Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Medewerkers Academic Language Programme

Maak kennis met de ALP programmacommissie en de docenten Academisch Engels en Nederlands

Alan Cienki – hoogleraar Engelse taalkunde
Alan Cienki (PhD, Brown University, USA) is hoogleraar Engelse taalkunde bij de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de VU en wetenschappelijk directeur van het ALP. Vanaf 2006 verzorgt hij bachelor- en masteronderwijs op het gebied van Engelse taal(kunde) en communicatie voor de VU en voor de landelijke Graduate School of Linguistics (LOT). Daarvoor was hij verbonden aan de Emory University in Atlanta, Georgia, USA, waar hij de leiding had over het mede door hem ontworpen Program in Linguistics van deze universiteit.

Alans onderzoek bevindt zich in het domein van de cognitieve linguistiek en richt zich op de vraag wat feitelijk taalgebruik onthult over processen van conceptualisatie. Hierbij besteedt hij bij uitstek aandacht aan het gebruik van metaforen en grammaticale constructies, vanuit een vergelijkend en contrastief-taalkundig perspectief.  Alan is coördinator van de masterspecialisatie Multimodal Communication van FGW en, via een parttime detachering, directeur van het Multimodal Communication and Cognition Lab van de Moscow State Linguistic University.

Gea Dreschler - universitair docent Engelse taalkunde
Gea Dreschler is universitair docent Engelse Taalkunde bij de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de VU en lid van de programmacommissie van het ALP. Als programmamanager is zij verantwoordelijk voor de activiteiten van het ALP op het gebied van het Engels en voor het Schrijfcentrum. Gea is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2015). Ze heeft uitgebreide ervaring met het doceren van Engelse grammatica en schrijfvaardigheid en op het gebied van non-directieve schrijfcoaching. Ze is co-auteur van de Engelse feedbackwebsite van het ALP, English Language Support online.

Gea doet onderzoek naar taalverandering in het Engels, zowel historische veranderingen als meer recente ontwikkelingen. Daarnaast doet zij onderzoek naar academisch Engels en schrijfonderwijs, waarbij zij vooral geïnteresseerd is in de rol van Engels als lingua franca in de wetenschap en de effectiviteit van feedback op geschreven werk van studenten.

Lydia Veldhuis - manager VU-NT2
Binnen de Programmacommissie van het ALP is Lydia samen met Gea Dreschler verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het ALP, in het bijzonder voor de onderdelen op het gebied van Nederlands (NT1 en NT2) en de bedrijfsvoering van het ALP.

Margreet Onrust - docent en cursusontwikkelaar Academisch Nederlands
Margreet Onrust was tot juni 2018 universitair hoofddocent Taal en Communicatie bij de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de VU, en werkt sindsdien als docent, projectbegeleider en onderwijsontwikkelaar bij het ALP. Vanaf 1990 verzorgde ze schrijfvaardigheidsonderwijs Nederlands aan de VU, voor studenten van FGW en andere faculteiten. Ze ontwikkelde daarnaast cursussen communicatieve vaardigheden voor verschillende faculteiten van VU en UvA. Margreet is (co)-auteur van de Werkbank Academische Vaardigheden en van diverse boeken over stijl en schrijven: Formuleren (1993), Helder Schrijven (1994) en Vermijd de naamwoordstijl! Over de houdbaarheid van een schrijfadvies (2013).

Margreet doet onderzoek naar de effecten van formuleerkeuzes op de kwaliteit van teksten. Voor het ALP voert ze samen met Nel de Jong (UvA) een onderzoek uit naar de aard van de problemen die voorkomen in het geschreven (academisch) Nederlands van verschillende groepen studenten, van taalzwakke moedertaalsprekers van het Nederlands tot en met NT2-studenten. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek kan de feedback voor deze groepen op maat gesneden worden.

