Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Historische filosofie

Het onderzoek van deze leerstoelgroep bestrijkt de geschiedenis van de klassieke metafysica, epistemologie en wetenschapsfilosofie.

De zwaartepunten zijn de opvattingen over wetenschappelijke kennis in relatie tot metafysica in het Neoplatonisme van de late oudheid; de metafysica, in het bijzonder de emanatieleer, en epistemologie van het Arabische Neoplatonisme; de middeleeuwse leer van de transcendentaliën, de lange achttiende eeuw - de periode van de Verlichting, het Duitse Idealisme en het Neo-Kantianisme -, fenomenologie en gender filosofie.

In de bacheloropleiding Filosofie / Philosophy verzorgen wij zowel de inleidingen in de antieke, patristische, middeleeuwse, moderne en hedendaagse filosofie, als colleges over klassieke teksten en wijsgerige vorming voor Geesteswetenschappers. In de volgende masterprogramma's verzorgen we colleges die geïnspireerd zijn door ons lopend onderzoek:
Classics and Ancient Civilizations
Filosofie van Cultuur en Bestuur
Philosophy of Neuroscience
Philosophy, Bioethics and Health
Philosophy of Law and Governance

Verder zijn we lid van verschillende nationale en internationale samenwerkingsverbanden, waaronder OIKOS, de onderzoeksschool Medievistiek en EGSAMP.

C.J. DE VOGEL STICH­TING
De C.J. de Vogel Stichting is in 1986 opgericht als de C.J. De Vogel Stichting ter Bevordering van de Studie van de Wijsbegeerte van de Klassieke Oudheid aan de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht. De stichting streeft haar doel de studie van de klassieke filosofie te bevorderen na middels het verlenen van financiële bijdragen aan onderzoek en het stimuleren van de uitgave van wetenschappelijke publicaties binnen het vakgebied van professor de Vogel. Verder financiert de stichting de C.J. de Vogel Leerstoel, sinds 2016 gevestigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en bekleed door prof. dr. Marije Martijn.

ME­DE­WER­KERS
Bij de sectie Historische Filosofie zijn de volgende personen werkzaam:
Prof. Dr. J.M. Halsema
Dr. Carlo Ierna
Dr. Lilith Lee
Prof. Dr. Monika Kirloskar-Steinbach
Dr. C.H. Krijnen
Prof. Dr. Marije Martijn
Prof. Dr. Reinier Munk

Tevens werken hier de volgende PhD kandidaten:
Rutger Beijaard
Jaap Embregts
Meg Giordano
Maria Chiara Parisi
Bram van Steen