Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Filosofie | Onderwijs

De afdeling Filosofie verzorgt kleinschalig onderwijs dat door de studenten zeer gewaardeerd wordt, getuige evaluaties en VU-filosofen die de onderwijsprijs wonnen of daar door de studenten voor werden genomineerd.

VU-filosofen die de onderwijsprijs wonnen zijn Ad Verbrugge (2008) en Martin van Hees (2014). Daarnaast is Marije Martijn tweemaal genomineerd geweest.

In de bachelor Filosofie is veel aandacht voor academische vaardigheden. De afdeling biedt een deeltijdvariant en een verkorte bacheloropleiding aan, een verdiepende minor en verbredende minoren. Daarnaast verzorgen we wijsgerige vorming voor de meeste andere bacheloropleidingen en het filosofisch aandeel in de interdisciplinaire bachelor Philosophy Politics and Economics (PPE). Het onderwijs in de master is sterk onderzoeksgestuurd. Uniek aan de filosofische master zijn de interdisciplinaire tracks die, in samenwerking met een vakwetenschap, opleiden tot filosoof van die wetenschap.

De afdeling Filosofie verzorgt de bacheloropleiding Filosofie en verschillende masteropleidingen. Elke opleiding start vanuit een aantal kernvakken en biedt daarnaast de mogelijkheid tot specialisatie. Het onderwijs is in de regel kleinschalig, met veel vrijheid om binnen de gegeven vakken je eigen belangstelling te vormen en om je eigen scriptieonderwerp te kiezen. Naast deze opleidingen verzorgt de afdeling ook onderwijs in de Wijsgerige Vorming aan in bijna alle bacheloropleidingen aan de VU.

Bachelorprogramma

Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat uit een brede introductie in het vakgebied, in de vorm van inleidingen in de basisvakken, en een vak in academische vaardigheden. In het tweede jaar zijn de vakken meer verdiepend en kun je je alvast oriënteren op je scriptieonderwerp. In het derde jaar doe je de minor, die verdiepend of verbredend kan zijn. Je kunt kiezen uit een vakwetenschappelijke minor, zodat je de filosofie in een interdisciplinaire context kan plaatsen.

De minorruimte in het derde jaar biedt ruimte voor verdere specialisatie, maar ook voor studie in het buitenland. Voor ambitieuze en getalenteerde bachelorstudenten biedt de faculteit een Honours Programme, waarbinnen studenten kunnen meewerken aan lopende onderzoeksprojecten. Filosofie kan in voltijd gevolgd worden (drie jaar) en in deeltijd (zes jaar). Er is een verkorte bacheloropleiding voor studenten met een andere wo-opleiding (twee jaar voltijd of vier jaar deeltijd). Niet-studenten kunnen losse vakken volgen middels contractonderwijs.

Master en Onderzoeksprogramma's

De afdeling verzorgt een breed palet aan masterprogramma’s. Belangrijk voor het masteronderwijs is de Graduate School of Humanities, waarin masterstudenten en onderzoeksmasterstudenten direct kennismaken met het lopende onderzoek. De Graduate School organiseert Graduate Lectures, vakkenpresentaties door studenten, seminars voor onderzoeksmasterstudenten en promovendi en career events.

Tweejarige masteropleiding
De tweejarige masteropleiding biedt vier verschillende specialisaties:

  • De Engelstalige specialisatie Philosophy of Neuroscience biedt een interdisciplinair programma in samenwerking met de onderzoeksmaster neurowetenschap van VUmc.
  • Philosophy of Law and Governance reflecteert vanuit de filosofie op de begrippen en grondslagen van recht en bestuur.
  • Philosophy, Bioethics and Health is een interdisciplinaire specialisatie die je leert reflecteren op morele vragen in en rond de gezondheidszorg. 
  • De Nederlandstalige specialisatie Filosofie van Cultuur en Bestuur wil de kloof dichten tussen de professionele bestuurder en het denken over de grote vragen van onze tijd, voor zover die te maken hebben met de menselijke cultuur.