Camille Welie - docent en cursusontwikkelaar Academisch Nederlands
Camille Welie werkt sinds 2021 bij VU-NT2 als coördinator van de afdeling VU-NT2 Professional en Research. Professional houdt zich bezig met het opleiden en nascholen van docenten NT2 en Research doet onderzoek naar (tweede) taalverwerving, taalbeheersing en taaldidactiek. Camille was eerder verbonden aan onder andere  de Hogeschool van Amsterdam als hoofddocent talendidactiek. Zijn onderwijs betrof met name vakken op het gebied van (tweede)taalleren, taalkunde en onderzoeksbegeleiding van bachelor- en masterscripties. Ook coördineerde hij diverse onderzoeksprojecten op het gebied van academische woordenschat, academische schrijfvaardigheid en taalleerstrategieën.

Laura Rupp - universitair hoofddocent Engelse taalkunde
Laura Rupp is Universitair Hoofddocent Engelse Taalkunde bij de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de VU. Zij geeft onderwijs en doet onderzoek op het gebied van Global English, grammaticale taalvariatie en taalverandering, en Engelse uitspraak. Voor haar onderwijs kreeg zij de VU-onderwijsprijs.

Laura is auteur/redacteur van de boeken Uitspraakgids Engels voor Professionals (2013) en Pronunciation Matters (2014, met Rias van den Doel). In 2010 organiseerde zij het symposium ‘Uitgesproken Engels’ aan de VU, dat alle landelijke media haalde. In 2017 kreeg ze subsidie van het Ministerie van OCW voor het ontwikkelen van een MOOC English Pronunciation in a Global World. De MOOC draait twee keer per jaar op het online platform Future Learn en trekt per run ca. 10,000 deelnemers van over de hele wereld.

Abby Gambrel - docent Academisch Engels
Abby Gambrel kwam naar de VU vanuit de Verenigde Staten, waar ze meer dan tien jaar les gaf in academisch schrijven, creatief schrijven en Engels als Tweede Taal. Ze heeft een Master of Fine Arts in poëzie van de Universiteit van Californië en een TOEFL-certificaat op Masterniveau van de Universiteit van Wisconsin. Aan de VU verzorgt  Abby verschillende ALP-cursussen voor studenten van Sociale Wetenschappen. Daarnaast is ze betrokken bij de Universitaire Minor Engels en bij het  VASVU-programma. Ze geniet vooral van werkgroepen met studenten met een breed scala aan taalachtergronden.

Naast het verzorgen van onderwijs is Abby programma- en cursusontwikkelaar geweest voor een nieuw academisch schrijfprogramma aan Cardinal Stritch University in de Verenigde Staten. Daarnaast heeft ze gewerkt bij de redactie van verschillende literaire en academische tijdschriften en als privédocent en schrijfcoach. Abby heeft een aantal publicaties achter haar naam als dichter, toneelschrijver en essayist.

Jens Branum - docent Academisch Engels
Jens Branum is als docent academisch Engels verbonden aan het ALP. Hij studeerde Engelse taal en taalkunde aan de Universiteit van West Engeland in Bristol, en heeft een master Taal en Communicatie van de Universiteit Leiden. In de periode 2014-2017 was hij werkzaam als taaldocent aan de universiteiten van Ritsumeikan, Mukogawa en Osaka Seikei in Japan. Na zijn terugkeer in Europa verzorgde hij onderwijs op het gebied van academisch schrijven, examenvoorbereiding en English as a Second Language in het Verenigd Koninkrijk, in Spanje en in Nederland. 

Jens is daarnaast werkzaam als een freelance editor van academische en zakelijke publicaties. Zijn onderzoeksinteresse ligt met name op het gebied van persuasieve communicatie; hij deed onderzoek naar de effecten van spreeksnelheid op de overtuigingskracht van moedertaalsprekers en niet-moedertaalsprekers van het Engels.  Jens publiceerde verder over de taal van kranten en de media.

