Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
In het kader van de predikantsopleiding voor de diverse kerkelijke genootschappen is een aantal seminaria aan de Faculteit Religie en Theologie gevestigd. Zij verzorgen een kerkelijke opleiding vanuit de achtergrond van het eigen kerkgenootschap binnen de theologische opleiding van de faculteit.

De verschillende seminaria verzorgen al vanaf de bacheloropleiding Theologie een deel van het onderwijs om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de masteropleiding. In de driejarige masteropleiding Theologie & Religiewetenschappen bereiden zij studenten voor op het vak van predikant vanuit hun eigen traditie. Na deze masteropleiding heeft een deel van de seminaria nog een eigen traject om de aanstaande predikant helemaal voorbereid in de praktijk te zetten.

Seminaria

 • Baptisten Seminarium

  Het Baptisten Seminarium verzorgt de opleiding voor toekomstige theologen en voorgangers in Baptisten- en Cama-gemeenten, en in toenemende mate voor de bredere setting van vrije en evangelische kerken.

 • Boeddhistisch Seminarium

  Het Boeddhistisch Seminarium verzorgt een minor binnen de bachelor Theology and Religious Studies: Buddhism, Yoga and Spirituality. Op masterniveau verzorgt het seminarium het Boeddhisme-traject binnen de masteropleiding Theology and Religious Studies: Spiritual Care met de vakken Engaged Buddhism, Buddhism in the Netherlands en Pāli. Verder biedt het Boeddhistisch Seminarium een researchmaster Boeddhisme aan. Op postacademisch niveau kunnen boeddhistische studenten de ambtsopleiding tot Boeddhistisch Geestelijk Verzorger volgen.

 • Center for Theology of Migration

  Het CThM heeft een éénjarige postacademische ambtsopleiding voor de internationale/migrantenpastors en -kerkleiders in opdracht van SKIN (Samen Kerk in Nederland). Het CThM richt zich op de studie van de migrantenkerken, zowel als wetenschappelijke discipline, als ter voorbereiding of aanvulling op de praxis. Het beoogt een expertisecentrum te zijn voor onderwijs en academisch onderzoek op het gebied van migrantenkerken.

 • Centrum voor Islamitische Theologie

  Het CIT biedt een traject aan binnen de bacheloropleiding Theology and Religious Studies: Islam. De bachelor Islamitische Theologie is de eerste officieel erkende en de enige universitaire opleiding voor islamitische theologie in Nederland. Ook biedt het centrum een minor Islam en een minor Arabisch en Bronnen van de Islam aan. Op masterniveau biedt het CIT het eenjarige masterprogramma Islamitische Geestelijke Zorg aan binnen de masteropleiding Theology & Religious Studies: Spiritual Care. Deze studenten kunnen vervolgens de eenjarige Islamitische Postacademische Ambtsopleiding volgen. De Islamitische ambtsopleiding biedt ook de kans voor de bijscholing en professionalisering van zittende imams, geestelijke leiders, bestuurders en geestelijke verzorgers. Bovendien is het mogelijk om de onderzoeksmaster Theology & Religious Studies: Research bij het CIT te volgen

 • Doopsgezind seminarium

  Het Doopsgezind Seminarium is de academische instelling van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit voor theologische opleiding, onderzoek en training vanuit dopers perspectief in een oecumenische en multireligieuze context.

  De focus is gericht op Verleden, Vrede en Vrijheid op een basis van theologische reflectie, kennis, competentie en inspiratie.

 • Hersteld Hervormd Seminarium

  Het Hersteld Hervormd Seminarium verzorgt de theologische opleiding van de Hersteld Hervormde Kerk aan de VU.

  Binnen de bachelor Theology and Religious Studies en de master Theology and religious Studies kunnen studenten een traject volgen dat, voor wat betreft de kerkelijke eisen, is toegesneden op die van de Hersteld Hervormde Kerk.

 • Hindoe Raad Nederland

  De Hindoe Raad Nederland is trots op de samenwerking met de Vrije Universiteit. Het seminarie biedt de postacademische ambtsopleiding Hindoe geestelijk verzorger aan. Ook wordt de minor Hindu Spirituality and Society aangeboden. Op bachelorniveau worden de vakken Yoga, Business & Leadership en Hinduism aangeboden. Daarnaast worden enkele postacademische cursussen aangeboden: Hindu Worldview; Hinduism and Spiritual Ecology; Integrative Spirituality based on Hindu Philosophies en Hindoe geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg

 • Nederlands-Israëlitisch Seminarium

  Het NIS biedt hoogwaardige cursussen en opleidingen ten behoeve van de Joodse gemeenschap. De cursussen richten zich met name op de ontwikkeling van Joodse docenten en functionarissen voor sjoelgemeenschappen. Een aanbod op het gebied van geestelijke verzorging wordt momenteel in samenwerking met de VU opgezet. Het NIS is ook een Joods kennisinstituut. Dit uit zich bijvoorbeeld in het geven van cursussen over het Jodendom, ook aan instellingen buiten de Joodse wereld. 

 • Remonstrants Seminarium

  Het Remonstrants Seminarium verzorgt de opleiding tot remonstrants predikant en geestelijk verzorger namens de Remonstrantse Broederschap.