Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.
In het kader van de predikantsopleiding voor de diverse kerkelijke genootschappen is een aantal seminaria aan de Faculteit Religie en Theologie gevestigd. Zij verzorgen een kerkelijke opleiding vanuit de achtergrond van het eigen kerkgenootschap binnen de theologische opleiding van de faculteit.

De betreffende seminaria zijn:

De verschillende seminaria verzorgen al vanaf de bacheloropleiding Theologie een deel van het onderwijs om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de masteropleiding. In de driejarige masteropleiding Theologie & Religiewetenschappen bereiden zij studenten voor op het vak van predikant vanuit hun eigen traditie. Na deze masteropleiding heeft een deel van de seminaria nog een eigen traject om de aanstaande predikant helemaal voorbereid in de praktijk te zetten.

 • Doopsgezind Seminarium

  Het Doopsgezind Seminarium is de academische instelling van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit voor theologische opleiding, onderzoek en training vanuit dopers perspectief in een oecumenische en multireligieuze context.

  De focus is gericht op Verleden, Vrede en Vrijheid op een basis van theologische reflectie, kennis, competentie en inspiratie.

 • Baptisten Seminarium

  Het Baptisten Seminarium verzorgt de opleiding voor toekomstige theologen en voorgangers in Baptisten- en Cama-gemeenten, en in toenemende mate voor de bredere setting van vrije en evangelische kerken.

 • Hersteld Hervormd Seminarium

  Het Hersteld Hervormd Seminarium verzorgt de theologische opleiding van de Hersteld Hervormde Kerk aan de VU.

  Binnen de bachelor Theology and Religious Studies en de master Theology and religious Studies kunnen studenten een traject volgen dat, voor wat betreft de kerkelijke eisen, is toegesneden op die van de Hersteld Hervormde Kerk.

 • Remonstrants Seminarium

  Sinds 2013 is deze opleiding verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Studenten kunnen de driejarige master Theologie en Religiewetenschappen volgen of, met enkele specifieke ingangseisen, een tweejarige masterroute die voorbereidt op het remonstrants proponentschap. Dit geeft toegang tot predikantschap in een remonstrantse gemeente en/of het werk als geestelijk verzorger met een remonstrantse zending.

 • International Baptist Theological Study Centre

  Het International Baptist Theological Study Centre Amsterdam (IBTS) en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit bieden samen PhD-programma’s aan. Onze studenten doen onderzoek en publiceren over een groot aantal historische, missiologische, ethische en theologische onderwerpen. Daarnaast is er een Engelstalige Master in Baptistic Histories and Theologies.