Anna Martonfi - docent Academisch Engels
Anna Martonfi maakt sinds februari 2020 deel uit van het ALP. Daarnaast werkt zij op freelancebasis als docent academisch Engels voor het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Anna behaalde in 2009 aan de Eötvös Loránd Tudományegyetem van Budapest een master Engelse taal-  en letterkunde en een master Film Studies, en promoveerde in 2017 aan de School of Art, Media and American Studies van de Universiteit van East Anglia op transnationale aspecten van Joodse humor in Britse en Hongaarse comedyfilms uit het Interbellum. Voordat ze in 2019 naar Nederland verhuisde, gaf ze bachelor- en postdoctoraal onderwijs in Film, Television and Media Studies aan de Universiteit van East Anglia.  

Anna doet onderzoek naar vertalingen van audiovisueel materiaal, en naar transnationale aspecten van film-, televisie- en radiocomedy. Sinds 2008 is ze naast haar academisch werk actief als vertaler (vanuit het Hongaars en Frans naar het Engels). Daarbij vertaalt ze zowel academische teksten als documentaires.

Ursula Caci - docent Academisch Engels
Ursula Caci is haar leven lang al geïnteresseerd in taal en in de manier waarop taal kan worden gebruikt om ideeën over te brengen en om meningen en emoties op verschillende manieren uit te drukken. Zij studeerde eerst Duitse en Engelse literatuur en linguïstiek in Zwitserland en Zweden, en is vervolgens aan de Universiteit van Basel in Zwitserland gepromoveerd in de Amerikaanse literatuur. Tijdens haar promotietraject bracht ze een jaar door in de VS, aan de State University of New York in Buffalo. Daar leerde ze zich aanpassen aan verschillende stijlen van lesgeven, leren en schrijven.

In Zwitserland gaf ze onderwijs in Engels als Tweede Taal aan universitaire studenten met verschillende achtergronden; sinds haar verhuizing naar Nederland in 2018 is ze tutor voor Academic Reading and Writing. Voordat ze het team van de Vrije Universiteit Amsterdam kwam versterken, gaf Ursula bijles aan studenten van het Leids Universitair Medisch Centrum, gaf ze cursussen aan bachelorstudenten International Studies en Urban Studies en promovendi aan de Universiteit Leiden, gaf ze aan het Erasmus Training Center in Jakarta een pre-departure cursus voor Indonesische studenten die in Nederland willen studeren, en gaf ze college in academische schrijfvaardigheid aan eerstejaars studenten van het Amsterdam University College. 

Hatice Çelebi - docent Academisch Engels
Hatice Çelebi werkt als docent academisch Engels bij het ALP. Ze behaalde aan de Middle East Technical University (METU) een masterdiploma in Engelse literatuur (2003) en aan de Universiteit van Massachusetts te Boston een masterdiploma Toegepaste taalwetenschap (2005). In 2012 promoveerde ze aan de METU (Faculty of Education) op een proefschrift op het gebied van Vreemdetaalonderwijs. Hatice verzorgde cursussen Academic English en English for specific purposes  op bachelor- en masterniveau, aan diverse instellingen in Turkije en de Verenigde Staten. Haar onderzoeksinteresses liggen op het gebied van taalonderwijs en taalpolitiek, sociolinguistiek en media studies.

Hatice is de auteur van Impoliteness in corpora: A comparative Analysis of British English and spoken Turkish (Equinox, 2015). Ze hanteert een multidisciplinair onderzoeksperspectief en publiceerde over onderwerpen als flipped classroom en taalverwerving, kolonisatie en de opleiding van vreemdetaaldocenten, solidariteit tussen generaties en onderwijs, media discourse en geweld tegen vrouwen. 

Contact Academic Language Programme

Voor docenten, opleidingsdirecteuren, studieadviseurs en andere VU-medewerkers: wil je informatie over het ALP-aanbod of overleggen over taalbeleidskwesties binnen de opleiding of faculteit? Neem dan contact met ons op.

Prof. dr. Alan Cienki, wetenschappelijk directeur ALP

Dr. Gea Dreschler, programmamanager ALP

Dr. Camille Welie, coördinator ALP Nederlands (NT1, NT2)

Voor studenten: neem voor vragen of informatie over een cursus, workshop of coaching contact op met de ALP cursusadministratie

alp.fgw@vu.nl