goede start te maken op de Nederlandse en internationale arbeidsmarkt en om met zelfvertrouwen aan een vervolgopleiding te kunnen beginnen. In uiteenlopende communicatieve situaties moeten ze het Nederlands en het Engels met gemak kunnen hanteren. Het ALP wil met haar diensten bijdragen aan een succesvolle verdere internationalisering van de VU en de maatschappelijke reputatie van de VU versterken.

Hoe werkt het ALP?
De diensten van het Academic Language Programme (ALP) kunnen op verschillende manieren ingezet worden in opleidingen en trainingsprogramma’s. De bekostiging verschilt daardoor ook. Veel ALP-cursussen leveren studiepunten op, als verplicht onderdeel van een bachelorprogramma, een module binnen een vak, een onderdeel van een minorprogramma of een keuzevak binnen een bachelor- of masteropleiding.

Workshops en coachingsessies waaraan (BA en MA)studenten individueel kunnen deelnemen, bijvoorbeeld voor ondersteuning bij een scriptie schrijven, betalen zij zelf voor. Ook cursussen en workshops voor PhD-kandidaten, wp en obp zijn voor eigen kosten van de deelnemer.

ALP-docenten
De VU-docenten die meewerken aan het ALP zijn taalspecialisten die veel ervaring hebben met het ontwikkelen en verzorgen van taalbeheersingsonderwijs in de academische kern en op master- en PhD-niveau. Ze passen hun actuele wetenschappelijke en didactische inzichten toe in praktische programma’s met veel aandacht voor individuele feedback op het geleverde werk.

Programmacommissie
De Programmacommissie van het ALP overlegt graag met opleidingsdirecteuren en andere medewerkers die belast zijn met taken op het gebied van taalbeleid. Het kan daarbij gaan om het vaststellen van de rol van het Nederlands of het Engels in een studieprogramma, het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s voor specifieke groepen, of het optimaliseren van communicatieprocessen.

Waarmee kunnen we je helpen?

Voor VU-medewerkers: neem contact met ons op voor informatie over het ALP-aanbod of over taalbeleidskwesties binnen de opleiding of faculteit.

Dr. Gea Dreschler, wetenschappelijk directeur ALP

Dr. Nel de Jong, coördinator ALP Nederlands (NT1, NT2)

Voor studenten: neem voor vragen over een cursus, workshop of coaching contact op met de ALP cursusadministratie.